Brugproject

Door werkgevers zijn er banen, groeit de economie en wordt innovatie aangejaagd en toegepast. Toch is het beeld van het bedrijfsleven niet altijd positief. Met het brugproject gaan ondernemers in gesprek met de samenleving.

Verklein de kloof tussen bedrijfsleven en de rest van de samenleving. Met het brugproject van VNO-NCW en MKB-Nederland wordt zelfkritisch naar thema’s als werkzekerheid, migratie, inkomens en megatrends als artificial intelligence en de opkomst van nieuwe platformen gekeken. Daarnaast wordt gekeken naar de rol van grote bedrijven en hun imago.

Veel ondernemers en bedrijven zijn in hoge mate maatschappelijk betrokken. Het brugproject is in het leven te roepen om deze rol verder uit te bouwen en te laten zien welke maatschappelijke en sociale betrokkenheid ondernemers hebben.

No Results found.