Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Ruimte  >  Bedrijventerreinen

Skip Navigation Linksbedrijventerreinen

Bedrijventerreinen
Geen ruimte voor woningbouw
 

Gebruik bedrijventerreinen niet voor woningbouw! De Randstad staat voor een enorme woningbouwopgave en bereikbaarheidsuitdagingen, maar het bijkomende vraagstuk over werken moet niet worden ondergesneewd. In veel gevallen wordt gekeken naar bedrijventerrein als woningbouwlocatie, zoals bij Schieoevers en de Waarderpolder. Deze en andere bedrijventerreinen zijn hard nodig om ondernemerschap de ruimte te geven zich te ontwikkelen. Bedrijventerrein is om te werken, niet om te wonen!

Voldoende ruimte om te werken is nodig omdat:

  • voor iedere tien nieuwe inwoners 5 nieuwe arbeidsplaatsen nodig zijn;
  • bedrijven zich moeten kunnen ontwikkelen, anders vertrekken ze;
  • wonen en werken op dezelfde plek onvermijdelijk leidt tot klachten van bewoners.​
 
Ik vind dit standpunt...
 

Ruimtelijke ordening is van grote invloed op economische groei. Bedrijven hebben voldoende ruimte nodig om te kunnen ondernemen, werkgelegenheid te bieden en producten te vervoeren. VNO-NCW West maakt zich hard voor het behoud van bestaande en geplande bedrijventerreinen in verschillende regio's. Herstructurering van bestaande, verouderde bedrijventerreinen kan bedrijvigheid faciliteren en stimuleren. Maar dan moet wel een duidelijke keuze worden gemaakt voor werken, en niet voor wonen. 

VNO-NCW West zet zich in verschillende regio's in voor het behoud van bedrijventerreinen. Hou ruimte voor ondernemerschap! Bekijk hieronder een aantal voorbeeldcases waarvoor VNO-NCW West lobbyt:  

 

Het mengen van wonen en werken op terrein bestemd voor bedrijven is geen goed idee. Bedrijven hebben de ruimte nodig om te kunnen ondernemen, in alle milieu categorieën. Onmiskenbaar is de woningbouwopgave waarvoor de Randstad de komende jaren staat. Dit leidt tot een bouwwoede waarbij het oog in veel gevallen valt op bedrijventerrein als geschikte woningbouwlocatie. Hiermee worden ondernemers beperkt in de mogelijkheid zich te ontwikkelen, waarbij het gevaar bestaat dat bedrijven vertrekken uit de regio. Dit is niet goed voor de concurrentiepositie van de Randstad en het vestigingsklimaat. 

De trek naar de stad heeft niet alleen gevolg op de vraag naar woningen, ook het aantal arbeidsplaatsen moet groeien. Voor iedere tien nieuwe inwoners zijn vijf nieuwe arbeidsplaatsen nodig, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek van economisch en sociaal onderzoeksbureau Panteia. Dat wonen en werken op hetzelfde terrein samengaat is een illusie. Het mengen van deze functies leidt onvermijdelijk tot klachten van bewoners. Als wonen de voorkeur krijgt boven werken, krijgen we daar op termijn spijt van. 

​​Meer informatie: Bert Mooren
 
Lobbypunten