Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Ruimte  >  Bedrijventerreinen

Skip Navigation Linksrijngouwe

 
 

 

De invulling van de fysieke en milieuruimte en flexibele regelgeving is van groot belang voor een gunstig vestigingsklimaat. Het gezamenlijk bedrijfsleven, met als initiatiefnemer VNO-NCW RijnGouwe, heeft een aantal aandachtspunten op het gebied van ruimtelijke ordening:

  • Bij bestemmingsplannen moet per situatie de balans tussen flexibiliteit en rechtszekerheid gevonden worden. In het geval van de Goudse Poort, een aansprekend bedrijventerrein in Gouda waar eigenaars, ondernemers en de gemeente gezamenlijk een gunstige vestigingsplaats voor bedrijven creëren, dient flexibel om gegaan te worden met de opknaptijd. Volgens de planning moet over tien tot vijftien jaar een volledig vernieuwde Goudse Poort zichtbaar zijn. Het verenigd bedrijfsleven ‘Gouda Onderneemt’ stelt dat dit sneller kan als de gemeente beter samenwerkt met de betrokken bedrijven;
  • De communicatie tussen de gemeente en ondernemers kan beter. VNO-NCW Rijngouwe wil dat er een systeem ontwikkeld wordt om gericht betrokken ondernemers te informeren over ruimtelijke plannen. Door ondernemers te betrekken bij de invulling van ruimtelijke plannen kunnen de belangen van het bedrijfsleven beter behartigd worden;
  • Het ontwerpen van bestemmingsplannen zijn complexe projecten. Hierbij dient een betere afstemming tussen marktpartijen onderling en marktpartijen en overheid plaats te vinden;
  • Uitgaven aan het beheer van bedrijventerreinen moet inzichtelijk worden. Het beheer van bedrijventerreinen kan door  ondernemers zelf worden uitgevoerd.  


Meer informatie: Petra Tiel​

Lobbypunten