Bedrijventerrein Den Haag

Bedrijven hebben voldoende ruimte nodig om te kunnen ondernemen, werkgelegenheid te bieden en producten te vervoeren. Daarvoor is integrale ruimtelijk-economische visie nodig met balans tussen ruimte voor ondernemerschap, mobiliteit, woningbouw en duurzaamheid.

Ontwikkel een gemeenschappelijke visie op de ontwikkeling van bedrijventerrein in Den Haag. Wanneer de provincie Zuid-Holland, gemeenten in de regio Haaglanden en het gezamenlijke Haagse bedrijfsleven de krachten bundelen, kan worden ingespeeld op de toenemende vraag naar zowel bedrijventerrein als woningen.
VNO-NCW Den Haag streeft naar:

  • een goede samenwerking en uitwisseling van informatie met de besturen van de bedrijventerreinen;
  • een gezamenlijke visie zodat genoeg en passende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen behouden blijft en gecreëerd wordt;
  • een gezamenlijke visie op functiemenging zodat woningbouw de gevestigde bedrijven niet in hun functioneren belemmert.

No Results found.