Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Economische beleid  >  CO2 Smart Grid

Skip Navigation LinksC02 Smart Grid

NL Next Level | CO2 Smart Grid
Investeer in circulair

​Investeer in een CO2 smart grid, een netwerk van leidingen en buffers, waarmee CO2 van uitstoters naar gebruikers kan worden verplaatst. Met name de overdekte tuinbouw is een grote gebruiker. De opvang en het hergebruik van CO2 zet een grote stap in de transitie naar een circulaire economie. De Energiewende is een belangrijk onderdeel van het VNO-NCW programma NL Next Level.

Een CO2 smart grid leidt tot:
• Drastische vermindering van de uitstoot van CO2, waarmee een substantiële stap wordt gezet naar het nakomen van het Klimaatakkoord van Parijs;
• Een voortrekkersrol van Nederland bij de transitie naar een circulaire economie: de eerste CO2 smart grid ter wereld.
• Versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Circulaire producten en systemen zijn waardevolle exportproducten.

 
Ik vind dit standpunt...
 

​​Meer informatie: Annemarie van Oorschot
 
Lobbypunten