Green Deals

Met Green Deals wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden.

De overheid moet barrières op het gebied van vergunningen, wetgeving en financiering slechten, zodat het afsluiten van Green Deals gestimuleerd wordt. In een Green Deal werken ondernemers samen met overheid en milieu-instanties om optimale omstandigheden voor de uitvoering van duurzame projecten te creëren. VNO-NCW West steunt  ondernemers met een Green Deal, omdat:

  • de economie moet verduurzamen en ondernemers dat kunnen initiëren;
  • innovatieve, duurzame groei de internationale concurrentiepositie van Nederland versterkt.

No Results found.