Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Economische beleid  >  NL Next Level

Skip Navigation LinksStad en regio

NL Next Level | Stad en regio
Verbind steden met rest van Nederland!

Ontwikkel Nederland tot één krachtig stedennetwerk met onderscheidende regio’s. Er dreigt een kloof te ontstaan tussen succesvolle stedelijke regio’s en andere gebieden. Het nieuwe kabinet moet een kwart miljard euro per jaar vrijmaken om steden en regio’s te verbinden en versterken.  

Een krachtig netwerk van steden en regio’s door:
  • Investeringen in de transitieopgaven van Nederland, zoals de energietransitie, digitalisering en mobiliteit;
  • Ontwikkeling van regio’s  afstemmen op hun onderscheidend vermogen, zorg voor verschillen tussen regio’s zodat ze elkaar aanvullen in plaats van beconcurreren, bijvoorbeeld trendy winkelcentrum in grote stad, natuurgebieden buiten de grote stad; 
  • Samenwerking tussen Rijk, decentrale overheden en bedrijfsleven waarbij overheden en ondernemers lokaal oplossingen ontwikkelen en het Rijk faciliteert met financiering en regelgeving.
 
Ik vind dit standpunt...
 
Lobbypunten