Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  Mobiliteitsmanagement

Skip Navigation LinksMobiliteitsmanagement

 
 

 Al tien jaar inzet en resultaat

​​​Mobiliteitsmanagement is een belangrijk onderwerp voor VNO-NCW West. Al sinds 2008 zet zij zich in om samen met werkgevers minder auto's in de spits te laten rijden. Hoewel de focus aanvankelijk gericht was op het mijden van de spits, wordt nu ook aandacht gegeven aan onderwerpen als flexibel werken, aantrekkelijk werkgeverschap en CO2-reductie. Centraal staan de regio's rond de drie grote steden, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. In elke stad is VNO-NCW West op een andere manier betrokken.​

 Slim werken, slim reizen

Wilt u weten hoe uw bedrijf een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de files? Doe de quickscan of bestel het boek 'Eerste hulp bij slim werken, slim reizen' op www.mkbservicedesk.nl

Lobbynieuws
'Groot denken, klein doen'

Niet langer ieder voor zich, maar samen en vooral slim de weg op. Vervoerders, verladers en wegbeheerders bundelen de krachten in 'Connected Transport Corridors'. “Hiermee kunnen we files en vertraging verminderen, Co2-uitstoot terugdringen en de verkeersveiligheid vergroten.”

lees meer
Dinsdag 26 Maart 2019

Niet langer ieder voor zich, maar samen en vooral slim de weg op. Vervoerders, verladers en wegbeheerders bundelen de krachten in 'Connected Transport Corridors'. “Hiermee kunnen we files en vertraging verminderen, Co2-uitstoot terugdringen en de verkeersveiligheid vergroten.”

Tekst: Pieter van der Meulen

"We hebben het gevoel dat we echt iets beethebben," zegt Dirk-Jan de Bruijn, kwartiermaker  'Connected Transport Corridors' bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De afgelopen jaren hebben we geëxperimenteerd met een aantal pilots. De succesvolle pilots gaan we nu uitrollen in de praktijk, onder meer op het traject Transport Maasvlakte, Greenport West-Holland, Moerdijk en tussen Aalsmeer en Naaldwijk. "Maar om dit daadwerkelijk van de grond te krijgen is nauwe samenwerking nodig tussen partijen die traditioneel weinig met elkaar samenwerken."

Wat is Connected Transport?
Bij Connected Transport wordt data uitgewisseld tussen wegbeheerders, logistieke bedrijven en vrachtwagens om zo de veiligheid, duurzaamheid en doorstroming van het transport te verbeteren. Wegbeheerders stellen hun informatie over milieuzones, truckparkings, maximum snelheden en hoogtebeperkingen centraal beschikbaar, zodat planners hier rekening mee kunnen houden bij het plannen van de ritten. Vrachtwagens kunnen het systeem laten weten hoe laat ze vertrekken en wat hun route is. De chauffeur krijgt dan verkeersinformatie en-advies op maat, en waar mogelijk zelfs prioriteit bij verkeerslichten. Daarnaast worden vrachtwagens aan elkaar gekoppeld zodat zij in een konvooi kunnen rijden. Door de efficiëntere planning, het rijden in konvooi, de verkeersadviezen en de prioriteit te combineren kunnen de vrachtwagens soepen doorrijden. Dat verbetert de doorstroming en het vermindert de CO2-uitstoot.

Talking Logistics
"De plannen rondom Connected Transport slaan aan, zowel bij ondernemers als bij overheden" aldus De Bruijn. "Tijdens de Experience Week Connected Transport in oktober 2018 zijn tests gedaan met de moderne technologieën op het gebied van data-uitwisseling en hebben Rijk, regionale overheden, logistieke partners en kennisinstellingen de handen ineen geslagen. Een aantal partijen moet nu hun nek uitsteken, ook als we later dit jaar gaan uitrollen.” De initiatiefnemer is Talking Logistics, een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, regionale overheden, logistieke brancheverenigingen en het bedrijfsleven, met als doelstelling de kansen die data en connectiviteit bieden te benutten voor de logistieke sector. Daar zijn de Connected Transport Corridors een uitstekend voorbeeld van. De Bruijn vervolgt: “Iedereen ziet de toenemende verkeersproblematiek, Connected Transport kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossing. Maar in eerste instantie kijken we op kleine schaal en in de praktijk wat daadwerkelijk de mogelijkheden zijn.”

Wederkerigheid
"We proberen voor alle betrokken partijen meerwaarde te bieden. We zoeken betrokken verladers en vervoerders die in de schoonste vrachtwagens rijden. Deze participanten delen concurrentie-ongevoelige data: moment van vertrek, route en plaats van bestemming,. Met deze data kunnen vervoersstromen in kaart worden gebracht. Daar stellen we tegenover dat de vervoerders voordelen krijgen, zoals een teller die laat zien hoe lang het verkeerslicht nog op groen staat, waarschuwingen voor files en incidenten en waar mogelijk voorrang  bij stoplichten. Dat onderzoeken we nu op haalbaarheid. Daarmee krijgen logistieke bedrijven een beter voorspelbare en betrouwbaardere reistijd. Het is dus volledig op basis van wederkerigheid. Op basis van deze eerste ervaringen  kan dit samenspel veel opleveren."

Overwinning
"Als je me drie jaar geleden had verteld dat we als bedrijven met de overheid om tafel zouden zitten om te praten over dit soort zaken, had ik je raar aangekeken. Maar het is ontzettend belangrijk dit te doen." Merijn van Zaal is directeur-eigenaar Van Zaal Transport en een van de marktpartijen die later dit jaar meedoet met de pilot op het traject Aalsmeer - Naaldwijk. "Ik vind het belangrijk dat je openstaat voor dit soort vernieuwing. Waarom zouden we als bedrijf niet meedoen? Op de trajecten waarop getest gaat worden, rijden ontzettend veel vrachtwagens. Als we deze bewegingen kunnen stroomlijnen door samen op te trekken, profiteert iedereen daarvan. Maar we hebben het wel over ingrijpende veranderingen, ik heb het idee dat er nog weleens te makkelijk over wordt gedacht. Op het gebied van data delen moet nog meer duidelijkheid komen. Om te beginnen met wat we precies moeten delen als bedrijven en met wie en wat er mee gebeurt. Vervolgens moeten de auto's uitgerust worden met apparatuur. Wie neemt de regie op het gebied van de planning? Kortom, er is nog veel onduidelijk, maar dat we met elkaar in gesprek zijn is al een grote overwinning. Van daaruit gaan we nu verder. Het is goed om in deze fase op kleine schaal te starten, maar op termijn kan iedereen aanschuiven. Hoe meer, hoe beter natuurlijk."

Lees meer over Talking Logistics
Lees meer over Experience Week Connected Transport
Lees meer over de mobiliteitsnetwerken van VNO-NCW West

Lobbynieuws
Duurzame lessen uit het Rijnland

​“Vroeger was duurzaamheid helemaal geen thema voor ons, nu is het een levensstijl geworden.” Emill de Waal is DGA bij Huschka Beveiligers, de meest duurzame organisatie binnen de beveiligingsbranche.

lees meer
Vrijdag 22 Maart 2019

​“Vroeger was duurzaamheid helemaal geen thema voor ons, nu is het een levensstijl geworden.” Emill de Waal is DGA bij Huschka Beveiligers, de meest duurzame organisatie binnen de beveiligingsbranche. De Waal deelt zijn visie met leden van VNO-NCW Rijnland en mobiliteitsmakelaar Jan Breugem geeft praktische verduurzamingstips.

Tekst: Jelle van der Meulen

Martijn van Pelt, bestuurslid van VNO-NCW Rijnland, trapt de bijeenkomst af. “We willen met VNO-NCW actiever worden in deze regio. Op bijeenkomsten als deze kun je goed je netwerk onderhouden en het biedt ‘local hero’s’ de mogelijkheid zich te presenteren en andere ondernemers te inspireren met hun succesverhaal.”

Duurzaamheid als mindset
Huschka Beveiligers, ‘local hero’ en gastheer van het evenement, ging als eerste in de branche de uitdaging aan om volledig elektrisch te rijden. Aan die uitdaging is inmiddels met glans voldaan, maar dit ging niet zonder slag of stoot. “In dit hele proces heb ik vaak getwijfeld of we wel de juiste stap hadden genomen,” erkent De Waal. “Bij een melding moet je er staan in onze branche, je moet leveren, punt uit. De eerste elektrische auto’s hadden een actieradius van zo’n 110 kilometer, terwijl onze gemiddelde rit rond de 80 kilometer ligt. Dat betekent dat na elke rit de auto aan de laadpaal moet. Daar moesten werknemers wel even aan wennen, maar inmiddels heeft iedereen het elektrisch rijden omarmd.”

Naast creëren van draagvlak binnen het eigen bedrijf duurde het even voordat de omslag rendabel was. Maar door pionier te zijn in de branche, heeft De Waal inmiddels verschillende voordelen ten opzichte van zijn concurrenten. “Ten eerste zijn de kosten van ons wagenpark met liefst 20% gedaald: elektrische voertuigen hebben minder brandstof én minder onderhoud nodig. Ten tweede merken ons duurzame beleid goed is voor onze gunfactor wanneer we bieden op tenders.”

Met zijn strategie hoopt De Waal een voorbeeld te zijn voor concurrenten en andere ondernemers. “Het is goed voor het milieu en levert je bedrijf veel op. Inmiddels is ons duurzame beleid echt een mindset geworden, een levensstijl zelfs. Daar zijn we wel trots op.”

Experimenteren, met vallen en opstaan
Om te verduurzamen is elektrisch rijden natuurlijk een inkoppertje, vindt Jan Breugem, mobiliteitsmakelaar Rijnland. Er zijn nog tal van andere mogelijkheden om je onderneming te vergroenen. “Bij Leiden University Medical Center (LUMC) deden we een pilot met medewerkers die een maandje het OV konden proberen. Na die maand was liefst 60% overtuigd en nam het een abonnement! Onbekend maakt vaak onbemind: laat mensen kennis maken met alternatieven.”

Niet elke maatregel hoeft per se nieuw of innovatief te zijn, benadrukt Breugem. “Vroeger reden er in de Rotterdamse haven van die busjes rond om mensen in ploegen te vervoeren. Dat was zo gek nog niet, en kan op veel plaatsen nog steeds prima werken. Poets zo’n ouderwets idee op, steek het in een nieuw jasje. Daar valt een hoop winst mee te behalen.”

“De druk om een omslag te maken ligt er nu: het kan simpelweg niet meer zoals het ging,” weet Breugem. Tegelijkertijd erkent hij dat verduurzamen niet voor elk bedrijf even eenvoudig is. “Niet iedereen hoeft direct een radicale omslag te maken, het hoeft ook niet voor iedereen morgen al te gebeuren. Maar uiteindelijk zal het wel moeten. Laten we daarom gaan experimenteren. Het zal met vallen en opstaan gaan, maar we gaan het gewoon samen doen!”

Presentatie Jan Breugem

Lobbynieuws
'Investeer in mobiliteit'

Lijsttrekkers uit de provincie Noord-Holland gaan in debat over onder meer mobiliteit, woningbouw en Schiphol. “Provincie, investeer in het openbaar vervoer en in de witte vlekken in het wegennetwerk.”  

lees meer
Dinsdag 19 Maart 2019

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen gaan lijsttrekkers van de belangrijkste partijen in Noord-Holland bij de 3D Makers Zone op bedrijventerrein de Waarderpolder in debat over mobiliteit, Smart Industry, de energietransitie, woningbouw en Schiphol. “Provincie, investeer in het openbaar vervoer en in de witte vlekken in het wegennetwerk.”  

Tekst: Organiserende brancheverenigingen

De 3D Makers Zone werkt samen met onderwijs, onderzoeksinstellingen en ondernemers om in te spelen op veranderingen, zoals digitalisering, in de maatschappij. Gastheer Herman van Bolhuis heet alle aanwezigen welkom en spoort de provincie aan verbindingen te leggen tussen bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden om de verschillende transities te versnellen en beter te faciliteren. Van Bolhuis roept op tot het opzetten van een sterke regionale ontwikkelingsmaatschappij om dit meer kracht bij te zetten, zoals dat in Zuid-Holland wel het geval is met Innovation Quarter. Stimuleringsgeld wordt momenteel te versnipperd ingezet, waardoor onvoldoende effect sorteert.

Onder leiding van debatleider Martijn de Greve gaan de lijsstrekkers in debat over verschillende stellingen:

 • Mobiliteit
  Stelling: Met welke concrete maatregelen gaat u de groei van de mobiliteit de komende jaren ondersteunen en financieren?
  Lees meer

 • ​Smart Industry
  Stelling: Een sterke provincie is een digitale provincie.
  Lees meer​

 • Energietransitie
  Stelling: Geen versnelling van de energietransitie zonder sterke randvoorwaarden om de technieksector haar werk goed laten doen.
  Lees meer​​

 • Woningbouw
  Stelling: Bouwen aan de stad is dé oplossing om de woningbouw te versnellen.
  Lees meer

 • Schiphol
  Stelling: Het aantal verbindingen met de wereld is essentieel voor het vestigingsklimaat van Noord-Holland
   
  Stelling: Het klimaat is belangrijker dan minder geluidshinder

  Stelling: De werkgelegenheid die voortkomt uit luchtvrachtverkeer is onmisbaar voor de regio
Bekijk de fotoreportage
Bekijk de vlog van het debat
Lobbypunten