Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Duurzaamheid  >  Markerwadden

Skip Navigation LinksMarkerwadden

Marker Wadden
Financier Marker Wadden

​Ook de provincie en gemeenten in Noord-Holland moeten investeren in de Marker Wadden. In 2016 begint de aanleg van deze archipel van eilanden, zandbanken en schelpriffen in het Markermeer.
De Marker Wadden verbeteren:

  • de milieukwaliteit van het Markermeer,
  • de exposure van de kennis en kunde van Nederlandse bedrijven op het gebied van natuurontwikkeling in delta- en kustgebieden,
  • de werkgelegenheid, niet alleen door de bouwwerkzaamheden, maar ook door de verwachte groei van toerisme en recreatie.
 
Ik vind dit standpunt...
 

Nederland op de kaart met Marker Wadden
 
Begin 2016 wordt gestart met de aanleg van de Marker Wadden: een archipel eilanden, zandbanken en schelpriffen in het Markermeer, gelegen in Metropoolregio Amsterdam. Met de aanleg van dit natuurgebied wil Natuurmonumenten, de initiatiefnemer van het project, de natuurlijke productiviteit van het meer herstellen. De Marker Wadden worden namelijk gebouwd van het drijvende slib dat momenteel de voedselketen verstoort. Het is een innovatieve manier van natuurherstel, die internationaal veel belangstelling trekt. 
VNO-NCW West maakt zich hard voor de financiering van het project. Want naast natuurherstel, biedt de aanleg van het archipel economische voordelen. Zo fungeert het als showcase voor het Nederlandse bedrijfsleven, stimuleert het de werkgelegenheid én vergroot het de belevingswaarde van Metropoolregio Amsterdam. 

Natuurvoordeel
Met de aanleg van de Marker Wadden verbetert de gebrekkige milieukwaliteit van het Markermeer aanzienlijk. Belangrijk, want hierdoor komt er een eind aan de voortdurende afname van plant- en diersoorten in het IJmeer-Markermeergebied. Sterker nog: de Marker Wadden worden hét vogelparadijs van Nederland.

Kans: kennis en kunde etaleren
De realisatie van de Marker Wadden vindt plaats door publiek-private samenwerking. Dat geeft bedrijven de kans om hun kennis en kunde op het gebied van natuurontwikkeling in delta- en kustgebieden te etaleren. Dit kan onder meer tijdens het EU-voorzitterschap in 2016, waarbij er diverse werkbezoeken van Europese bewindspersonen en ambtenaren plaatsvinden aan bedrijven en projecten in de Metropoolregio Amsterdam.

Kans: extra werkgelegenheid
Al tijdens de aanleg van het omvangrijke natuurgebied neemt de werkgelegenheid flink toe. Denk aan de baggeractiviteiten en de aanleg van de haven. Ook daarna zullen er extra arbeidsplaatsen beschikbaar komen, want naar verwachting worden de Marker Wadden dé trekpleister voor natuurliefhebbers en watersporters. Dat betekent dat zich vele nieuwe kansen voordoen op het gebied van toerisme en recreatie.

Kans: hogere kwaliteit van leven
De Marker Wadden zullen een positief effect hebben op de kwaliteit van leven in Metropoolregio Amsterdam. Door het bijzondere natuurgebied wordt de regio aantrekkelijker om te wonen, werken en recreëren. 

Lobby VNO-NCW en Natuurmonumenten
Flevoland is een van de provincies die al heeft toegezegd te investeren in het bijzondere natuurherstelproject. De komende maanden gaat VNO-NCW West samen met Natuurmonumenten aan de slag om ook andere overheden in Noord-Holland aan boord te krijgen en het project op die manier financieel realiseerbaar te maken. 

Meer informatie: Petra Tiel
 
Lobbypunten