Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Overheid  >  Gemeenteraadsverkiezingen

Skip Navigation LinksGemeenteraadsverkiezingen

Gemeente
Sterke economische agenda

​Betrek het bedrijfsleven bij het opstellen van de gemeentelijke economische agenda. Voor veel ondernemers is de gemeente de bestuurslaag waarmee zij het meest te maken hebben. Belangrijk in het beleid van gemeenten is:

  • een onderscheidende, regionale economische agenda gericht op duurzame groei,
  • gezamenlijke aanpak van grote actuele maatschappelijke thema’s,
  • een mkb-vriendelijk ondernemersklimaat zonder beklemmende regelgeving en teveel bureaucratie. 
Lees meer over de visie van de regio’s van VNO-NCW op de gemeenteraadsverkiezingen in de regionale manifesten. 
 
Ik vind dit standpunt...
 

Lees de reactie van VNO-NCW Metropool Amsterdam​ op het coalitieakkoord.
Lees de reactie van VNO-NCW regio Den Haag op het coalitieakkoord.

De verkiezingen zijn voorbij, maar de lobby gaat door. “Dit is het belangrijkste moment om te lobbyen bij de toekomstige wethouders”, zegt Bert Mooren, directeur VNO-NCW West, ruim een week na de verkiezingen.
Lees het artikel 'De lobby is niet afgelopen met de verkiezingen​'​ in magazine West. van april 2018.

Pamflet Gemeenteraadsverkiezingen "Ondernemers centraal, juist lokaal"


Lagere lokale lasten, minder regels, meer investeren in bouw en infrastructuur. Deze en andere wensen willen ondernemers graag terugzien in het beleid van hun gemeente. Ze hebben ruimte nodig om te ondernemen. Dan kunnen zij zorgen voor de ontwikkeling van de regionale economie en groei van de werkgelegenheid.

Het bedrijfsleven is van groot belang voor de lokale overheid en omgekeerd. Bedrijven scheppen banen, zorgen voor welvaart, een levendige gemeente en centrum en sponsoren lokale initiatieven. Ondernemers hebben een lokaal bestuur nodig met een sterke economische agenda, die groei stimuleert en onnodige belemmeringen wegneemt of voorkomt. 

Samenwerking wordt steeds belangrijker. Samenwerkingen tussen bedrijven is vaak al vanzelfsprekend, in een bepaald gebied of op een bepaald thema. Voor gemeenten in een regio geldt dat nog lang niet altijd. Ook goede samenwerking tussen overheden (lokaal of in een grotere regio) met economische clusters en het - georganiseerd - bedrijfsleven is vaak nog niet structureel geregeld. 


Meer informatie: Bert Mooren​​

   Banner verkiezingsthema's.jpg


De Blog van...
Jaap Wielaart,
voorzitter VNO-NCW Regio Den Haag
Geen compromis over bedrijventerreinen

Archief

banner manifesten.jpg Banner rechts.jpg
Lobbynieuws
Lobby gaat door!

​Na de gemeenteraadsverkiezingen zetten de voorzitters van de VNO-NCW-regio’s de lobby onvermoeibaar voort. Ondernemerswensen verdienen een plaats in het coalitieakkoord.

lees meer
Woensdag 18 April 2018

​De lobby is niet afgelopen met de verkiezingen

De bestuursvoorzitters in de regio’s van VNO-NCW West hebben, samen met de leden en de VNO- NCW medewerkers, zich voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart ingespannen om de wensen van het bedrijfsleven in de diverse partijprogramma’s te krijgen. Vier voorzitters geven een eerste reactie op de verkiezingsuitslag in Amsterdam, Leiden, Den Haag en Rotterdam. Maar daarmee is de lobby niet afgelopen. “Dit is het belangrijkste moment om te lobbyen bij de toekomstige wethouders”, zegt Bert Mooren, directeur VNO-NCW West, ruim een week na de verkiezingen.

“Nu vinden de onderhandelingen plaats over de collegeprogramma’s en worden belangrijke keuzes gemaakt. Doordat onze bestuurders, onze lobbyisten en ik persoonlijk contact hebben met  lijsttrekkers die bezig zijn colleges te vormen, kunnen we effectief lobbyen voor een gunstig  ondernemersklimaat en een goede basis leggen voor de samenwerking de aankomende jaren. We voeren zowel een-op-een als groepsgesprekken met gemeenteraadsleden. De aanpak hiervan  verschilt per gemeente. Onderwerpen waarop wij nadruk leggen zijn de woningbouwopgave in steden, het belang van de industrie, de verduurzaming en de bereikbaarheid. Ook adviseren we de gemeenten meer samen te werken met andere gemeenten in de regio. Veel kansen kunnen alleen gegrepen worden en problemen opgelost als er effectief wordt samengewerkt.”

Diederik van Dommelen, voorzitter VNO-NCW Regio Rotterdam:
“Als ik het nu mocht zeggen zou ik de VVD, D66 en de PvdA het liefste in het college van bestuur zien. Die partijen hebben regeerervaring en VNO-NCW Rotterdam kan met alle drie de partijen goed zakendoen. Zeker de VVD heeft zich in de  afgelopen jaren constructief opgesteld richting ondernemers en ik hoop dat zij dat ook doen in de toekomst.
Echter, het wordt spannend wie in het college van bestuur komt omdat de partij Leefbaar Rotterdam’ nu elf zetels heeft binnengehaald. Tijdens het vorige college met het CDA, Leefbaar Rotterdam en D66 was de samenwerking tussen VNO-NCW Rotterdam en de gemeenteraad wisselend. Ik denk dat de samenwerking tussen ons en de wethouders beter kan en dat we daar in de toekomst nog slagen in kunnen maken.“

Hans Bakker, voorzitter VNO-NCW Metropool Amsterdam:
“Dat GroenLinks de grootste partij is geworden in Amsterdam lag zeker in lijn met mijn  verwachtingen. De lijsttrekker Rutger Groot Wassink werd tijdens het mede door ons georganiseerde bedrijfslevendebat al verkozen tot de beste debater. Dat is fijn want dat betekent dat ondernemers vertrouwen hebben in GroenLinks.

De kans is groot dat het college een linkse formatie wordt, maar dat is voor VNO-NCW Amsterdam geen probleem: wij zijn het gewend dat ‘de linksen’ de stad regeren. Voor ons is het belangrijk dat we een goede samenwerking hebben op basis van vertrouwen met de gemeente en we willen ons inzetten om dat vorm te geven. Zeker nu er een grote schaalsprong aankomt op het gebied van woningbouw en infrastructuur in Amsterdam. Het is daarom essentieel dat we goed met elkaar overleggen, want een goed functionerend bedrijfsleven is goed voor stad en inwoners. We hebben elkaar altijd nodig gehad en dat zal zo blijven.”

Jaap Wielaart, voorzitter VNO-NCW Den Haag:
“Ik vind de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag verrassend. De lokale partij ‘Groep de Mos’ is een stuk groter geworden, dat had ik niet verwacht. Nu zij groter dan ooit is, zal zij meer naar de lokale belangen van de gemeente kijken. Dat zal de zaak voor ons wel veranderen. Hoe dat precies gestalte krijgt zullen we zien. Toch denk ik niet dat we veel te vrezen hebben. Het gaat uiteindelijk om de mensen die de wethouders worden. Als zij bereid zijn om hun beste beentje voor te zetten, kunnen ze ook een goede samenwerking verwachten met VNO-NCW Den Haag. Het is belangrijk dat wij van onze kant goede lobby voeren en dan komt het goed. Ik hoop dat de formatie snel gaat, zodat spoedig de beste stuurkracht plaatsvindt binnen de gemeente.”

Jan Versteegh, voorzitter VNO-NCW Rijnland:
“De belangrijkste vraag na de verkiezingen in de gemeente Leiden is of met drie of vier partijen een college wordt gevormd. Bij drie is het de vraag of de VVD of de PvdA gaat meedoen. Er ligt een grote klus voor ze klaar, want zij zullen moeten bepalen hoe verder wordt gegaan met de toekomstvisie van deze regio. Daarbij wordt gesproken over een fusie van gemeenten. Dit zou goed zijn voor de ondernemers, omdat het voor hen van groot belang is dat gemeenten samenwerken.

Zelf denk ik niet dat er veel zal veranderen in de samenwerking tussen VNO-NCW Rijnland en de gemeenten door de gemeenteraadsverkiezingen. Dankzij het deelnemen aan Economie071, een samenwerkingsverband tussen de drie O’s: overheden, onderwijs en ondernemers, werken we de afgelopen jaren constructief samen. We zullen moeten wennen aan de nieuwe wethouders, maar ik verwacht de samenwerking op een vruchtbare manier voort te zetten.”

Lobbynieuws
Beste voor de stad

Het georganiseerd bedrijfsleven Amsterdam, waaronder VNO-NCW MRA, richt zich in een brief tot informateur Maarten Poelgeest. Vijf punten voor het nieuwe college van B&W​.

lees meer
Donderdag 29 Maart 2018

​Het georganiseerd bedrijfsleven Amsterdam, waaronder VNO-NCW MRA, richt zich in een brief tot informateur Maarten Poelgeest. Vijf punten​ voor het nieuwe college van B&W​.

Lobbynieuws
‘Je moet een lange adem hebben’

​‘De gemeenteraad doet maar wat. Die luistert niet naar mij.’ Hoe vaak ondernemer Rocco Piers dat niet had gehoord. Vier jaar geleden was dat één van de redenen voor hem om de gemeentelijke politiek in te gaan.

lees meer
Donderdag 22 Maart 2018

​​‘De gemeenteraad doet maar wat. Die luistert niet naar mij.’ Hoe vaak ondernemer Rocco Piers dat niet had gehoord. Vier jaar geleden was dat één van de redenen voor hem om de gemeentelijke politiek in te gaan.
Lees meer

 
Lobbypunten