Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Economische beleid  >  Economische agenda's

Skip Navigation LinksWestland

 
 

 Westlandagenda II voor innovatie

De gemeente Westland en het bedrijfsleven bundelen hun krachten in een nieuwe Westlandagenda. Deze Westlandagenda II heeft als doel de innovatiekracht van het Westland een nieuwe impuls te geven.

De Westlandagenda II is de opvolger van de oorspronkelijke agenda die het bedrijfsleven en de gemeente in 2009 hebben opgesteld om de gevolgen van de crisis op te vangen. Tot de einddatum in juni 2013 hebben de gemeente en het bedrijfsleven ieder met 5 miljoen euro twaalf projecten ondersteund.

De Westlandagenda II heeft een looptijd van vier jaar en is vooral bedoeld om innovatieve pilotprojecten te ondersteunen. De gemeente en het bedrijfsleven dragen beide een miljoen euro bij. Een stuurgroep, waarin ook de voorzitter van VNO-NCW Westland-Delfland zitting heeft, heeft projecten geselecteerd. Verschillende werkgroepen van ondernemers en specialisten zorgen voor de inhoudelijke begeleiding.

Tot de projecten die tot nu toe geselecteerd zijn, behoren een tweede aardwarmteboring en een innovatie- en demonstratiecentrum voor voeding en gezondheid. Het is de bedoeling dat eind volgend jaar de eerste resultaten van de Westlandagenda II gepresenteerd worden.

LTO
Greenport

Meer informatie: Rogier Krabbendam

Lobbypunten