Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Ruimte  >  Omgevingswet

Skip Navigation LinksOmgevingsvisie NH

Omgevingswet | Omgevingsvisie NH
Ruimte om te ondernemen

​Borg de Omgevingsvisie Noord-Holland op bovenregionaal niveau. VNO-NCW West deelt de keuze voor evenwichtige balans tussen economische groei en leefbaarheid in de provincie Noord-Holland. De komende periode is het belangrijk dat de omgevingsvisie wordt uitgewerkt naar een Omgevingsverordening waarin een juridische basis voor uitvoering van ruimtelijke de plannen wordt gelegd. De besluitvorming voor toekomstige plannen ligt voor een belangrijk deel bij de gemeente. Maar ruimte is schaars in Noord-Holland. Het is daarom cruciaal dat de provincie een regierol op zich neemt, zodat:

  • Bedrijven de ruimte krijgen zich duurzaamcirculair te ontwikkelen en te groeien,
  • Energietransitie voldoende ruimte vindt in het NoordZeekanaalgebied, 
  • Op bovenregionaal niveau de afwegingen worden gemaakt waar wel woningen worden gebouwd en welke locaties geschikter zijn voor bedrijvigheid. 
 
Ik vind dit standpunt...
 

Meer in​fo: Petra Tiel​
 
Lobbypunten