Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  

Skip Navigation LinksStart

Snel op de hoogte zijn van de laatste actuele standpunten en de belangrijkste argumenten? Met Lobbywijs, onderdeel van onze handige netwerkapp. weet je wat er speelt. 

Benieuwd naar onze actuele standpunten? Bekijk​ per lobbythema de twee onderwerpen die momenteel prioriteit krijgen. 
LobbyWijs
Arbeidsmarkt en onderwijs
Arbeidsmarkt in balans
Neem tijdelijk werk serieus »
Arbeidsdiscriminatie
Landelijk beleid »
Arbeidsmigranten
Geschikte, nette huisvesting »
CAO
Afspraken verlof en arbeid is maatwerk »
ICT
Stimuleer de digitale revolutie! »
Jeugdwerkloosheid
Werkloosheid jongeren terugdringen »
Werkloosheid Rotterdam
Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven »
Onderwijs
Koester en prikkel talent »
HBO
Verbind hbo met het mkb »
Ouderen aan het werk
Pas regelgeving aan voor 50plussers »
Pensioenen
Akkoord geeft zekerheid voor jong en oud »
Perspectief op Werk
Structureel aan de slag »
Op naar de 100.000
Iedereen doet mee »
Social Return
Werk voor mensen met beperking »
Techniekpact
Techniek heeft de toekomst »
Topvrouwen
Gendergelijkheid door wetgeving »
UBO-register
Bescherm privacy van familiebedrijven »
Vluchtelingen
Op korte termijn aan het werk »
Ziektewet
Risico's voor werkgever te groot »
ZZP
Voorzieningen voor zelfstandigen »
Bereikbaarheid en mobiliteit
Connected Transport
Slimme mobiliteitsoplossing »
Deltaplan Mobiliteit
Richt mobiliteit anders in! »
Figeebrug
Lobbysucces voor de Waarderpolder »
Haven Den Helder
Uitbreiding noodzakelijk »
A4
Ontlast A13 »
A12-corridor
Een logistieke hotspot »
A13-A16
Minder files rond Rotterdam »
A15
Verbreding en verbetering »
A20-oost
Versnelde verbreding A20-oost »
N201
Volledige nieuwe 2x2 route »
Noord/Zuidlijn
Trek Noord/Zuidlijn door »
PTA
Laat PTA niet aan lot over »
Station Amsterdam-Zuid
Leg extra sporen aan »
Treinverbinding Brussel - DH
Volwaardige verbinding »
Wippolderlaan
Neem een beslissing »
RTHA
Meer vluchten en bestemmingen »
Rotterdamse Baan
Minder files op Utrechtse baan »
Logistieke hotspot Oostland
Benut het potentieel »
Metropool Amsterdam
Breng OV naar bedrijventerrein »
Regio Rotterdam
Houdt auto van werknemers uit de spits »
Regio Haaglanden
Verbeter de bereikbaarheid! »
Files
Snelle aanpak knelpunten »
OV Randstad
Schaalsprong OV in de Randstad! »
Project Spitsmijden
Slimme oplossing voor betere mobiliteit »
Onderhoud bruggen
Wacht niet met onderhoud! »
Schiphol
Gecontroleerde groei »
Vliegtaks
Stop vliegbelasting! »
Tweede oeververbinding
Kies voor oost-variant »
Toekomstbestendig ondernemen
Aanpak Stikstof
Zorg voor spoedmaatregelen »
ACCEZ
Zuid-Holland circulair »
Bedrijventerreinen
Geen ruimte voor woningbouw »
Bedrijventerrein Adam
Blijf van bedrijventerrein af! »
Bedrijventerrein Den Haag
Een gemeenschappelijke visie »
Boskoop
Ontsluiting Greenport Boskoop »
Boorplatform
Hergebruik boorplatformen »
Cybersecurity
Gezamenlijke aanpak dreigingen »
Informatieplicht Energiebesparing
Meld je energieverbruik »
Feijenoord XL
Meer ambitie tonen »
Groen investeringsfonds
Zet groen investeringsfonds op »
Global Goals
Maak werk van SDG's »
Green Deals
Stimuleer innovatieve, duurzame groei »
Klimaatakkoord
Hoge rekening niet nodig »
Milieuzones
Landelijk beleid »
Sociaal Ondernemerschap
Verduurzaam de economie! »
Noordzeekanaalgebied
Niet wonen in Noordzeekanaalgebied »
SUD
Investeer in duurzame delta Nederland »
Noordvleugel
Eén economische agenda »
Zuidvleugel
Eén economische agenda »
Waterstofeconomie
Geef ruimte aan innovatie! »
Woningbouw
Anticiperen op bevolkingsgroei »
Kantorenleegstand
Progressieve, gedurfde aanpak »
Woningbouw MRA
Blijf van industrie terrein af! »
Woningbouw Rotterdam
Meer bouwprojecten »
Verkiezingen en regelgeving
Asbest
Doorgeslagen regelgeving »
Belastingklimaat
Minder druk op bedrijven »
Expats
Behoud dertig procent regeling »
Brexit
Zorg voor duidelijkheid! »
Amsterdam
Een internationale topregio »
Economische groei
Investeringen en lastenverlichting »
Europa
Duidelijke toekomstvisie »
Financiering
Financieringsbronnen uitbreiden »
Gemeente
Sterke economische agenda »
Grenscontroles
Open grenzen in Schengengebied »
Innovatie
Zet in op snelle, duurzame groei »
Industriebeleid
Investeer in innovatie »
Internationalisering
Bied mkb kans in buitenland »
Rotterdam strategie
Internationaal karakter »
Lokale lasten
Lokale regels en lasten in toom! »
Mainports
Blijf investeren in mainports »
Metropool Rotterdam - DH
Wethouders EZ moeten het doen! »
NL Next Level
Investeer in de transitie »
CO2 Smart Grid
Investeer in circulair »
Stad en regio
Verbind steden met rest van Nederland! »
Omgevingswet
Betrek ondernemers bij omgevingsplannen »
Omgevingsvisie NH
Ruimte om te ondernemen »
Provincie
Samenhang in de regio »
Regelgeving
Geen knellende regels! »
Startups
Aantrekkelijk startup-klimaat »
Toeristenbelasting
Geen verdere verhoging! »
Waterschappen
Vertegenwoordig de ondernemers! »
Zuid-as
Van (inter)nationaal belang »