Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Duurzaamheid  >  Milieuzones

Skip Navigation Linksmilieuzones

Milieuzones
Alternatieven moeten mkb'ers ontzien

De huidige milieuzones moeten niet worden uitgebreid​. Er moet worden gezocht naar alternatieven voor milieuzones. In de steden Amsterdam en Rotterdam overwegen de wethouders de huidige milieuzones te vergroten en een ‘nieuwe’ milieuzone voor bestelauto’s in te voeren.
De nieuwe plannen moeten niet doorgaan omdat:

  • een offer van het bedrijfsleven wordt gevraagd, terwijl de steden ook zonder extra maatregelen in 2020 aan de luchtkwaliteitsnormen zullen voldoen
  • alternatieve maatregelen hetzelfde opleveren;
  • de steden niet voor de makkelijkste oplossingen kiezen die de pijn bij het bedrijfsleven neerlegt;
  • met name MKB ondernemers in o.a. de bouw en detailhandel hard worden geraakt.
 
Ik vind dit standpunt...
 Genoeg alternatieven voor uitbreiding milieuzones

​Twaalf gemeentes in Nederland hebben milieuzones ingesteld. Dit zijn geografisch afgebakende gebieden in het centrum van de stad waar verkeersbeperkende maatregelen van kracht zijn. In de grote steden, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn plannen om de zones uit te breiden, zowel het geografische gebied als de beperkende maatregelen. VNO-NCW, MKB Nederland en de transportorganisaties TNO en EVO zijn tegen deze uitbreiding en pleiten voor een uniform, landelijk beleid. Bovendien kan de luchtkwaliteit op andere manieren verbeterd worden.

Rekening voor het bedrijfsleven
Nederland moet per 1 januari 2015 voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen van de Europese Unie. Milieuzones zijn onderdeel van gemeentelijke plannen die deze doelstellingen in de binnensteden van Nederland moeten realiseren. Een milieuzone is een gebied in de binnenstad van grote gemeenten waar de toegang voor vrachtwagens beperkt is, omdat ze teveel fijnstof en stikstofoxiden uitstoten. In twaalf steden in Nederland zijn sinds 2007 milieuzones voor vrachtverkeer gerealiseerd, maar een aanscherping van de regelgeving staat hoog op de politieke agenda. Dit betekent een geografische uitbreiding voor het kernwinkelgebied en een milieuzone voor bestelauto’s. Bij invoering van deze aanscherping is de rekening voor het bedrijfsleven. Wanneer ondernemers door de milieuzones niet in de binnenstad kunnen leveren, lopen zij omzet mis of moeten zij nieuwe voertuigen aanschaffen. De voorgenomen uitbreiding kost het bedrijfsleven ongeveer 115 miljoen euro. Dit kan de nekslag betekenen voor ondernemers. Opmerkelijk is dat een probleem veroorzaakt door álle weggebruikers, in de schoenen van het bedrijfsleven wordt geschoven. De uitbreiding met het bestelverkeer treft vooral het kleinbedrijfs, eenmanszaken en ZZP’ers. VNO-NCW, MKB Nederland, TNO en EVO pleiten voor alternatieve oplossingen en benadrukken dat de milieuzone een middel moet blijven om de Europese normen te halen, geen doel op zich.

Een uniform beleid
De lobby tegen milieuzones verloopt via twee hoofdsporen. Het belangrijkste punt van kritiek is dat elke gemeente het eigen beleid kan bepalen. In 2009 al stuurde VNO-NCW aan op een intentieverklaring tussen Rijk, gemeenten en bedrijfsleven om te komen tot landelijke afspraken en een compensatieregeling voor ondernemers. Zonder deze afspraken ontstaan er middeleeuwse praktijken aan de stadspoorten. Voor ondernemers is het een onmogelijke en vooral onwenselijke taak om in meerdere steden rekening te houden met verschillende regelgeving.
Bovendien dient de overheid te zoeken alternatieven. De ondernemersorganisaties hebben Buck Consultants ingeschakeld om effectievere en goedkopere maatregelen in kaart te brengen. Het bedrijfsleven streeft ernaar later dit najaar een concreet pakket aan alternatieve maatregelen te presenteren aan de overheid. Probleem blijft het gebrek aan een uniform, landelijk beleid, waardoor voor elke gemeente afzonderlijk gekeken moet worden wat de mogelijkheden zijn. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is in overleg met gemeenten en het bedrijfsleven over een convenant milieuzones voor bestelauto’s.

Amsterdam
Rotterdam
Bezwaren en alternatieven
Rapporten
Europees beleid

Meer​ informatie: Petra Tiel
 
Lobbypunten