Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Duurzaamheid  >  Programmatische Aanpak Stikstof

Skip Navigation LinksAanpak stikstofvermindering

Aanpak Stikstof
Zorg voor spoedmaatregelen

Haal Nederland met spoedmaatregelen per direct van het verstikkende stikstofslot af. Door de uitspraak van de Raad van State over de Programma Aanpak Stikstof (PAS) valt onder meer het woningbouwbeleid, de aanleg van nieuwe infrastructuur en de totale verduurzaming van Nederland stil.
VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een tienpuntenplan​ ontwikkeld waarin zij onder meer pleiten voor:
  • vrijstelling voor projecten die alleen tijdens de bouw leiden tot stikstofuitstoot;
  • versnelde toestaan van maximaal 1 mol stikstof per ha/per jaar;
  • benutting van de Habitatrichtlijn die stelt dat projecten mogen doorgaan als er dwingende redenen van groot openbaar belang zijn, zoals investeringen die leiden tot lagere milieubelasting of de bouw van woningen voor starters;
  • integraal natuurbeleid voor de lange termijn.​
 
Ik vind dit standpunt...
 

Lees het volledige tienpuntenplan​ van VNO-NCW en MKB-Nederland

Meer info: Jan van den Broek​

 
Lobbypunten