Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  Mobiliteitsmanagement

Skip Navigation Linksden haag

Mobiliteitsmanagement | Regio Haaglanden
Verbeter de bereikbaarheid!

​Bereikbaar Haaglanden bevordert de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Haaglanden.
Bereikbaar Haaglanden:

  • ​neemt deel aan Beter Benutten, een programma van ​​het ministerie ​​Infrastructuur en Milieu. ​Rijk, regio en bedrijfsleven nemen innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid te bevorderen. 
  • ​is de campagne Ga3.0​ gestart. Deze campagne houdt acties, zoals het bieden van vervoersalternatieven ter bevordering van de verkeersdoorstroom in de regio
Kijk op www.bereikbaarhaaglanden.nl voor meer informatie.​​​ 
 
Ik vind dit standpunt...
 

​​In Den Haag is VNO-NCW West initiatiefnemer van Bereikbaar Haaglanden. Met het Stadsgewest Haaglanden, provincie Zuid-Holland en Duurzaam Den Haag werkt VNO-NCW West aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Haaglanden VNO-NCW West neemt samen met Astrid Homan, Mobiliteitsmakelaar Haaglanden, initiatieven, zoals het organiseren van ontbijtbijeenkomsten waar werkgevers en werknemers worden geïnformeerd over slim reizen en werken. Informatie over lokale of regionale kwesties of over landelijke issues. Na een werkgeversontbijt gaat u goed gevuld weer aan de slag!

 

Beter Benutten
In 2012 startte het programma Beter Benutten van het Ministerie Infrastructuur en Milieu. Bereikbaar Haaglanden doet hieraan mee. Ab van der Touw, CEO Siemens, tekende namens VNO-NCW West de bereikbaarheidsverklaring. In die verklaring staat dat rijksoverheid, Stadsgewest Haaglanden en het bedrijfsleven zich samen zullen inzetten om de files met 10 procent terug te dringen. In vijf gebieden (gebiedsgerichte aanpak) lopen verschillende projecten. Ook zijn werkgevers als ambassadeur gevraagd. Zij maken samen met de betrokken wethouders werkgevers bewust van de mogelijkheden om hun werknemers minder met de auto in de spits te laten reizen.

De ambassadeurs zijn
Leiden: Jan Versteegh, (TeekensKarstens) voorzitter VNO-NCW Rijnland,
Westland: Gijs Kok, (Flora Holland) bestuurslid VNO-NCW Westland-Delfland,
Den Haag: André van Herk, (UTS) lid VNO-NCW Den Haag,
Delft: Ehsan Turabaz, (IKEA) lid VNO-NCW Den Haag,
Zoetermeer:  Marco van Gelder (KPN).

Ga 3.0
Bereikbaar Haaglanden is de campagne Ga3.0 gestart. Op www.ga3punt0.nl staan acties die de regio Haaglanden beter bereikbaar maken waar werkgevers en werknemers direct mee aan de slag kunnen. Zo kunnen werkgevers en werknemers snel en simpel kiezen voor vervoersalternatieven die de verkeersdrukte verminderen. Want het kan echt, op je werk komen zonder files. Minder autokilometers, minder files, betere doorstroming en minder luchtvervuiling en dat is gezond voor iedereen!

Mee​doen of meer weten? Mail naar mobiliteitsmakelaar@vno-ncwwest.nl
Lobbynieuws
'Groot denken, klein doen'

Niet langer ieder voor zich, maar samen en vooral slim de weg op. Vervoerders, verladers en wegbeheerders bundelen de krachten in 'Connected Transport Corridors'. “Hiermee kunnen we files en vertraging verminderen, Co2-uitstoot terugdringen en de verkeersveiligheid vergroten.”

lees meer
Dinsdag 26 Maart 2019

Niet langer ieder voor zich, maar samen en vooral slim de weg op. Vervoerders, verladers en wegbeheerders bundelen de krachten in 'Connected Transport Corridors'. “Hiermee kunnen we files en vertraging verminderen, Co2-uitstoot terugdringen en de verkeersveiligheid vergroten.”

Tekst: Pieter van der Meulen

"We hebben het gevoel dat we echt iets beethebben," zegt Dirk-Jan de Bruijn, kwartiermaker  'Connected Transport Corridors' bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De afgelopen jaren hebben we geëxperimenteerd met een aantal pilots. De succesvolle pilots gaan we nu uitrollen in de praktijk, onder meer op het traject Transport Maasvlakte, Greenport West-Holland, Moerdijk en tussen Aalsmeer en Naaldwijk. "Maar om dit daadwerkelijk van de grond te krijgen is nauwe samenwerking nodig tussen partijen die traditioneel weinig met elkaar samenwerken."

Wat is Connected Transport?
Bij Connected Transport wordt data uitgewisseld tussen wegbeheerders, logistieke bedrijven en vrachtwagens om zo de veiligheid, duurzaamheid en doorstroming van het transport te verbeteren. Wegbeheerders stellen hun informatie over milieuzones, truckparkings, maximum snelheden en hoogtebeperkingen centraal beschikbaar, zodat planners hier rekening mee kunnen houden bij het plannen van de ritten. Vrachtwagens kunnen het systeem laten weten hoe laat ze vertrekken en wat hun route is. De chauffeur krijgt dan verkeersinformatie en-advies op maat, en waar mogelijk zelfs prioriteit bij verkeerslichten. Daarnaast worden vrachtwagens aan elkaar gekoppeld zodat zij in een konvooi kunnen rijden. Door de efficiëntere planning, het rijden in konvooi, de verkeersadviezen en de prioriteit te combineren kunnen de vrachtwagens soepen doorrijden. Dat verbetert de doorstroming en het vermindert de CO2-uitstoot.

Talking Logistics
"De plannen rondom Connected Transport slaan aan, zowel bij ondernemers als bij overheden" aldus De Bruijn. "Tijdens de Experience Week Connected Transport in oktober 2018 zijn tests gedaan met de moderne technologieën op het gebied van data-uitwisseling en hebben Rijk, regionale overheden, logistieke partners en kennisinstellingen de handen ineen geslagen. Een aantal partijen moet nu hun nek uitsteken, ook als we later dit jaar gaan uitrollen.” De initiatiefnemer is Talking Logistics, een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, regionale overheden, logistieke brancheverenigingen en het bedrijfsleven, met als doelstelling de kansen die data en connectiviteit bieden te benutten voor de logistieke sector. Daar zijn de Connected Transport Corridors een uitstekend voorbeeld van. De Bruijn vervolgt: “Iedereen ziet de toenemende verkeersproblematiek, Connected Transport kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossing. Maar in eerste instantie kijken we op kleine schaal en in de praktijk wat daadwerkelijk de mogelijkheden zijn.”

Wederkerigheid
"We proberen voor alle betrokken partijen meerwaarde te bieden. We zoeken betrokken verladers en vervoerders die in de schoonste vrachtwagens rijden. Deze participanten delen concurrentie-ongevoelige data: moment van vertrek, route en plaats van bestemming,. Met deze data kunnen vervoersstromen in kaart worden gebracht. Daar stellen we tegenover dat de vervoerders voordelen krijgen, zoals een teller die laat zien hoe lang het verkeerslicht nog op groen staat, waarschuwingen voor files en incidenten en waar mogelijk voorrang  bij stoplichten. Dat onderzoeken we nu op haalbaarheid. Daarmee krijgen logistieke bedrijven een beter voorspelbare en betrouwbaardere reistijd. Het is dus volledig op basis van wederkerigheid. Op basis van deze eerste ervaringen  kan dit samenspel veel opleveren."

Overwinning
"Als je me drie jaar geleden had verteld dat we als bedrijven met de overheid om tafel zouden zitten om te praten over dit soort zaken, had ik je raar aangekeken. Maar het is ontzettend belangrijk dit te doen." Merijn van Zaal is directeur-eigenaar Van Zaal Transport en een van de marktpartijen die later dit jaar meedoet met de pilot op het traject Aalsmeer - Naaldwijk. "Ik vind het belangrijk dat je openstaat voor dit soort vernieuwing. Waarom zouden we als bedrijf niet meedoen? Op de trajecten waarop getest gaat worden, rijden ontzettend veel vrachtwagens. Als we deze bewegingen kunnen stroomlijnen door samen op te trekken, profiteert iedereen daarvan. Maar we hebben het wel over ingrijpende veranderingen, ik heb het idee dat er nog weleens te makkelijk over wordt gedacht. Op het gebied van data delen moet nog meer duidelijkheid komen. Om te beginnen met wat we precies moeten delen als bedrijven en met wie en wat er mee gebeurt. Vervolgens moeten de auto's uitgerust worden met apparatuur. Wie neemt de regie op het gebied van de planning? Kortom, er is nog veel onduidelijk, maar dat we met elkaar in gesprek zijn is al een grote overwinning. Van daaruit gaan we nu verder. Het is goed om in deze fase op kleine schaal te starten, maar op termijn kan iedereen aanschuiven. Hoe meer, hoe beter natuurlijk."

Lees meer over Talking Logistics
Lees meer over Experience Week Connected Transport
Lees meer over de mobiliteitsnetwerken van VNO-NCW West

Lobbynieuws
PostNL zet elektrische bakfiets in

​Na succesvolle introducties in andere steden, worden nu ook in de binnenstad van Den Haag bestelbussen stapsgewijs vervangen door elektrische bakfietsen om zakelijke post en pakketten zoveel mogelijk duurzaam te bezorgen. 

lees meer
Vrijdag 23 November 2018
Na succesvolle introducties in andere steden, worden nu ook in de binnenstad van Den Haag bestelbussen stapsgewijs vervangen door elektrische bakfietsen om zakelijke post en pakketten zoveel mogelijk duurzaam te bezorgen. Doel: een schone, duurzame en leefbare binnenstad en verbeteren van de bereikbaarheid​. Monique Nijhuis, Manager Innovatie & Ontwikkeling van PostNL: “Op dit moment maken we in Den Haag door de inzet van elektrische bakfietsen al 650 uitstootvrije bezorgkilometers per dag, goed voor een vermindering van 41.000 kg CO2-uitstoot per jaar.” In 2025 wil PostNL álle post en pakketten in 25 grote Nederlandse binnensteden volledig uitstootvrij bezorgen. Wethouder Liesbeth van Tongeren, verantwoordelijk voor Duurzaamheid en Energietransitie (DET) in Den Haag kreeg een elektrisch bezorgd pakket overhandigd van PostNL.
Om Den Haag kennis te laten maken met dit duurzame initiatief, reed vandaag een bezorger op een moderne elektrische bakfiets de post rond, vergezeld door vier collega’s op historische fietsen en in de traditionele kledij van toen. De bezorgers reden een speciale route langs onder andere de Noordeinde en het Vredespaleis naar hun eindbestemming: het Museum voor Communicatie COMM. Daar werd een pakket met lokale duurzame producten overhandigd aan mevrouw Liesbeth van Tongeren, wethouder Duurzaamheid en Energietransitie (DET). Wethouder Van Tongeren: “Mensen in Den Haag willen graag schone lucht en minder lawaai. Ik vind het belangrijk om mensen aan te moedigen over te gaan op elektrisch vervoer. Dat is voor alle inwoners fijn.”

Schoner en sneller

Monique Nijhuis: “We willen op deze ludieke manier laten zien dat de fiets al zo’n 200 jaar een traditioneel en oer-Hollands onderdeel is van de PostNL identiteit. Toen, nu, en wat ons betreft ook in de toekomst. Je ziet overal dat de binnensteden steeds drukker worden, met alle gevolgen van dien. Veel gemeenten willen daarom minder en schonere voertuigen en een strenger milieubeleid. Daaraan gaan wij een bijdrage leveren door onze dagelijkse zakelijke brieven en pakketten zoveel mogelijk slim, schoon en stil te bezorgen in de binnenstad.”

Uitstootvrij bezorgen

 PostNL heeft de ambitie om in 2025 in 25 binnensteden volledig uitstootvrij te bezorgen. Hiervoor ondertekende PostNL samen met verschillende overheden en andere bedrijven de Green Deal Zero Emissie stadslogistiek. Als onderdeel daarvan werden in 2017 in Amsterdam 100 autoritten vervangen door elektrische bakfietsen. In 2018 is dat uitgebreid naar in totaal tien binnensteden waar PostNL stappen zet om post en pakketten uitstootvrij met elektrische bakfietsen te bezorgen, waaronder Den Haag.
Lobbynieuws
Werkgevers 'radicaal' in strijd tegen files

​Steeds meer werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam kiezen voor een nieuwe koers van hun mobiliteitsbeleid en maken gedurfde keuzes om medewerkers zonder vertraging en zo duurzaam mogelijk van en naar het werk te laten reizen.

lees meer
Donderdag 19 Juli 2018

Betalen voor je parkeerplek of alleen een leaseauto bij een minimum aantal zakelijke kilometers. Steeds meer werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam kiezen voor een nieuwe koers van hun mobiliteitsbeleid en maken gedurfde keuzes om medewerkers zonder vertraging en zo duurzaam mogelijk van en naar het werk te laten reizen. Dat blijkt uit een benchmark van BREIKERS.
​​
Breikers is een initiatief van werkgeversorganisaties VNO-NCW Metropool Amsterdam en ORAM, onder ruim 200 organisaties in de Metropoolregio Amsterdam. De inspanningen blijven niet zonder effect: de 204 bij BREIKERS aangesloten organisaties halen dagelijks in totaal ruim 9.500 reizigers uit de spits. Veelal in combinatie met alternatieven als flexibel werken, e-bikes en een mobiliteitsbudget, vormen de radicale maatregelen een nieuwe norm. Daarmee is de dominante positie van de auto op z’n retour. 

Henk Markerink, voorzitter BREIKERS en CEO Johan Cruijff Arena: “Nu al staan werkenden in de Metropoolregio Amsterdam gemiddeld twee weken per jaar in de file. Mede daarom ontwikkelen steeds meer organisaties een nieuw beleid gericht op het stimuleren van medewerkers om vertragingsvrij, maar ook zo duurzaam mogelijk van en naar het werk te reizen. Wij ondersteunen en faciliteren inmiddels ruim 200 organisaties daarbij.” Uit een benchmark onder de bij BREIKERS aangesloten organisaties blijkt dat de aangesloten organisaties met elkaar dagelijks ruim 9.500  ‘spitsmijdingen’ realiseren. Ruim de helft van de organisaties doet dat middels een geheel nieuw mobiliteitsbeleid waarvan uit zij radicale maatregelen treffen. Bijna driekwart (73%) van de organisaties met zo’n nieuwe koers, zoals ABN AMRO, Microsoft, en Elsevier voert een strenger leasebeleid waarbij medewerkers uitsluitend onder bepaalde voorwaarden, zoals een minimum aantal zakelijke kilometers, in aanmerking komen voor een leaseauto. Ruim de helft (53%) van de organisaties, waaronder diverse Amsterdamse ziekenhuizen, kiest ervoor om parkeren minder aantrekkelijk te maken, veelal door te snijden in het aantal parkeerplaatsen, parkeren in rekening te brengen of parkeerrechten van medewerkers te beperken.

Meer keuzevrijheid
De beperking van lease- en parkeermogelijkheden gaat vrijwel altijd gepaard met het bieden van meer keuzevrijheid aan werknemers, zoals ook bij Accenture gebeurt. Zo investeren organisaties in alternatieven als e-bikes (57%), flexibele werktijden (64%), de mogelijkheid om te werken waar en wanneer je wilt (73%) en een mobiliteitsbudget dat naar eigen inzicht kan worden besteed (31%). In veel gevallen kiezen organisaties bij een verhuizing voor een locatie die ook met het OV goed bereikbaar is. Henk Markerink: “De kunst is een optimale combinatie van maatregelen te vinden die echt niet allemaal aantrekkelijk hoeven te zijn. Zolang deze deel uitmaken van de gekozen koers, of die nu is gericht op aantrekkelijk werkgeverschap, bereikbaarheid of duurzaamheid, is de draagkracht voor de maatregelen én het effect ervan, optimaal.” 

Schoon mobiliteitsbeleid
Voor steeds meer bedrijven staat een ‘schoon’ of duurzaam mobiliteitsbeleid hoog op de agenda. Dit komt op verschillende manieren naar voren, zoals een relatief hoog aantal bedrijven (57%) dat kiest voor de e-bike die op afstanden tot 15 kilometer een zeer goed alternatief vormt voor de auto. Ook hanteert 67% van de bedrijven een ‘fietskilometervergoeding’ waarmee elke kilometer die wordt gemaakt op de fiets, net zo wordt vergoed als met de auto. 46% van de bedrijven kiest bovendien voor de inzet van – veelal elektrische -  pool- en deelauto’s waardoor de auto per saldo een stuk efficiënter en bewuster wordt gebruikt.

Infographic

Filesporten
In de strijd tegen de files zet een aantal bedrijven ook meer originele maatregelen in, zoals ‘filesporten’ waarbij medewerkers de mogelijkheid wordt geboden om tijdens de spits met korting of gratis te sporten. Zo heeft Liberty Global een gym, inclusief trainers, waar medewerkers tijdens de spits kunnen sporten.

VNO-NCW West zet zich in verschillende regio’s in om slimme mobiliteitsoplossingen te stimuleren.
Lees meer over de mobiliteitsnetwerken van VNO-NCW West​

 

 
Lobbypunten