Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Ruimte  >  Metropool Rotterdam-Den Haag

Skip Navigation LinksMetropool Rotterdam-Den Haag

Metropool Rotterdam - DH
Wethouders EZ moeten het doen!

​De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) verenigt 23 gemeenten in de stadsregio's Haaglanden en Rotterdam. Een sterke MRDH maakt gecoördineerd beleid voor verker en vervoer, ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling mogelijk. Een must, volgens de OESO, die begin 2016 constateerde dat het economisch potentieel in MRDH onvoldoende benut wordt. 
Bestuurlijke schaalvergroting op het niveau van MRDH zorgt voor substantiële verbeteringen van onder meer:

  • vestigingsklimaat, vooral ook voor buitenlandse investeerders  en voor startups;
  • bereikbaarheid door bundeling van investeringsprojecten;
  • aanbod op de woningmarkt;
  • duurzame energievoorziening.

 

 
Ik vind dit standpunt...
 

Column Bert Mooren, directeur VNO-NCW West, 3 februari 2016: 'Metropoolregio Rotterdam-Den Haag moet aan de slag!'

Column Bert Mooren, directeur VNO-NCW West, 25 juni 2014: Samen met wethouders EZ

Persbericht: Minister Plasterk: 'MRDH-samenwerking is een kunststukje'

De stadsregio’s Rotterdam en Haaglanden vormen samen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). In dit samenwerkingsverband bundelen 24 gemeenten de krachten om de (inter)nationale concurrentiepositie van de regio te verbeteren. VNO-NCW staat positief tegenover de samenwerking. De gebundelde krachten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben veel te bieden aan ondernemers.

Missie
“Wij werken aan een duurzame internationale Metropoolregio, waarin bewoners en bedrijven zich optimaal kunnen ontplooien en (internationale) bezoekers zich welkom voelen. Dit doen we door een betere positionering van ons internationaal concurrerende vestigingsklimaat en het uitvoeren van concrete projecten die de bestaande kracht van beide stedelijke regio’s bundelen. Daarbij dragen wij bij aan een positie van de Randstad als topregio in Europa.”  De missie van MRDH is helder. Om een topregio in Europa te worden, moet de metropool veerkrachtiger, innovatiever en aantrekkelijker worden voor (buitenlandse) investeerders. Belangrijk hierbij is dat er een gezamenlijke economische agenda geldt voor de regio. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel, InnovationQuarter en de Economische Programmaraad Zuidvleugel spelen hier belangrijke rollen in.


Hoofdtaken
De MRDH heeft twee hoofdtaken:
1. Het realiseren van een gunstig economisch vestigingsklimaat
 InnovationQuarter en de Economische Programmaraad Zuidvleugel verbinden het bedrijfsleven met kennisinstellingen en de overheid. Zo wordt eenheid gecreëerd voor de activiteiten van de economische agenda van de Metropoolregio. Bovendien is het belangrijk een eensgezinde marketing- en aquisitiestrategie te hanteren. Voor een effectief internationale profilering worden voorheen versnipperde initiatieven samengebracht. Zo kan een sterk brand ontstaan voor de regio. InnovationQuater (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel), de Rotterdam Investment Agency en de WestHolland Investment Agency hebben maandelijks overleg om de marketingactiviteiten op elkaar af te stemmen.

2. Het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio
Deze taak wordt uitgevoerd door de Vervoersautoriteit. De 24 betrokken gemeenten zorgen ervoor dat het wegennet, het openbaar vervoer en het fietspadennetwerk goed op elkaar zijn afgestemd. Het streven is dat de belangrijke bestemmingen in de Metropoolregio eenvoudig te bereiken zijn binnen een reistijd van maximaal 45 minuten. VNO-NCW West stelt dat de verantwoordelijkheid voor deze taak niet versnipperd over de gemeenten moet zijn, maar dat de bereikbaarheid van de Metropoolregio geoptimaliseerd kan worden wanneer één organisatie de bereikbaarheid van de hele regio regelt.

www.mrdh.nl
www.mrdh.nl/magazine

Deelnemende gemeenten
Stadsgewest Haaglanden:
Delft - Den Haag - Leidschendam-Voorburg - Midden Delftland - Pijnacker-Nootdorp - Rijswijk - Wassenaar - Westland - Zoetermeer

Stadsgewest Rotterdam:
Albrandswaard - Barendrecht - Bernisse - Brielle - Capelle a/d IJssel - Hellevoetsluis - Lansingerland - Krimpen a/d IJssel - Maassluis - Ridderkerk - Rotterdam - Schiedam - Spijkenisse - Vlaardingen - Westvoorne

Meer informatie: Bert Mooren​

 
Lobbypunten