Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Ruimte  >  Regelgeving

Skip Navigation LinksRegelgeving

Regelgeving
Geen knellende regels!

Ondernemers zijn gebaat bij minder en betere regelgeving. ​Veel (kleine) ondernemers hebben last van knellende regelgeving. Alle regels moeten kritisch tegen het licht worden gehouden om te kijken of zij wel functioneel zijn en niet beperkend zijn voor ondernemerschap. 
Vanuit ondernemend oogpunt moet:

  • ​het uitgangspunt bij regels zijn dat kleine ondernemingen kunnen omgaan met de vereisten tegen aanvaardbare kosten;
  • ​​doorgroei gestimuleerd, en vooral niet tegengewerkt, worden. Drempels in regelgeving en verplichtingen dienen te worden weggepoetst;
  • elk ministerie als doelstelling hebben de regeldruk voor ondernemers te verminderen.
 
Ik vind dit standpunt...
 

​Meer informatie: Annemarie van Oorschot
 
Lobbypunten