Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Ruimte  >  Zuidvleugel

Skip Navigation LinksZuidvleugel

 

 

De Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ), waarin VNO-NCW West participeert, heeft in het rapport Koers 2020 de plannen en ambities voor de regio opgesteld. Het innovatieve potentieel van de Zuidvleugel wordt door versnipperde economische activiteiten niet benut. De regio heeft teveel verschillende producten in de etalage. 
De versnipperde activiteiten dienen samengebracht te worden in een gezamenlijke economische agenda. De agenda wordt opgesteld door het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen uit de regio.

De wisselwerking binnen de gouden driehoek, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen, moet leiden tot betere benutting van het innovatiepotentieel in de Zuidvleugel. Zonder de gezamenlijke agenda blijft de Zuidvleugel wat betreft innovatie achter op de rest van Nederland. De gouden driehoek moet een actieve bijdrage op het gebied van ’branding’, innovatie, arbeidsmarkt-onderwijs, mobiliteit en energie leveren.

Een intensievere samenwerking binnen de gouden driehoek leidt tot:

  • meer werkgelegenheid door een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven,
  • groei van innovatiekracht door nieuwe financieringsmogelijkheden en doorontwikkeling van het mkb,
  • economische groei door effectievere en slimme mobiliteitstoepassingen,
  • economische groei wanneer gezamenlijk ingezet wordt op biobased economy en minder op fossiele brandstoffen.

Meer informatie: Bert Mooren

Lobbynieuws
Provincie moet vernieuwen

Zuid-Holland heeft alle potentie om een economische topregio te worden, schrijft  Bert Mooren, directeur VNO-NCW West, in het Algemeen dagblad. “Het is een kwestie van ambitie, samenwerken en doen.”

lees meer
Maandag 23 Maart 2015

Zuid-Holland heeft alle potentie om een economische topregio te worden, schrijft  Bert Mooren, directeur VNO-NCW West, in het Algemeen dagblad. “Het is een kwestie van ambitie, samenwerken en doen.”
​Lees verder

Lobbynieuws
Zuidvleugel in Brussel

​"Een succesvolle start van gezamenlijke actie van de Zuidvleugel in Brussel", aldus Bert Mooren, directeur VNO-NCW West, die deelnam aan het werkbezoek aan het Europees Parlement.

lees meer
Woensdag 28 Januari 2015

​"Een succesvolle start van gezamenlijke actie van de Zuidvleugel in Brussel", aldus Bert Mooren, directeur VNO-NCW West, die deelnam aan het werkbezoek aan het Europees Parlement.
Lees verder

 
Lobbypunten