Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Overheid  >  Lokale lasten

Skip Navigation LinksLokale lasten

Lokale lasten
Lokale regels en lasten in toom!

Ondernemers moeten niet worden ​beperkt door lokale regelgeving. Voor veel ondernemers is de gemeente de belangrijkste overheid. Ondernemers hebben veel te maken met lokale regels, belastingen en heffingen. Vooral voor kleine ondernemers vormen die een grote kostenpost.

  • Decentralisatie van nationaal beleid naar de lokale overheid betekent meer gemeentelijke taken, maar moet niet tot leiden tot hogere lokale lasten.
  • Ruim overbodige formulieren, vergunningen en regels op! Dienstverlening en beleid van de gemeente moet gericht zijn op de bedrijfsvoering van de ondernemer, niet op ambtelijke procedures.
 
Ik vind dit standpunt...
Lobbynieuws
Micronorm voor lokale lasten

Leg lokale lastenstijgingen aan banden! In bijna 70 gemeenten zijn de OZB-lasten voor ondernemers maar liefst 5 tot zelfs 30 procent. Hoog tijd voor de invoering van een micronorm voor lokale lasten waaraan alle gemeenten zich moeten houden. ​

lees meer
Vrijdag 7 April 2017
Wie van de week het persbericht van het Coelo, het onderzoeksinstituut dat jaarlijks de lokale lasten onder de loep neemt, onder ogen kreeg, zou er zomaar goede moed door krijgen. De opbrengst van de gemeentelijke OZB stijgt dit jaar namelijk minder dan volgens de afspraak met de Rijksoverheid zou mogen.
 
Macro-norm gehaald
Dat gemeenten zich aan die zogenoemde macro-norm houden – voor dit jaar is die norm vastgesteld op 1,97 procent – lijkt goed nieuws, ook voor ondernemers. De opbrengst van de OZB-belasting van niet-woningen laat dit jaar immers een stijging zien van 1,7 procent, en dat is dan gerekend zonder het volume-effect dat ontstaat door nieuwbouw.
 
Toch forse stijging
Maar schijn bedriegt. In veel gemeenten stijgen de lasten voor ondernemers ook dit jaar fors. In bijna 70 gemeenten zijn de OZB-lasten voor ondernemers maar liefst 5 tot zelfs 30 procent hoger dan vorig jaar. Niks gematigde stijging dus en voor de zoveelste keer een bewijs dat de macronorm geen enkele disciplinerende werking op individuele gemeenten heeft. De macronorm stelt immers alleen een grens aan de totale OZB-opbrengst van alle gemeenten gezamenlijk.
 
Tijd voor micro-norm
Het wordt tijd dat lokale lastenstijgingen aan lastbanden worden gelegd door een norm waaraan iedere gemeente zich moet houden. Een micro-norm dus. Dat zou een norm moeten zijn die een gemeente verplicht de belastingopbrengst met niet meer dan het inflatiepercentage te laten stijgen (gecorrigeerd voor volume-effecten).
 
Precariobelasting
Dat matiging hard nodig is, blijkt ook uit de voor 2017 verwachte forse stijgingen van andere gemeentelijke belastingen, zoals de precariobelasting (+16,7 procent), de toeristenbelasting (+14,8 procent) en de parkeerbelasting (+6,1 procent). We moeten ons geen zand in de ogen te laten strooien door al te zonnige persberichten. De cijfers van individuele gemeenten – te vinden op www.coelo.nl – laten zien dat een micronorm er zo snel mogelijk moet komen.
 
Janny Kamp
Beleidssecretaris belastingen VNO-NCW

 

​Meer informatie: Bert Mooren
 
Lobbypunten