Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  Infrastructuur

Skip Navigation Linkswegen westland

 
 

 Het Westland beter bereikbaar maken

Dankzij de verzamelde kracht van bedrijven uit de hele tuinbouwketen is het Westland hét glastuinbouwcentrum van Nederland. Dagelijks wordt er vanuit hier een indrukwekkende hoeveelheid producten geëxporteerd naar alle landen van de wereld.

Het goederentransport vindt voornamelijk over de weg plaats. Een goede aansluiting van de regio Westland op het (inter)nationale wegennet is van doorslaggevend belang om de economische kracht van de regio te versterken. Daarom heeft VNO-NCW Westland-Delfland zich de afgelopen jaren hard gemaakt om de bereikbaarheid van het Westland te verbeteren.

We zijn succesvol geweest met onze lobby voor de 3-in-1-oplossing: de tweede ontsluitingsweg Hoek van Holland, de verlengde veilingroute en de ongelijkvloerse kruising Westerlee. En mede dankzij onze lobby komt er ook een nieuwe westelijke oeververbinding – de Blankenburgtunnel – en wordt de A4 Midden Delfland doorgetrokken.

Haven
Door de Blankenburgtunnel wordt de haven van Rotterdam gemakkelijker en sneller bereikbaar vanuit het Westland. Dat biedt uitstekende kansen voor de toekomst, want naar alle waarschijnlijkheid gaat het scheepstransport een steeds grotere rol spelen. Om de banden tussen de haven en het Westland te versterken, organiseert VNO-NCW Westland-Delfland bijeenkomsten voor zowel het bedrijfsleven uit het Westland als bedrijven die in de Rotterdamse haven gevestigd zijn. Daarnaast hebben wij een extern onderzoeksbureau gevraagd de kansen van nauwere economische samenwerking tussen de haven en Westland te onderzoeken.

Platform Mobiliteit
Naast de aansluiting van het Westland als gebied, is ook het zwaar belaste wegennet binnen de gemeente een aandachtspunt. Het wegennet moet worden aangepast en verbeterd. Omdat veel wegen in het Westland onder provinciaal beheer vallen, richt onze lobby zich vooral op deze bestuurslaag. Deze lobby voeren we samen met de gemeente Westland via het speciaal daarvoor opgerichte Platform Mobiliteit.

Met de gemeente bespreken we ook andere oplossingen voor de verkeersproblematiek in het Westland. Er valt namelijk ook veel winst te behalen door het verkeer op een intelligente wijze door de gemeente te loodsen. Dat kunnen we bijvoorbeeld bereiken met beter aangegeven hoofdroutes en de juiste voorkeursroutes in de GPS-systemen van vrachtauto's.

Meer informatie: Angelique de Wit​

Lobbypunten