Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  Parkeren

Skip Navigation Linksparkeren

 
 

 

​De grootste ergernis van ondernemers in metropool Amsterdam is het parkeerbeleid van de gemeente. Er is een tekort aan parkeerplaatsen en er zijn te weinig vergunningen voor ondernemers met personeel. Ook kunnen ondernemers hun bedrijf slecht bevoorraden of hun goederen bezorgen, omdat ze de bestelauto niet kwijt kunnen. Met name stadsdeelraden zijn de oorzaak van de problemen. Zij houden de bouw van nieuwe parkeergarages in hun wijk tegen omdat de meeste kiezers geen garages willen. VNO-NCW metropool Amsterdam is een lobby gestart voor een centraal gevoerd parkeerbeleid. Het stadsbestuur van Amsterdam moet hiervoor weer verantwoordelijk worden.

Bereikbaarheid 
Uit een onlangs gehouden enquête onder de leden van het MKB/VNO-NCW-ondernemerspanel blijkt ook de zorgen over de zeer slechte bereikbaarheid. Per auto is de binnenstad voor veel dienstverleners slecht toegankelijk. Het openbaar vervoer schiet te kort van en naar bedrijventerreinen. Verschillende buslijndiensten zijn vorig jaar wegbezuinigd. Werknemers moeten nu hun toevlucht weer nemen tot de auto, wat weer tot nieuwe files leidt. VNO-NCW metropool Amsterdam pleit bij gemeente en openbaarvervoerbedrijven ervoor goed te letten op de aanwezige bedrijven bij het opstellen van de busroutes.

Pot met geld
Punt van zorg voor VNO-NCW is de besteding van de parkeeropbrengsten. Parkeren in Amsterdam wordt duurbetaald. De hoge inkomsten komen terecht in het Mobiliteitsfonds, dat tot doel heeft investeringen in onder meer parkeerroutes en -garages te financieren. Helaas blijkt de pot met geld zeer aantrekkelijk voor politici. Die proberen de parkeerinkomsten naar de algemene middelen te laten stromen, zodat de gemeente het geld aan andere zaken dan bereikbaarheid en mobiliteit kan uitgeven.

Meer info: Petra Tiel​

Lobbypunten