Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Ruimte  >  Bedrijventerreinen

Skip Navigation Linkswestland

 
 

 Strakke regie gemeente Westland bij herverkaveling

In de glastuinbouw vindt al een aantal jaren schaalvergroting plaats. Het Westland is zeer intensief bebouwd, grotendeels met kassen. VNO-NCW Westland-Delfland bepleit een actief herverkavelingsbeleid.

In de ideale situatie is er sprake van natuurlijke herverkaveling: de grond van kleine glastuinbouwbedrijven die verdwijnen, wordt overgenomen door grotere, succesvolle glastuinbouwbedrijven die daarmee de kans krijgen aan elkaar grenzende kavels op te kopen en zo te groeien. Ook zouden hier en daar woningen moeten verdwijnen om schaalvergroting mogelijk te maken.

Zo gaat het echter niet in de praktijk en het is voor glastuinbouwbedrijven moeilijk om aan grotere percelen te komen. Daarbij is een strakke regie van de gemeente nodig om te voorkomen dat leegstaande kassen een andere functie krijgen en bijvoorbeeld gebruikt worden als opslagplaats voor caravans.

Verdreven uit het Westland
Als het niet lukt om kavels van voldoende omvang te vinden, worden succesvolle glastuinbouwbedrijven naar plekken buiten het Westland verdreven. Bijvoorbeeld naar de Wieringermeer of Zeeland, waar wel ruimte is om uit te breiden. De faciliteiten in het Westland zijn echter voor de glastuinbouw buitengewoon goed en rechtvaardigen hogere huisvestingskosten. We spreken niet voor niets over het glastuinbouwcluster, met toeleverende bedrijven, productiebedrijven en agrologistieke bedrijven.

De trekker van deze lobby is het LTO, waarmee wij zeer nauw samenwerken.

LTO
Greenport

Meer informatie: Anqeliqe de Wit​

Lobbypunten