Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Economische beleid  >  Economische agenda's

Skip Navigation Linksrijngouwe

 
 

 

De positie van Midden-Holland is ten opzichte van de omgeving (Zuidvleugel, Metropoolregio) niet sterk. Om de ontwikkeling van de regio, en met name van Gouda, te bevorderen, is het van groot belang dat er een gezamenlijke economische agenda komt, om de innovatiekracht van de regio te versterken. Om deze lobby te laten slagen, is samenwerking tussen de verschillende ondernemersverenigingen nodig.

VNO NCW Rijngouwe werkt samen met:
- RHID Gouda (Raad voor Handel, Industrie en Dienstverlening),
- de Goudse Businessclub,
- SOG (Samenwerkende Ondernemingsverenigingen Gouda),
- de Kamer van Koophandel,
- Jong Management Gouda, het aan VNO-NCW gelieerde ondernemersnetwerk voor ondernemers, directeuren en managers tot 40 jaar.

De verschillende organisaties zijn verenigd in het samenwerkingsverband Gouda Onderneemt. De belangrijkste pijlers van deze samenwerking zijn het behartigen van het Goudse bedrijfsleven en het organiseren van netwerkmomenten.

Rapport Hendrikx
Gouda Onderneemt stelt dat de regio ‘back to the roots’ moet. De gezamenlijke economische agenda moet een Gouds DNA als basis hebben: ‘Een nieuwe ambachtenstad: Kaas, kaarsen, water en technologie.’  Zowel op bestuurlijk als op economisch gebied worden de noodzakelijke stappen gezet om de regio te versterken. Op bestuurlijk gebied heeft de Commissie Hendrikx onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de regio rondom Gouda. In het rapport komt naar voren dat samenwerking tussen de gemeenten onderling en samenwerking tussen publieke en private partijen intensiever moet om de levensvatbaarheid van de regio te waarborgen.
Kijk hier voor meer informatie over het rapport en de mogelijkheden in de regio ​

Meer informatie: Hilde Beekes - van der Boon​

Lobbypunten