Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Duurzaamheid  >  Artificiële intelligentie

Skip Navigation LinksArtificiële intelligentie

Artificiele Intelligentie
Investeer in AI

​Investeer in artificiele intelligentie (AI). Nederland heeft een inhaalslag te maken op koplopers China en VS, maar ook buurlanden zoals Duitsland en Frankrijk liggen op ons voor. AI heeft grote maatschappelijke gevolgen voor iedereen. 
Investeer in AI zodat: 

 • Nederland ook op dit vlak toonaangevend wordt,
 • waardevol talent niet uit Nederland vertrekt,
 • startups en scale-ups de ruimte krijgen om te groeien,
 • iedereen kan meeprofiteren en brede maatschappelijke betrokkenheid ontstaat.
 
Ik vind dit standpunt...
 

​Artificiële Intelligentie (AI) wordt sterk bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Nederland moet daarom een sterke en onderscheidende positie opbouwen én onderhouden in zowel de ontwikkeling als de toepassing van AI.  Alleen door een proactieve inzet op en van AI (in Europees kader) kan Nederland mede bepalen hoe AI wordt toegepast voor sociale en economische uitdagingen en daar voordeel uit halen.

Wat is AI? 
Artificiële intelligentie is een verzamelnaam voor apparaten die in staat zijn te reageren op data of impulsen uit hun omgeving en op basis daarvan zelfstandig beslissingen nemen. Machines die zich gedragen zoals een intelligent mens zich zou gedragen. ​

Deep learning, machine learning, hybride intelligentie?
 • Deap learning: een computer is in staat zelf patronen te ontdekken in data zoals getallen, tekst, geluid of beeld en kan daardoor nieuwe dingen leren.
 • Machine learning: een computer kan zelfstandig taken uitvoeren en ontwikkelen met behulp van algortimes.
 • Hybride intelligentie: mens en computer werken samen en versterken elkaars intelligentie in plaats van dat de mens wordt vervangen.
​Woud van AI-initiatieven 
In korte tijd zijn veel initiatieven opgetuigd om Nederland wereldwijd toonaangevend te maken op het gebied van AI. Een kort overzicht van relevante organisaties voor de leden van West: 
 • ​​NL AIC: De NL AIC wil AI initiatieven ondersteunen op terreinen van gemeenschappelijk belang. Om deze reden hebben partijen uit overheid, bedrijfsleven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties het initiatief tot oprichting van de NL AIC genomen. De NL AIC functioneert als dé katalysator van AI in ons land. 
 • Kickstart AI: Vijf Nederlandse bedrijven, Ahold Delhaize, ING, KLM, Philips en NS, willen AI (Artificial Intelligence of kunstmatige intelligentie) in Nederland een boost geven door de ontwikkeling van AI-technologie te bevorderen en te versnellen en door AI-talent in het land te stimuleren. 
 • AI Technology for People: ​ Amsterdamse kennisinstellingen hebben de handen ineen geslagen en investeren in de komende tien jaar 1 miljard euro in de ontwikkeling van verantwoorde AI-technologieën, door het opzetten van onderzoeksprogramma’s, het aantrekken van topwetenschappers en het opleiden van studenten met state-of-the-art kennis van AI.
 • het Strategisch Actieplan AI​: Dit actieplan beschrijft de voornemens van het kabinet om de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI) in Nederland te versnellen en internationaal te profileren. Het gaat in op de AI-ontwikkelingen in Nederland, op de elementen die nodig zijn om AI-innovatie verder te stimuleren, en op het borgen van de publieke belangen bij AI-ontwikkelingen.
Meer informatie: Feroz Amirkhan​​​
Lobbynieuws
Leden ontdekken kracht AI

​Nederland doet verwoede pogingen om de VS en China bij te benen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Forse investeringen zijn nodig om concurrerend te blijven. Leden van VNO-NCW West laten zien hoe zij AI succesvol toepassen. 

lees meer
Vrijdag 6 Maart 2020

​“De investeringen in Nederland blijven nog achter, maar wij hebben een fantastisch ecosysteem om ook op dit gebied bij de internationale top te horen.” Nederland doet verwoede pogingen om de grote landen bij te benen op het gebied van artificiële intelligentie (AI). “We moeten niet bang zijn om mee te gaan met deze enorme sprong,” stelt Anita Nijboer, ambassadeur voor AI technology for people. “Het allerbelangrijkste daarbij is brede maatschappelijke betrokkenheid. AI heeft gevolgen voor iedereen.”

Lees het hele artikel​ in magazine WEST.

Lobbynieuws
Disrupter of dinosauriër?

​Bij Robovalley worden ruim 170 ondernemers meegenomen in de wereld van Artificial Intelligence en de praktische gevolgen voor bedrijven. “De negatieve associatie rondom robotica is dat het ten koste gaat van banen. Enerzijds zal dat zeker zo zijn, anderzijds kan het nieuwe banen opleveren door de samenwerking tussen mens en robot”.

lees meer
Vrijdag 24 Mei 2019

Bij Robovalley, het kloppend hart van de robotica, worden ruim 170 ondernemers meegenomen in de wereld van Artificial Intelligence, machine learning, deep learning en de praktische gevolgen voor bedrijven. “De negatieve associatie rondom robotica is dat het ten koste gaat van banen. Enerzijds zal dat zeker zo zijn, anderzijds kan het nieuwe banen opleveren door de samenwerking tussen mens en robot”.

Tekst: Pieter van der Meulen

Tijdens de Dag van de innovatieve ondernemer bieden VNO-NCW West, Robovalley en Rabobank een kijkje in het hedendaagse, wat er nu al gaande is en de toekomst. Ons dagelijks leven is doorspekt met technologie en een bedrijfsleven zonder robots en machines is inmiddels volstrekt ondenkbaar. “Ook ik heb het innovatievirus onder de leden,” zegt Fabian van der Horst, directeur bedrijven Rabobank Zuid-Holland Midden. “Het virus riekt naar ondernemerschap, je ziet ineens overal kansen. Vandaag gaan we jullie ook besmetten.” Audrey Keukens, voorzitter VNO-NCW West, benadrukt in haar welkomstwoord de grote waarde van een Europese Artificial Intelligence (A.I.) agenda, waarin de Nederlandse belangen krachtig zijn vertegenwoordigd. “VNO-NCW heeft een A.I. taskforce in het leven geroepen om dit onderwerp zowel nationaal als Europees te agenderen. Wij roepen alle ondernemers, juist ook kleine, innovatieve mkb’ers, op: doe mee met de A.I. coalitie!”

Nieuwe lente
“Hoewel het bij robots en A.I. lijkt te gaan over technologie, gaat het eigenlijk veel meer over mensen. Hoe stelt technologie ons in staat onze doelen te verwezenlijken en de welvaart te vergroten?” Arthur de Crook, medeoprichter en ambassadeur van Robovalley, is internationaal erkend robotica en A.I. goeroe, en neemt de aanwezigen mee in een masterclass. “Robotica en A.I. zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het beeld van robots verandert in hoog tempo, de nieuwe lente is aangebroken. In de jaren ’60 en ’70 zijn enorme stappen gemaakt, daarna heeft het een tijdje stil gelegen en nu zijn we weer helemaal los. Wie het heeft over robots en kunstmatige intelligentie heeft moet drie termen onthouden: waarneming, analyse en reactie; de vaardigheden van een moderne robot. Deze tak van technologie is ontzettend breed, ik licht ‘machine learning’ en ‘deep learning’ uit. In het geval van ‘machine learning’ leert de machine als een kind, door steeds te proberen, te falen en met de feedback die het daaruit verzamelt, zichzelf verbetert. ‘Deep learning’ gaat een stap verder. De robot ontdekt patronen in zijn taak en door te snappen wat het algoritme achter een bepaalde handeling, opdracht of gebeurtenis is, ontwikkelt het zelfs voorspellend vermogen. Het is al enige tijd duidelijk dat kunstmatige intelligentie het menselijk brein verslaat, maar we weten nu ook dat een combinatie tussen verschillende soorten intelligentie de beste resultaten oplevert. Daarom wordt het echt interessant wanneer er ook communicatie in het spel komt, tussen robots en andere mensen, met de omgeving en andere apparaten. De toepassingsgebieden van robotica en A.I. zijn eindeloos, we zien vooral in de gezondheidszorg, communicatie en mobiliteit dat er al veel mogelijk is. Daadwerkelijke implementatie in de markt is een lange en lastige weg, maar doe je niet mee, zet je jezelf automatisch op de lijst van dinosauriërs.”
Lees hier meer over de unieke samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij Robovalley. 

Vitestro
Na de razendsnelle masterclass presenteren ondernemers hoe zij de nieuwste technologieën gebruiken om hun producten bovenaan de innovatieketen te plaatsen. Toon Overbeeke is CEO en cofounder van Vitestro en ontwikkelt de volgende generatie medische apparatuur met als doel patientbeleving en gezondheid te verbeteren. “Mij is gevraagd welke drie factoren nodig zijn voor succesvolle, baanbrekende innovatie. Ik kan het terugbrengen tot één factor: een uitmuntend team. We hebben lang en intensief naar de juiste mensen gezocht, maar alleen met perfecte werkmatches kun je écht verandering brengen.”
Lees hier meer over Vitestro

Postillion
Ook in de hospitalitybranche zijn steeds meer invloeden uit de robotica zichtbaar. Mark Struik, commercieel directeur van Postillion hotels, ontwikkelde met zijn virtuele medewerker Michiel zelfs een wereldprimeur. “De krapte op de arbeidsmarkt dwong ons op een andere manier na te denken over de invulling van vacatures. Iedereen die in de hospitality werkt, wil met mensen werken, niet ergens achter een computerscherm mailtjes beantwoorden en reserveringen invoeren in het systeem. Dus we bedachten Michiel, een A.I. medewerker die mails kan verwerken, analyseren en binnen vijf seconden een bevestiging of offerte terugsturen. Om geloofwaardig te blijven ten opzichte van onze klanten hebben we zelfs een vertraging van een half uur ingebouwd bij Michiel, om de beleving van de klant te verbeteren. De reacties, zowel binnen het bedrijf als van klanten, zijn heel positief. De ontwikkeling van Michiel is een voortgaand proces, maar de technologie erachter verzekert dat hij zich voortdurend blijft ontwikkelen en steeds meer onafhankelijk kan oppakken. Dit is een revolutionaire ontwikkeling en stelt ons in staat de echte mensen die bij ons werken te laten doen wat ze willen en waar ze goed in zijn: het bieden van oprechte gastvrijheid. Iedereen zou zichzelf de vraag moeten stellen of je gaat wachten tot er iets gebeurt, totdat de markt wordt overgenomen zoals Uber en Netflix hebben gedaan of wordt jij juist die disrupter die bepaalt in welke richting jouw sector zich ontwikkelt?” 

Joris Kleinveld, voorzitter van VNO-NCW Delft, sloot de dag af met zijn samenvattende inzichten. Uit zijn vraag wat de aanwezigen aan inspiratie, nieuwe inzichten en vragen meenemen naar huis bleek dat de bijeenkomst iedereen op positieve wijze aan het denken had gezet. Gelukkig bood de aansluitende netwerkborrel voldoende gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over een ontwikkeling die nu al relevant is voor alle ondernemers.

Geïnteresseerden konden met een drankje in de hand bij Sense Glove een live demonstratie ervaren. Lees hier meer over Sense Glove.

Bekijk hier het videoverslag

 
Lobbypunten