Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  Infrastructuur

Skip Navigation Linksvelsertunnel

 

 

​Laatste nieuws: Licht in Velsertunnel

De oudste snelwegtunnel van Nederland heeft in 2015 en 2016 een grootschalige renovatie ondergaan. Na 56 jaar intensief gebruik was de Velsertunnel ernstig verouderd en een grondige opknapbeurt noodzakelijk. VNO-NCW West maakte zich zorgen over de gevolgen voor ondernemers en heeft gelobbyd voor adequete voorzorgsmaatregelen.

Ondernemer Rob Stet uit Heemskerk heeft buikpijn van de aangekondigde afsluiting. Lees hi​er in Forum waarom.

De Velsertunnel ligt in de rijksweg A22 en vormt een doorgang onder het Noordzeekanaal. Bijna zestig jaar na de opening is de snelwegtunnel nog steeds een relevante route. Per dag rijden 65.000 voertuigen door de tunnel. De afgelopen jaren was de Velsertunnel middelpunt van veel verkeershinder veroorzaakt door spoedreparaties en ongelukken met te hoge vrachtwagens.

Rijkswaterstaat wil het wegdek en technische installaties in de Velsertunnel vervangen. Ook dienen de vluchtwegen te worden aangepast en de doorrijhoogte te worden verhoogd. De ventilatie, het blussysteem en de verlichting worden vernieuwd. Aannemerscombinatie Hyacint gaat de renovatiewerkzaamheden verrichten. Het doel is minder oponthoud voor het verkeer en het creëren van een veilige tunnel.  Als het goed is heeft de tunnel na de renovatie de komende dertig jaar geen groot onderhoud meer nodig.

Hinder beperken
Het bedrijfsleven in IJmond zal naar verwachting het meest hinder ondervinden van de geplande renovatie. MKB IJmond, de Haven, Ondernemersvereniging IJmond en VNO-NCW West dringen aan op een plan dat de overlast en gevolgen voor het regionale bedrijfsleven tot een minimum beperkt. Bijkomend probleem is dat per 1 januari 2014 de Fast Flying Ferry uit de vaart is genomen en daarmee een aanvoerroute voor IJmond is weggevallen.
Om de verkeersoverlast te beperken, zal Rijkswaterstaat zogenaamde calamiteitbogen aanleggen. Dit zijn nieuwe asfaltwegen die voertuigen van de Velser- naar de Wijkertunnel gaan leiden. In de Wijkertunnel zal, door het openstellen van de vluchtstrook, een derde rijstrook gebruikt kunnen worden.
Rijkswaterstaat heeft TLN, ondernemersorganisatie voor transport en logistiek, betrokken bij het opstellen van een plan om verdere verkeershinder te voorkomen. De organisatie geeft aan zo mogelijk te zoeken naar duurzame maatregelen die ook na de renovatie kunnen bijdragen aan een betere bereikbaarheid.

Planning
Hyacint is een combinatie van aannemers Dura Vermeer, BESIX en installatiebedrijf SPIE Nederland. Momenteel, maart 2014, zit het project in de zogeheten convergentiefase. In deze fase wordt door alle betrokken partijen bepaald of de aannemer de contracteisen juist heeft geïnterpreteerd. Wanneer deze fase succesvol is afgerond, krijgt Hyacint definitief de gunning voor de renovatie van de Velsertunnel. De verwachting is dat in de zomer van 2014 de convergentiefase wordt afgerond. Dan kan de aannemerscombinatie met de voorbereidingen, met name met het maken van een ontwerp, beginnen. In het voorjaar van 2015 is de start van de werkzaamheden. Naar verwachting zal de tunnel eind 2016 volledig opgeknapt zijn.

De tunnel zal voor die tijd nog enkele maanden volledig afgesloten zijn om de veiligheid van de renovatiewerkzaamheden te garanderen. Ook moeten de nieuwe installaties uitgebreid getest worden. 

Meer informatie: Manue Azoulay

 
Lobbypunten