Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Ruimte  >  Mainports

Skip Navigation LinksMainports

Mainports
Blijf investeren in mainports

 

Rijksoverheid moet de belangrijkste Nederlandse mainports de mogelijkheid bieden om te groeien. Luchthaven Schiphol, de Rotterdamse haven, digiport en de greenport zijn de economische motoren van Nederland. Een nieuwe mainportagenda is nodig waar het bedrijfsleven, de overheid en de kennisinstellingen samen de schouders onder zetten.
De hoofdpunten van de nieuwe mainportagenda: 
  • Verlaging van de lastendruk naar het niveau van de belangrijkste concurrenten;
  • Hogere prioriteit in Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) voor infrastructurele knelpunten bij mainports;
  • Woningbouw nabij mainports bovenregionaal afwegen; 
  • Verduurzaming van de mainports.   ​
 
Ik vind dit standpunt...
 

​Niet alleen zorgt de afhandeling van de stromen goederen en passagiers voor veel banen, ook versterken de mainports het Nederlandse vestigingsklimaat. In Rotterdam staat dankzij de goede bereikbaarheid een mondiaal toonaangevend petrochemisch cluster. De aanwezigheid van Schiphol met zijn verbindingen met de hele wereld is een belangrijke reden dat Amsterdam een ‘hot spot’ is voor hoofdkantoren en financiële dienstverlening.


VNO-NCW West maakt deel uit van de Omgevingsraad Schiphol, die input geleverd heeft voor deze toekomstvisie.

Meer informatie en contactpersonen

De volledige visie ‘Nederland voor altijd het knooppunt van de wereld’

 
Lobbypunten