Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Economische beleid  >  Economische agenda's

Skip Navigation LinksRotterdam

 

 

De regio Rotterdam is een ondernemend internationaal gebied met een enorm potentieel. Om ook in de Next Economy een voortrekkersrol te vertolken, kunnen de ambities voor de regio Rotterdam niet groot genoeg zijn, of het nu gaat om de kwaliteit van het onderwijs, de aansluiting hiervan met de arbeidsmarkt of het leef- en woonklimaat in de stad.

Wij roepen het nieuwe college op om in haar beleid en besluiten de komende jaren alles te doen om de flow vast te houden en in te zetten op nieuwe ontwikkelingen. Bied geen enkele ruimte aan vertrutting in de stad en maak van Rotterdam daadwerkelijk de metropool die de stad zo graag wil zijn. En dat betekent inzetten op verdere verdichting van de stad.

De combinatie van de noodzaak tot transitie naar de Next Economy en de gunstige economische omstandigheden, maken dit hét moment voor de regio Rotterdam om te investeren in innovatie, verduurzaming, digitalisering en verdere economische ontwikkeling. De gemeentelijke overheid kan een faciliterende en stimulerende rol pakken en zou zich
moeten richten op 7 prioriteiten.
Lees alles over de 7 prioriteiten in NEXT LEVEL ROTTERDAM - MANIFEST VOOR DE ECONOMIE VAN ROTTERDAM​​


Meer info: Tessa Langerijs

 
Lobbypunten