Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Duurzaamheid  >  Brugproject

Skip Navigation LinksBrugproject

Brugproject
Maatschappelijke rol ondernemers
Verklein de kloof tussen bedrijfsleven en de rest van de samenleving. Met het brugproject van VNO-NCW en MKB-Nederland wordt zelfkritisch naar thema's als werkzekerheid, migratie, inkomens en megatrends als artificial intelligence en de opkomst van nieuwe platformen gekeken. Daarnaast wordt gekeken naar de rol van grote bedrijven en hun imago. 

Veel ondernemers en bedrijven zijn in hoge mate maatschappelijk betrokken. Het brugproject is in het leven te roepen om deze rol verder uit te bouwen en te laten zien welke maatschappelijke en sociale betrokkenheid ondernemers hebben. 

 
Ik vind dit standpunt...
Lobbynieuws
Allez! Op naar de top

​​Leden van VNO-NCW West investeren volop in circulaire businesscases en energietransitie. De klim naar de top is een pittige tocht vol obstakels. Deze cartoon toont hoe VNO-NCW West haar leden daarbij ondersteunt. 

lees meer
Dinsdag 10 Maart 2020

​​​Leden van VNO-NCW West investeren volop in circulaire businesscases en energietransitie. De klim naar de top is een pittige tocht vol obstakels. Deze cartoon toont hoe VNO-NCW West haar leden daarbij ondersteunt. ​

Lobbynieuws
Bruggen- bouwer Stedin

​Stedin helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan met een eigen bedrijfsschool. HR-directeur Gökemeijer draagt bij aan het Brugproject.

lees meer
Donderdag 5 Maart 2020

Stedin succesvol bruggenbouwer!

Om ondernemers een grotere maatschappelijke rol te laten vervullen is het Brugproject door VNO-NCW en MKB-Nederland in het leven geroepen. Het Brugproject moet er onder meer voor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt sneller aan een baan komen. Een bedrijf dat dit al met veel succes doet, is energienetbeheerder Stedin. Een gesprek met Janneke Gökemeijer, HR-directeur.

Door Jacqueline Jonkhart
Foto: Mirjam Lems

Stedin helpt mensen zonder diploma. Het bedrijf zorgt voor om- en bijscholing en heeft zelfs een eigen bedrijfsschool. Op de bedrijfsschool kun je je werkervaring, praktijkkennis en eerder behaalde certificaten omzetten in een diploma. Vorig jaar telde de Stedin Bedrijfsschool 300 leerlingen. Hier zitten werkzoekenden, zij-instromers, 55-plussers, 16-jarigen die net van school komen en inmiddels 2 klassen statushouders tussen. Maar liefst 90 tot 95 procent haalt een diploma.

Sinds wanneer leiden jullie mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op?
“Ik ben zelf in augustus vorig jaar in deze functie getreden, het traject bestond toen al en veel Stedin-collega’s hebben zich afgelopen jaren ingezet om dit tot een succes te maken, en ik was er meteen razend enthousiast over. Dit traject zorgt voor een mooie win-win. Enerzijds bieden wij een oplossing voor een maatschappelijk probleem en anderzijds biedt het ons de mogelijkheid om onze toekomstige werknemers zo op te leiden dat ze precies passen in het profiel waaraan we behoefte hebben. En deze mensen hebben wij hard nodig. Op dit moment is de vraag naar gespecialiseerde mensen enorm en het is best een puzzel om deze vraag goed ingevuld te krijgen.”

Waar vinden jullie geschikte kandidaten?
“We werken samen met diverse partijen. Denk aan het UWV, scholen en de stichting voor vluchteling-studenten (UAF). Zij weten precies wat ons traject inhoudt en welke mensen hiervoor in aanmerking komen.”

Loop je tegen problemen aan?
“Ja, er zijn zeker wel wat problemen, vooral voor mensen die de taal niet goed beheersen. Je op sociaal vlak verstaanbaar kunnen maken en zaken begrijpen is één, maar als het over vakjargon gaat, wordt het een heel ander verhaal. Dit lossen we onder meer op door onze collega’s als ‘taalmaatje’ in te zetten. Ze praten en lezen met deze mensen of helpen op een andere manier de taal sneller te beheersen.”

Dus het project wordt door de hele organisatie gedragen?
“Absoluut! Van de Raad van Bestuur tot aan de buitendienst. Dit is ook noodzakelijk als je het een succes wilt laten zijn. Een project als dit vergt een lange adem en is een diepte-investering. Het kan dan niet zo zijn dat er, als het even tegen zit, van hogerhand wordt gezegd dat het maar stopgezet moet worden. Het is een lange termijnproject, welke ons in de toekomst gaat helpen om de vraag naar de juiste werknemers te vervullen. Tegelijkertijd voelen we ook de druk op onze kosten die we als Stedin dragen voor de energietransitie en daarmee op de ruimte die we hebben voor instroom van nieuwe mensen, met of zonder afstand tot de arbeidsmarkt. We zijn trouw aan onze sociale rol, maar zullen elke keer weer kritisch moeten bepalen wat we als Stedin kunnen faciliteren en waar we moeten bijsturen.”

Bijdragen aan een inclusieve samenleving, waar moet ik beginnen?
“Het begint met lef. Dat zit hier in Rotterdam wel goed. Daarnaast moet er voldoende draagvlak zijn binnen je organisatie. Het vergt lange termijnbereidheid en doorzettingsvermogen. Dan komt het aan op het vinden van de win-win: welke kennis & kunde heb je nodig als organisatie en ben je bereid daarin te investeren”

Een bezwaar zou kunnen zijn dat er geen win-win inzit…
“Dat zou kunnen. Ik, maar vooral wij bij Stedin, vinden het wel erg belangrijk dat we allemaal ons steentje bijdragen aan de maatschappij. We moeten er samen wat van maken en dragen ook allemaal wat van deze verantwoordelijkheid. Dus al is de win-win niet op korte termijn direct zichtbaar, het betekent niet dat je dan niets hoeft te doen voor je lange termijn bijdrage.”

Vind je het goed dat VNO-NCW het Brugproject op meer bedrijven wilt overbrengen?
“Ja, dat vind ik heel goed. Ik geloof enorm in samenwerken. Er komt namelijk best wel wat bij kijken. Denk alleen al aan het aanvragen van subsidies. Wij weten inmiddels hoe dat werkt, maar als je dat allemaal eerst nog moet uitvinden, zakt de moed je in de schoenen. Als we er samen voor gaan en onze kennis delen met elkaar, dan kan het niet anders dan een succes worden.”

Dus we mogen jou bellen voor tips?
Jullie mogen mij altijd bellen!

Bel of mail Kijk op www.vno-ncwwest.nl/app met Janneke Gökemeijer.

Lid interviewt lid
Jacqueline Jonkhart, lid van VNO-NCW Rotterdam, gaat in gesprek met Janneke Gökemeijer, eveneens lid van VNO-NCW Rotterdam en HR-directeur van Stedin. Jonkhart is eigenaar van Marketing- en Communicatiebureau QliQ BV. www.qliqmedia.nl

Op de foto: Jonkhart links, Gökemeijer recht

Lobbynieuws
Meer geld naar onderwijs

Mede op initiatief van onze Amsterdamse voorzitter Hans Bakker, luidt VNO-NCW de noodklok over het tekort aan leraren in het ​basisonderwijs. Dit schaadt de economie, schrijven de werkgeversvoorzitters in een brief aan premier Rutte. ​

lees meer
Dinsdag 18 Februari 2020

​In Amsterdam krijgen ruim 12.000 leerlingen niet het basisonderwijs wat ze nodig hebben. Het aantal vacatures voor leraren staat op vierhonderd en loopt verder op. Dit gaat de hele samenleving aan, denkt Marjolein Moorman, wethouder van onderwijs in Amsterdam. Dus trekt zij Hans Bakker, voorzitter van VNO-NCW Metropool Amsterdam, aan zijn jasje.

“In een welvarend land moeten de basisvoorzieningen gewoon geregeld zijn,” zegt Bakker. “Het initiatief van de wethouder om VNO-NCW te betrekken is terecht. Werkgevers hebben hier ook mee te maken. In de kern moeten alle kinderen goed onderwijs krijgen, daar is iedereen het over eens. Op termijn leidt gebrekkig onderwijs tot een tekort aan  gekwalificeerd personeel, waardoor de Nederlandse economie achterop raakt. Met name in de grote steden zit de zaak volledig klem. De kosten voor levensonderhoud zijn hoog en het vinden van een betaalbare woning is met het salaris van een onderwijzer onmogelijk.”

Parijs en Londen
Samen met landelijk voorzitter van VNONCW Hans de Boer, MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof en de regionale Amsterdamse ondernemersverenigingen is een brief opgesteld aan premier Rutte.
“Nederland besteedt in vergelijking met omringende landen weinig aan basisonderwijs, waardoor het lerarentekort in ons land blijft toenemen.” “Dit moeten we doorbreken,” aldus Bakker. “Salaris in het basisonderwijs
is altijd achtergesteld geweest op dat in het middelbaar en hoger onderwijs. We willen dat dit verschil de komende jaren vermindert. Dat kan om te beginnen met een toeslag op het salaris voor basisonderwijzers
in grote steden. In Parijs en Londen is dat al ingevoerd. Ondertussen schuift de regering het besluit voor zich uit en stapelen de problemen zich op.”

“Wij zijn geen actiegroep voor onderwijs, maar als ondernemersvereniging staan wij middenin de samenleving. Dit heeft niksmet rechtse of linkse politieke oriëntatie te maken, dit gaat over in wat voor land we ​willen leven.”​

 
Lobbypunten