Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Duurzaamheid  >  Coronavirus

Skip Navigation LinksCoronavirus

 

 

Van de leden
Leden van VNO-NCW West en ondernemers in Zuid-Holland worden tijdens de corona-crisis opgeroepen hun problemen, vragen en oplossingen kenbaar te maken. Aan die oproep geven veel leden gehoord. Zij bellen, mailen en appen met bestuurders en medewerkers van VNO-NCW West. Hierdoor kan de vereniging haar activiteiten, met name ook in de belangbehartiging, goed afstemmen op de behoeften van het regionale bedrijfsleven. 


Nieuwsbrief West. 
De frequentie van de digitale nieuwsbrief West. is verhoogd naar tweewekelijks. Deze brief bevat vooral informatie over steunmaatregelen aan het bedrijfsleven en interviews met leden. 

Sociaal ondernemen
Leden van VNO-NCW West laten zich van hun beste kant zien en zetten zich in om hun medemens bij te staan in deze zware tijd. Juist nu komen zij met vindingrijke en nobele oplossingen.
Overzicht sociale activiteiten leden

Van de voorzitter en directeur
Wekelijks sturen voorzitter Audrey Keukens en directeur Kim Boersma een digitale brief aan de leden met actuele informatie over de coronacrisis in het bedrijfsleven.

​Lobbyoverleggen
Bestuurders en medewerkers voeren intensief overleg in de regio om de belangen van ondernemers te behartigen. 

​Aan gemeenten en provincies
De voorzitters van VNO-NCW West dringen bij gemeenten en provincies aan op extra maatregelen die ondernemers helpen de Corona-crisis te doorstaan. Dat doen zij in bilaterale gesprekken met wethouders, gedeputeerden en ambtenaren, in digitale groepsoverleggen en in brieven.
Lobbynieuws
'Tijd voor verandering'
​Waar mondkapjes inmiddels breed zijn geaccepteerd, wordt nog altijd gediscussieerd over het nut van ventilatie. Tot ergernis van Lennart de Quartel, directeur-eigenaar van MEB Rotterdam en lid van VNO-NCW Oostland.
lees meer
Dinsdag 24 November 2020

Waar mondkapjes inmiddels breed zijn geaccepteerd, wordt nog altijd gediscussieerd over het nut van ventilatie. Tot ergernis van Lennart de Quartel, directeur-eigenaar van MEB Rotterdam en lid van VNO-NCW Oostland. “Alles wijst op verspreiding van het coronavirus door aerosolen. Het gebrek aan overheidsbeleid en -communicatie op dit punt is schadelijk, zowel voor de volksgezondheid als voor de economie.”​

Tekst: Pieter van der Meulen

Veelbesproken en controversieel. De rol van aerosolen bij de verspreiding van het coronavirus is al geruime tijd onderwerp van discussie. Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland hebben VNO-NCW en MKB-NL gesproken met overheden, ondernemers en werknemers om tot geschikte oplossingen en steun te komen. Over het belang van ventilatie is nog altijd niet alles bekend. Voor ondernemers die in het nauw komen kan de discussie en het gebrek aan daadkracht van overheid leiden tot grote frustraties. VNO-NCW West vindt het belangrijk dat kritische ondernemers ook aan het woord komen, zodat hun geluid ook is vertegenwoordigd in de discussie. Het RIVM en daarmee het kabinet houden zich tot op heden op de vlakte als het gaat om aerosolen en ventilatie. De officiële lezing​ is dat het momenteel niet duidelijk is of kleine druppels (aerosolen) in de lucht blijven hangen. Uit een studie van Canadese epidemiologen en infectieziekte deskundigen, waarbij ook Outbreak Management Team-lid en viroloog Marian Koopmans betrokken is, blijkt dat zogenaamde ‘supershedders’, besmette mensen die het virus in bovengemiddeld grote hoeveelheid aanmaken, wel degelijk het virus via aerosolen verspreiden (NRC 20/10). In landen als Duitsland en de Verenigde Staten wordt in de overheidscommunicatie al langere tijd de nadruk gelegd op ventilatie van gebouwen als bijdrage aan de oplossing. In Nederland is dit nog niet het geval. 


‘Door generalistisch beleid wordt de schade voor ondernemers alleen maar groter’

Tweesporenbeleid
Onbegrijpelijk, vindt De Quartel, en bovendien schadelijk. “De overheid erkent verspreiding door kleine druppels in de lucht niet en ondertussen nemen de besmettingen onder zorgpersoneel en onderwijzers toe en moet de hele horeca weer dicht. Ondanks mondkapjes,  anderhalve meter afstand en andere maatregelen. Ik pleit al langere tijd voor een tweesporenbeleid, waarbij naast de huidige maatregelen nu eindelijk ook ventilatie stevig wordt verankerd in het overheidsbeleid. Met erkenning van de overheid zullen bedrijven massaal hierop gaan inzetten, maar zonder uitspraak loont het niet om te investeren in ventilatie. We zien dat horecagelegenheden die zich aan alle maatregelen houden, en vanuit eigen verantwoordelijkheidsgevoel nog een stap extra doen met clean air units, luchtzuiveringssystemen, ook moeten sluiten. Door dit generalistische beleid wordt de schade voor ondernemers alleen maar groter. Omdat wij met MEB Rotterdam veel ervaring hebben met het plaatsen van speakers of andere geluidsapparatuur, kunnen we ook clean air units installeren. Maar daar is, vanwege het gebrekkige overheidsbeleid op dit punt, nog weinig vraag naar. Wij kijken vooruit om ons bedrijf levensvatbaar te houden. Hoewel ik absoluut begrip heb voor de dillema’s waarmee de overheid te maken heeft, blijven ze op het punt van ventilatie teveel stilstaan. We draaien steeds in hetzelfde rondje. Nu het steeds kouder wordt en de ramen niet meer open kunnen staan, neemt het probleem verder toe. Het is tijd voor verandering.”

Schakelen 
AV-techniek, live entertainment, het managen van artiesten, feestjes en congressen; voor de coronacrisis was MEB Rotterdam in vrijwel alle geledingen van de entertainmentbranche actief. De sector wordt keihard geraakt door het virus, maar naar omstandigheden gaat het goed met het bedrijf. MEB is zo ingericht dat afhankelijkheid van de economische conjunctuur zoveel mogelijk beperkt wordt, vertelt De Quartel. De filosofie betaalt zich uit, hoewel de crisis vele malen heftiger is dan waarop was geanticipeerd. “Wij hebben nooit gebruik gemaakt van extern kapitaal. Daardoor zijn anderen om ons heen sneller gegroeid, maar hebben wij een goede buffer kunnen opbouwen en nu geen bank in ons nek hijgen. Omdat we autonoom zijn, hebben we afstand kunnen nemen en keuzes kunnen maken die in de nieuwe situatie passen. Dat we live-entertainment voorlopig kunnen vergeten was al snel duidelijk. Eigenlijk hebben we ons bedrijf omgedraaid. In januari was het digitale onderdeel van evenementen bijzaak, maar we deden het vaak al wel. Daar hebben we flink op ingezet, mede door een permanente studio in te richten in hotel Nhow Rotterdam. National Geographic heeft de studio als setting gebruikt voor een spotje, vanwege het waanzinnige uitzicht op de Erasmus brug. Desondanks is toch een groot deel van ons werk weggevallen, dus we hebben ook ingezet op nieuwe markten. We bieden nu ook Curapoint aan: een alcoholdispenser om handen te reinigen, een temperatuurmeter en een communicatiemiddel in één. Op het beeldscherm dat aan het desinfectiepunt vastzit, kunnen bedrijven de coronamaatregelen weergeven of reclameboodschappen weergeven.”

‘Voer op een nette manier de publieke druk op de overheid op!’

Gebruik technische innovaties!
“De TU Delft en de TU Eindhoven zijn al enige tijd bezig met onderzoek naar aerosolen. Die rapporten komen eraan, dat houdt je niet tegen. Dan zal de overheid ook bijdraaien. Maar iedere dag telt, we hebben meer bewustwording en betrokkenheid nodig. Voer op een nette manier de publieke druk op de overheid op! Zorg dat het op de agenda komt. Daar heeft VNO-NCW ook een rol in, die nog onvoldoende wordt vervuld. De kracht van marktwerking en de technische innovaties die hieruit voortkomen worden te weinig ingezet . Dat geldt niet alleen voor ventilatie, ook bijvoorbeeld op het gebied van sneltesten en UVC-verlichting, waarmee je kan desinfecteren. We hebben een gezaghebbende organisatie nodig die dat geluid laat horen. Ik roep VNO-NCW op die rol te pakken.”
Lobbynieuws
Snelle aanleg van teststraten

​Een testlocatie binnen een straal van 45 minuten van elke Nederlander. Daarmee kan de Nederlandse economie weer grotendeels van het slot, terwijl het virus verder wordt in gedamd. Bekijk waar teststraten in Noord- en Zuid-Holland worden voorbereid. 

lees meer
Woensdag 18 November 2020

​Om het coronavirus onder controle te krijgen is het van cruciaal belang dat er op grote schaal kan worden getest en mensen snel de uitslag hebben. Om de overheid daarbij te helpen hebben VNO-NCW en MKB-Nederland met een consortium van bedrijven een plan gemaakt om op een aantal plaatsen in Nederland snelteststraten te realiseren. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de ministeries van VWS en EZK, en met de GGD. Het leger helpt met de bemensing van de sneltestlocaties in de opstartfase. Het initiatief vanuit het bedrijfsleven staat onder leiding van oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp.​

Doel van het testbeleid is om alle Nederlanders met klachten te kunnen testen. Belangrijk daarbij is nauwkeurigheid én een snelle doorlooptijd. Op die manier kunnen we het maatschappelijk en economisch verkeer op gang houden. Om de testcapaciteit te  vergroten worden nu XLtestlocaties en L-testlocaties voor sneltesten én reguliere PCR-testen ingericht. In 3 provincies wordt nog gezocht naar een goede locatie om ook daar sneltesten beschikbaar te krijgen voor het testen.

Locaties XL-teststraten en L-teststraten in regio West: ​

  • ​Amsterdam Rai
  • Amsterdam Zuid Oost
  • Vijfhuizen
  • Schiphol (niet bedoeld voor reizigers die terugkeren uit risicogebied)
  • Amsterdam Sloterdijk
  • Amsterdam Noord
  • Den Haag Broodfabriek
  • Rotterdam The Hague Airport
  • Rotterdam
201118 Sneltestlocaties.jpg

​​Online Portal
Apple heeft een online portal ontwikkeld waar ​gezondheidsinstellingen, labs​ en andere locaties zich kunnen registreren. Erkende testlocaties worden zichtbaar in Apple Maps met ​contactgegevens en meer informatie over de manier waarop testen worden afgenomen.
Lees meer over de tool.

Bekijk de Q&A voor werkgevers van VNO-NCW over het nieuwe testbeleid en teststraten. 

Bekijk de factsheet​ met meer informatie over teststraten en de sneltesteconomie. ​
Lobbynieuws
Hard Gelag

​​Het is nu zaak om de druk op de zorg te verlichten. De verlenging van de gedeeltelijke lockdown en de extra maatregelen zijn echter een hard gelag voor nog meer ondernemers.’ Zo reageren VNO-NCW en MKB-Nederland op de aangescherpte maatregelen van het kabinet.

lees meer
Woensdag 4 November 2020
Het is nu zaak om de druk op de zorg te verlichten. De verlenging van de gedeeltelijke lockdown en de extra maatregelen zijn echter een hard gelag voor nog meer ondernemers.’ Zo reageren VNO-NCW en MKB-Nederland op de aangescherpte maatregelen van het kabinet.