Bedrijventerrein

Ruimtelijke ordening is van grote invloed op economische groei. VNO-NCW Metropool Amsterdam pleit voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie wat betreft bedrijventerreinen.

Houd de woningbouwopgave ver van bedrijventerrein. De komende jaren staat de metropoolregio Amsterdam voor een grote woningbouwopgave. Bedrijventerrein is géén geschikte woningbouwlocatie. Daar moet ruimte zijn om te ​ondernemen, om stoffen uit te stoten, geluid te maken en stoffen te produceren.

  • Los de woningbouwopgave op provinciaal niveau op.
  • Verdicht omliggende steden​​ of breid ze uit.
  • ​Voorkom een ‘waterbedeffect’ waarbij woningnood in Amsterdam wordt opgelost, maar problemen ontstaan voor de industrie.

No Results found.