Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Economische beleid  >  Topsectoren

Skip Navigation LinksTopsectoren

 
 

 

Het nieuwe bedrijfslevenbeleid is een van de belangrijkste hervormingen geweest van het kabinet-Rutte. Het kabinet heeft daarmee een start gemaakt voor een nieuwe groeistrategie voor Nederland. De extra nadruk in dat nieuwe bedrijfslevenbeleid op de topsectoren zorgt ervoor dat de Nederlandse economie met innovatieve topspelers, groot en klein, in samenwerking met de wetenschap en het onderwijs en de overheid op de wereldmarkt extra kan uitblinken.

Negen topsectoren
De sectoren Water, Agrofood, Tuinbouw, Hightech, Life sciences, Chemie, Energie, Logistiek, Creatieve industrie en Hoofdkantoren zijn bij uitstek de sectoren waarin Nederland extra kan excelleren en profiteren van de groei van de wereldeconomie. Ook Rutte 2 zet dit beleid door.

Kennissector
Cruciaal onderdeel van dit beleid daarvoor is om de kennissector (zowel onderwijs- als onderzoeksinstellingen) en het bedrijfsleven in de topsectoren beter dan ooit met elkaar te verbinden. Zodanig dat Nederland zowel voor het bedrijfsleven in de topsectoren als de wetenschap een grote aantrekkingskracht heeft en de topsectoren de juiste instroom van nieuwe werknemers vanuit ons onderwijs kunnen krijgen. Het topsectorenbeleid biedt mogelijkheden om een antwoord te vinden op grote maatschappelijke vraagstukken als voedselzekerheid en klimaatverandering. De oplossingen hiervoor, ook in de vorm van diensten, kunnen bij uitstek als exportproduct worden benut. ​

www.topsectoren.nl

Meer informatie: Bert Mooren​

Lobbypunten