Corona

VNO-NCW West richt zich op de ingrijpende economische gevolgen van de coronacrisis. Daarom luisteren we naar ondernemers, brengen hun zorgen en ervaringen in kaart.

Op landelijk en regionaal niveau onderhandelen wij met kabinet, provincies en gemeenten over goede steunpakketten. Heeft u vragen, wilt u meer weten of uw zorgen kenbaar maken? Neem contact met ons op! info@vno-ncwwest.nl

Lees op onze speciale coronapagina over landelijk, provinciale en gemeentelijke steunmaatregelen. Laat uw stem horen, zodat we samen een sterk ondernemersgeluid laten horen.

No Results found.