Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Ruimte  >  Bedrijventerreinen

Skip Navigation Linksden haag

Bedrijventerreinen | Bedrijventerrein Den Haag
Een gemeenschappelijke visie

​Ontwikkel een gemeenschappelijke visie op de ontwikkeling van bedrijventerrein in Den Haag. Wanneer de provincie Zuid-Holland, gemeenten in de regio Haaglanden en het gezamenlijke Haagse bedrijfsleven de krachten bundelen, kan worden ingespeeld op de toenemende vraag naar zowel bedrijventerrein als woningen.
VNO-NCW Den Haag streeft naar:

  • Een goede samenwerking en uitwisseling van informatie met de besturen van de bedrijventerreinen;
  • Een gezamenlijke visie zodat genoeg en passende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen behouden blijft en gecreëerd wordt;
  • Een gezamenlijke visie op functiemenging zodat woningbouw de gevestigde bedrijven niet in hun functioneren belemmert. 
 
Ik vind dit standpunt...
 Bedrijventerreinen Den Haag

​Veel nieuwe bedrijven willen zich in de regio Haaglanden vestigen. Bovendien wijzen alle prognoses erop dat in de komende vijfentwintig jaar in de Ranstad meer dan 200.000 woningen nodig zijn om te voorzien in de groei van de bevolking. Behalve woningen zijn voor de nieuwe inwoners ook arbeidsplaatsen nodig, onder meer op bedrijventerreinen in onze regio.

De provincie Zuid-Holland heeft laten weten in de toekomst niet veel nieuwe bedrijventerreinen te willen uitgeven. Onder meer met de SER-ladder wordt getracht bestaande bedrijventerreinen beter te benutten, alvorens nieuwe bedrijfsbestemmingen op andere locaties toe te staan. Ook de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag heeft aangegeven een regionale visie te vormen op het gebied van bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel. VNO-NCW Den Haag pleit voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie wat betreft bedrijventerreinen in de Haagse regio.

Met de komst van de Omgevingswet, naar verwachting in 2021, wordt samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven ook actueel door de omgevingsvisies en omgevingsplannen waarin gemeenten, provincies en waterschappen één set afspraken maken over de leefomgeving.

Meer informatie: Maik Mandemaker​
 
Lobbypunten