Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Overheid  >  Aanbestedingen

Skip Navigation LinksAanbestedingen

 
 

 

De nieuwe Aanbestedingswet, die in 2013 van kracht geworden is, geeft (vooral) het midden- en kleinbedrijf een eerlijker kans op het binnenhalen van overheidsopdrachten. Opdrachten kunnen niet meer nodeloos groot worden gemaakt. Ook mogen er geen onredelijke omzeteisen meer worden gesteld. Bedrijven kunnen bovendien in een eigen verklaring aangeven dat zij aan de eisen voldoen. Ze hoeven dus geen berg papierwerk meer mee zenden met de inschrijving.

Dossier aanbestedingen

Praktische informatie voor ondernemers over aanbestedingsbeleid gemeenten

Meer informatie: Bert Mooren​

Lobbynieuws
Wetgeving zet rem op duurzame innovatie

​Veel ondernemers ervaren problemen met verouderde wet- en regelgeving waardoor zij hun innovatieve groene producten niet optimaal in de markt kunnen zetten. Dat blijkt uit onderzoek onder leden van VNO-NCW.

lees meer
Dinsdag 21 Maart 2017
Veel ondernemers ervaren problemen met verouderde wet- en regelgeving waardoor zij hun innovatieve groene producten niet optimaal in de markt kunnen zetten. Dat blijkt uit onderzoek onder leden van VNO-NCW.​

Ondernemers die op duurzame wijze producten of diensten in de markt zetten, lopen voor de troepen uit. Op vernieuwende wijze dragen zij bij aan een moderne, groene samenleving en economie. Onderzoek onder leden van VNO-NCW wijst dat deze ondernemers door achterhaalde wet- en regelgeving op problemen stuiten. Het bekende voorbeeld zijn nieuwe grondstoffen uit afval die in de wet- en regelgeving nog gekarakteriseerd worden als afvalstof. Ook aanbestedingen worden te weinig afgestemd op nieuwe groene innovaties. Onderzoek van Romy Gayral, student commerciële economie aan de Haagse Hogeschool, toont dat bijna de helft van de 92 ondervraagde ondernemers problemen ervaren met wetgeving en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. 

 
Geen optimaal klimaat
Het onderzoek is aan de hand van een digitale enquête uitgevoerd. De respondenten zijn voornamelijk ondernemers afkomstig uit de provincies Zuid-Holland, Overijssel en Gelderland met een bedrijfsomvang van 1 tot 10 werknemers. Van de ondervraagde ondernemers geeft 54 procent aan geen problemen met wet- en regelgeving te hebben. Iets minder dan de helft geeft aan deze problemen wel te ervaren. Hoewel een kleine meerderheid stelt dat zij niet gehinderd wordt bij het aanbieden van hun groene dienst of product, ervaart ruim veertig procent van deze groep wel obstakels. 

 
Struikelblokken
De meeste problemen hebben ondernemers met aanbestedingen en het inkoopbeleid van overheid en publieke instellingen. Zo bevatten de opdrachten weinig of geen duurzame gunningscriteria. Bijna vijftien ondernemers geven ook aan dat het contact met de aanbestedende organisatie stroef verloopt. Bijna een kwart van de ondervraagde ondernemers geeft aan problemen te hebben met de Omgevingswet, en wijst daar in het bijzonder op de bestemmingsplannen en vergunningverlening die voor complicaties zorgen. Het pakket aan subsidieregelingen vinden ondernemers onoverzichtelijk, wat tot gevolg heeft dat het merendeel van de ondervraagden er geen gebruik van maakt. Daadwerkelijke problemen met het subsidiebeleid worden ervaren door 24 procent van de respondenten. 

 
Het onderzoek dringt aan op diepte-interviews met bedrijven die een groen product of groene dienst leveren om de problemen beter in kaart te brengen. VNO-NCW West neemt de resultaten mee in de lobby voor een beter aanbestedings- en inkoopbeleid, een goed functionerende Omgevingswet en een overzichtelijk subsidiebeleid. 

 
Meer informatie of het gehele onderzoek opvragen? 
Neem contact op met Annemarie van Oorschot
Lobbynieuws
Taskforce vergroot kansen voor ondernemers Aanbesteden

​Gemeente installeert Taskforce Aanbesteden in samenwerking met VNO-NCW Den Haag en MKB Den Haag.

lees meer
Woensdag 27 Mei 2015

Vanuit het Bestuurlijk Overleg Economische Zaken (BOEZ) is onlangs de Taskforce Aanbesteden geïnstalleerd. Het BOEZ is een overleg tussen de gemeente Den Haag onder voorzitterschap van wethouder Karsten Klein en de bestuurders van de koepels VNO-NCW Den Haag en MKB Den Haag. De Taskforce heeft als doelstelling om de kansen voor Haagse en regionale ondernemers te vergroten om mee te dingen naar aanbestedingen van de Gemeente Den Haag. Daarna buigt de Taskforce zich ook over innovatief aanbesteden, duurzaam aanbesteden en social return. Dit wil zij onder andere realiseren door middel van een goede informatievoorziening via de websites, het organiseren van kennisintensieve bijeenkomsten en het vaststellen van jaarlijkse doelstellingen.


De doelstellingen voor 2015 bestaan uit de realisatie van een gebruikersvriendelijke website, het informeren over het gemeentelijk aanbestedingsbeleid, een effectief werkend klachtenloket en kennisdeling via verschillende bijeenkomsten. De Taskforce rapporteert aan het BOEZ en bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag, VNO-NCW Den Haag en MKB Den Haag. Voor vragen over de Taskforce kunt u contact opnemen via het emailadres Taskforce.Aanbesteden@denhaag.nl .

 

Voor informatie over gemeentelijke aanbestedingen kunt u terecht op http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/actueel/gemeentelijke-aanbestedingen.htm.

 

Lobbynieuws
MKB-vriendelijk aanbesteden lukt niet

​Gemeenten moeten hun aanbestedingspraktijk in lijn te brengen met het doel van de Aanbestedingswet die vorig jaar is ingegaan: betere kansen voor het mkb bij overheidsopdrachten.

lees meer
Donderdag 2 Oktober 2014

​ Gemeenten moeten hun aanbestedingspraktijk in lijn te brengen met het doel van de Aanbestedingswet die vorig jaar is ingegaan: betere kansen voor het mkb bij overheidsopdrachten.
Lees verder

Lobbypunten