Duurzaamheid

De Nederlandse economie streeft naar een plek in de wereldtop op het gebied van duurzaamheid. Voor veel ondernemers is het al vanzelfsprekend dat zij ernaar streven het milieu en de omgeving van hun bedrijf zo min mogelijk belasten.

Ondernemerschap en innovatie liggen aan de basis van de energietransitie en een circulaire economie. Duurzaamheid is het verdienmodel van de ondernemer van de toekomst. Het VNO-NCW netwerk Groene Groeiers bestaat uit ondernemers die investeren in de ontwikkeling van een circulaire economie en energietransitie.
Duurzaam ondernemen wordt gestimuleerd wanneer:

  • wordt geïnvesteerd in groene businesscases,
  • wet- en regelgeving ruimte bieden voor experiment en innovatie,
  • duurzame criteria consequent worden gehanteerd bij aanbestedingen.

No Results found.