Innovatie

Innovaties spelen een belangrijke rol bij oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Essentieel voor innovatie is een goed ondernemingsklimaat waarin goed wordt samengewerkt met kennisinstellingen en een faciliterende overheid.

​Goed overleg tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen is een basisvoorwaarde voor het creeëren van een voortvarend innovatiebeleid. Groei door ondernemerschap zal voornamelijk tot stand moeten komen door innovatie. Belangrijk voor innovatie is een goede kennisinfrastructuur, waarin goede mensen worden opgeleid.

  • Behoud brede innovatieregelingen, zoals WBSO en RDA, voor het innoverend mkb.
  • Breng kennis van universiteiten naar het mkb.
  • De overheid met een structureel budget vaker als launching customer bij innovatieve aanbestedingen.

No Results found.