Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Ruimte  >  Omgevingswet

Skip Navigation LinksOmgevingswet

Omgevingswet
Betrek ondernemers bij omgevingsplannen

​In het kader van de nieuwe Omgevingswet die in 2019 van kracht wordt, is het belangrijk dat het bedrijfsleven wordt betrokken bij gebiedsplannen van de gemeenten. De nieuwe wet zorgt voor nieuwe, snellere en goedkopere wetgeving, maar enkel wanneer ondernemers betrokken worden bij de uitvoering.
Bij de verdere uitwerking van de Omgevingswet is het belangrijk dat:

  • het bedrijfsleven wordt betrokken bij het opstellen van de omgevingsplannen;
  • de regels die hun waarde hebben bewezen, zoals het werken met algemene regels in plaats van specifieke vergunningseisen, blijven voortbestaan;
  • ​bedrijven erop kunnen vertrouwen dat zij hun investeringen niet verloren zien gaan door onvoorspelbare beleidskeuzes. Betrek dus het bedrijfsleven bij het ontwikkelen van een lange termijn visie.
 
Ik vind dit standpunt...
Lobbynieuws
Ondernemers vinden elkaar in Groene Cirkels

​Groene ambities en ondernemerschap ontmoeten elkaar in de grootste bierbrouwerij van Europa in Zoeterwoude, waar VNO-NCW de tweede bijeenkomst in een reeks over circulair ondernemen organiseert. Heineken zoekt, én vindt, ondernemers in Groene Cirkels. 

lees meer
Woensdag 1 November 2017

​Groene ambities en ondernemerschap ontmoeten elkaar in de grootste bierbrouwerij van Europa in Zoeterwoude, waar VNO-NCW de tweede in een reeks bijeenkomsten over circulair ondernemen organiseert. Heineken wil met het initiatief Groene Cirkels vooroplopen in de transitie naar een duurzame economie en zoekt, én vindt, deelnemende ondernemers.

Door Pieter van der Meulen

Niemand twijfelt meer of we circulair moeten, de vraag is hoe. De vijf regionale verenigingen van VNO-NCW geven op 31 oktober met de tweede bijeenkomst rondom circulariteit antwoord op deze vraag. Heineken biedt met Groene Cirkels een platform, waar ondernemers, overheden en kennisinstellingen kunnen aanhaken om hun eigen duurzame doelstellingen te combineren met de gemeenschappelijke vergroeningsambities. Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, hecht veel belang aan de circulaire ontwikkeling en maakt speciaal tijd vrij in zijn agenda om de bijeenkomst te openen. De Boer ziet de bijeenkomst als een blauwdruk om ‘massa te creëren’ voor circulaire projecten. “Heineken, een echt Nederlands vlaggenschipbedrijf, zoekt de verbinding met bedrijven en kennisinstellingen om hun vragen te beantwoorden. Ondernemers gaan voor businesskansen en Heineken biedt deze met de Groene Cirkels. Goed voor het klimaat, goed voor Heineken en goed voor het grote aantal ondernemers dat zich kan aansluiten. Bovendien kan Nederland op circulair vlak een voorsprong nemen op de rest van de wereld. De logistieke voorzieningen van ons land zijn van zo’n hoog niveau dat Nederland de wereldwijde koploper kan worden. We moeten zorgen dat het hier niet blijft bij mooie woorden, maar dat het wordt omgezet in waardevolle netwerken en ondernemerschap.”
Op de website groene groeiers staat een app die ondernemers helpt met elkaar in contact te komen rond het thema circulair ondernemen. ​

Zoeterwoude Heineken Groene Groei.jpg
Bekijk de film (1 minuut 43) van de bijeenkomst bij Heineken in Zoeterwoude

Spetterende samenwerking
“Onze CO2 afdruk vertegenwoordigt maar 11 procent binnen de hele keten. Dus willen we echt iets veranderen, moeten we samenwerken,” stelt Jan Kempers, directeur Sustainable Development van Heineken Nederland. “De transitieopdracht ligt voor ons allemaal. Om de samenwerking te structureren, hebben wij het model van de Groene Cirkels ontwikkeld waar iedereen makkelijk toe kan treden en ook een stap kan zetten in de eigen ontwikkeling. Deze strategie, daar spettert de samenwerking vanaf.” Han Weber, gedeputeerde van Zuid-Holland, benadrukt het succes van de formule en ziet daar een vernieuwend principe aan ten grondslag liggen. “Eerst keken ondernemers naar de overheid en andersom om te zien wie het eerst in beweging ging komen. Nu zijn we echt partners. De initiatieven leveren heel veel op. De samenwerking in de hele keten in onstuitbaar.”

Direct matchen
De effectiviteit van Groene Cirkels blijkt wanneer drie projecten worden uitgelicht en pitches worden gegeven over andere duurzame concepten. “Heineken ambieert een volledig groene logistieke corridor, zodat onze producten klimaatneutraal kunnen worden vervoerd,” vertelt Kempers. Heineken vervoert maar liefst 200 containers per dag van Zoeterwoude naar de Rotterdamse haven. Op de oproep wie bij kan dragen aan de realisatie van een groene corridor reageert Jacco van der Burg, die met ENGIE​ elektrisch rijden kan faciliteren door het plaatsen en onderhouden van laadstations.

Koos Biesmeijer, werkzaam bij biodiversiteitcentrum Naturalis en hoogleraar in Leiden, prijst de samenwerking tussen mensen, maar ziet ook de noodzaak tot samenwerking met de natuur. “Natuur is een integraal onderdeel van onze economie en maatschappij en biedt talloze innovatieve oplossingen voor menselijke vraagstukken. Bij ‘biomimicry’ wordt inspiratie gehaald uit natuurlijke processen. De natuur heeft in miljoenen jaren ontwikkeling en evolutie oplossingen gevonden voor soortgelijke problemen waar wij nu mee te maken hebben.”

Ook de pitch van Ton van Oostwaard van projectbureau ‘MyEarth Futureproof’ blijkt een schot in de roos. De Ecorridor gaat uit van groen langs de wegen te plaatsen, speciaal plantmateriaal dat fijnstof en CO2 afvangt en terug het ecosysteem brengt. Om de planten verder te ontwikkelen, kunnen de planten geadopteerd worden. Marcel Grit van de Roelofs Groep stelt een halve hectare braakliggend terrein ter beschikking, waarmee direct de stap naar verdere ontwikkeling en realisatie is gezet.

Rogier van der Sande, dijkgraaf van Hoogheemraadschap Rijnland, roept op de kennis die zij in huis hebben beter en effectiever te gebruiken. “De waterschappen vormen ideale proeftuinen voor innovaties op het gebied van water. Kijk ook op je bedrijventerrein welke mogelijkheden bestaan tot klimaatadaptie.” Heineken heeft het goede voorbeeld gegeven bij de brouwerij in Zoeterwoude, waar bestrating is vervangen door gras en bloemen, groen in plaats van grijs.

Aansluitend gaan de pitchers met dozen door de zaal om kaartjes op te halen, een handreiking die massaal tegemoet wordt getreden. Kempers besluit met wat het betekent om mee te doen met Groene Cirkels projecten. “Deelname aan Groene Cirkels betekent een wereld van vrijwilligheid. Iedereen die participeert bepaalt zijn eigen agenda en kan zelf groeien. De enige voorwaarde is dat er overlap bestaat met de maatschappelijke uitdagingen waarvoor wij allen staan.”

Bekijk de matches die op de bijeenkomst tot stand zijn gekomen

Transitiecoach Esther de Haan is mediator bij de groene cirkelprojecten van Heineken en schreef het managementboek: Transities van sectoren. Systeemleren als succesfactor.

BNR Nieuwsradio over de bijeenkomst bij Heineken in Zoeterwoude

Wilt u meer weten over initiatieven op het gebied van groene groei? 
Bekijk de website groene groeiers of lees over het netwerk Groene Groeiers

Bekijk de fotoreportage​

Lobbynieuws
Verplicht rapport economische effecten

​​Gemeenten die in het kader van de Omgevingswet strengere lokale omgevingswaarden willen stellen dan landelijk de norm is, worden verplicht een economische effectrapportage uit te voeren.​

lees meer
Dinsdag 10 Januari 2017

​Gemeenten die in het kader van de Omgevingswet strengere lokale omgevingswaarden willen stellen dan landelijk de norm is, worden verplicht een economische effectrapportage uit te voeren. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat deze motie van Hayke Veldman (VVD) donderdag is aangenomen in de Tweede Kamer. Strengere lokale omgevingswaarden kunnen immers ook economische effecten hebben. Veldman: ‘Als je strenger bent in je milieueisen, moet je ook de economische activiteiten inzichtelijk maken.’ Minister Schultz is het daarmee eens

Beschermen en benutten
VNO-NCW en MKB-Nederland juichen een voor gemeenten verplichte economische effectrapportage (EER) toe.  ‘Het is bedoeld om een goede balans te bereiken tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Een EER moet de gevolgen van strengere lokale omgevingswaarden, zoals effecten op het vestigingsklimaat, werkgelegenheid en bereikbaarheid, inzichtelijk maken voor de gemeenteraad of provinciale staten.’ De minister zegde toe om te kijken naar een vorm waarin dat zo effectief mogelijk kan plaatsvinden. Initiatiefnemers zitten immers niet te wachten op een EER met de omvang van een kostbaar en tijdrovend milieueffectrapport, dat al sinds jaar en dag de milieugevolgen in beeld brengt.

Complexe bedrijven
Minister Schultz heeft toegezegd om nog eens goed te bekijken of de balans tussen de algemene regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en de regels in de vergunning specifiek voor complexe bedrijven goed is. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de minister het Bal nog eens kritisch tegen het licht houdt, maar zij zou complexe bedrijven werkelijk een dienst bewijzen door hen niet te houden aan regels in het Bal die voor kleinere bedrijven zijn geschreven. Complexe bedrijven hebben al een omvangrijke vergunning waarin alle relevante voorschriften kunnen worden opgenomen.

Invoering
Een motie van de SP om financiële zekerheid voor 400 complexe bedrijven verplicht te stellen, werd aangehouden tot de behandeling van het invoeringsbesluit. ‘Goed, want het bedrijfsleven zal zich blijven verzetten tegen het onzalige idee om bedrijven te dwingen veel geld uit de economie te halen voor incidenten die zich bijna nooit voordoen’, aldus de ondernemingsorganisaties.  De regering zal de uitvoeringsregels aanpassen naar aanleiding van de opmerkingen van de Tweede Kamer en de reacties van onder meer het bedrijfsleven. Daarna kan de Raad van State een advies geven. De planning is nog steeds dat de Omgevingswet in 2019 in werking treedt.​​​

Lobbynieuws
Minister sluit financieel akkoord

​De fundering van de nieuwe Omgevingswet is gelegd! In april heeft minister Schultz van Haegen een financieel akkoord gesloten met onder meer het UvW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

lees meer
Woensdag 22 Juni 2016

​De fundering van de nieuwe Omgevingswet is gelegd! In april heeft minister Schultz van Haegen een financieel akkoord gesloten met onder meer het UvW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Lees meer​

 

​​Lees het krachtenveld in magazine West.
Gemeente, betrek ondernemers bij inrichting gebied!

In 2018 wordt naar verwachting de Omgevingswet ingevoerd. De nieuwe wet voegt zesentwintig wetten over de leefomgeving samen. Het gaat om wetten op het gebied van bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De wet zorgt voor een overzichtelijk speelveld voor ondernemers.

Nieuwe samenstelling omgevingsrecht
De samenvoeging van de wetten en regelgeving is geen kwestie van knippen en plakken. Het gaat om een grondige herziening en volledige nieuwe samenstelling van het omgevingsrecht. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu noemt de invoering van de wet 'de belangrijkste wetswijzing sinds de grondwetsherziening in 1848. Voor ondernemers is het van belang dat regels die hun nut hebben bewezen van toepassing blijven. Zo blijft het mogelijk om bezwaar aan te tekenen voor omgevingsplannen en blijven algemene regels van kracht in plaats van specifieke vergunningseisen. Indien goed wordt samengewerkt tussen overheid en bedrijfsleven op het gebied van het ontwikkelen van een omgevingsvisie en daarbij de wensen van ondernemers in acht worden genomen, is de nieuwe Omgevingswet een zegen!

De belangrijkste voordelen van de Omgevingswet zijn voor ondernemers:

  • meer samenhang in wet- en regelgeving voor de omgeving,
  • verkorting van beroepsprocedures voor ondernemers,
  • meer zekerheden voor investeringsbeslissingen door langetermijnplannen,
  • één vergunningsaanvraag bij één (digitaal) loket per project of activiteit.

Media

Foto - video Jan vd Broek Omgevingswet.jpgFoto - video Omgevingsplan Alphen aan de Rijn.jpgFoto - video Omgevingswet voor de burger.jpg
​Bekijk de uitleg van Jan van den Broek over de Omgevingswet ​Bekijk het praktijkvoorbeeld van het omgevingsplan van Alphen aan de Rijn ​Bekijk de uitleg van de Omgevingswet en gevolgen voor ondernemers


De Omgevingswet in de praktijk

Rijkswaterstaat heeft een portaal opgezet met praktische informatie voor iedereen die met de Omgevingswet te maken krijgt. Op deze website staan pilots van het ontwikkelen van de omgevingsvisie. Ook begeleiding van langetermijnplannen voor de leefomgeving worden behandeld. Daarnaast wordt uitgebreid uitgelegd wat de wet inhoudt en hoe deze zal gaan functioneren. 

Namens VNO-NCW heeft Jan van den Broek de Omgevingswet in zijn portefeuille. Van den Broek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Omgevingswet zoals die momenteel vormgegeven is. Vanuit zijn functie bij VNO-NCW is overzichtelijke regelgeving en het belang van ondernemers daarbij van groot belang.
Lees hier meer over het standpunt van VNO-NCW wat betreft de Omgevingswet.

De Beroepsvereniging van Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP) heeft, in samenwerking met enkele partijen en overheden, een proef van het opstellen van een omgevingsvisie gedaan. Samen met coaches en experts hebben negen partijen de eerste stappen gezet naar een omgevingsvisie. Ook hebben negentien overheden deelgenomen aan kennisuitwisseling.
Lees hier de conclucies van de proef.

Wetsvoorstel Omgevingswet
Het wetsvoorstel heeft brede steun gekregen in de Tweede Kamer. Op deze website vindt u veel informatie over de inhoud van deze wet die de leefomgeving zal gaan regisseren.


 
Lobbypunten