Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Duurzaamheid  >  Global Goals

Skip Navigation LinksGlobal Goals

Global Goals
Maak werk van SDG's

​​​De 17 werelddoelen van de Verenigde Naties (SDG's) moeten centraal worden gesteld in het overheidsbeleid. 

Als alle partijen – bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties – gezamenlijk en wereldwijd streven naar de realisering van deze sdg’s  in 2030, dan zorgen we voor een sociale, rechtvaardige en duurzame toekomst. Nederland kan hierin het voortouw nemen en zich onderscheiden op de wereldmarkt, want Nederland heeft:
  • een sterk bedrijfsleven en topsectoren,
  • geld om te investeren in innovatie en transities,
  • een groot innovatief vermogen en een hoog opgeleide beroepsbevolking,
  • het vermogen samen te werken in een harmoniemodel.​
 
Ik vind dit standpunt...
 

DSGC: Zet SDG's centraal in het regeerakkoord

De politieke partijen die een coalitie vormen, moeten de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties centraal stellen in het regeerakkoord. Dat schrijft de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) vandaag in een brief aan informateur Edith Schippers.


De DSGC wordt gevormd door de CEO's van de Nederlandse multinationals AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever en VNO-NCW. Zij doen een appel op het nieuwe kabinet om samen met het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld in actie te komen voor de SDGs, zodat we in 2030 in een socialere, meer rechtvaardige en duurzamere wereld kunnen leven. Voorbeelden van die acties zijn het verankeren van de SDGs in de curricula van het onderwijs, het voortvarend uitvoeren van de klimaatafspraken in Parijs en het investeren in een circulaire economie.


"Bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en ngo's moeten samenwerken aan de globale agenda", zegt DSGC-voorzitter Jan Peter Balkenende. "De tijd van intenties hebben we gehad, het gaat nu om handelen. En daarin kan Nederland onderscheidend zijn in de wereld." 

Lees hier​ de brief van DSGC aan informateur Schippers


Meer informatie: Annemarie van Oorschot​​​

 
Lobbypunten