Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  Infrastructuur

Skip Navigation Linksrotterdam-the hague airport

RTHA
Meer vluchten en bestemmingen

Het aantal vluchten en bestemmingen vanaf Rotterdam-The Hague Airport (RTHA) kan worden uitgebreid als het helikopterverkeer van de luchthaven wordt verplaatst naar een alternatieve locatie. De helikopters van de politie en het Erasmus MC gebruiken ongeveer 25 van de geluidsruimte van het vliegveld. Als naast verplaatsing van het helikopterverkeer ook meer arbeidsplaatsen worden gerealiseerd, kan het zakelijk profiel van RTHA verder worden uitgebreid.
Groei​ van de luchthaven draagt bij aan:

  • de economische ontwikkeling van de Zuidvleugel,
  • een aantrekkelijk vestigingsklimaat,
  • de werkgelegenheid in de regio.
 
Ik vind dit standpunt...
 

Uit onderzoek blijkt dat ruim 70% van zowel omwonenden als ondernemers vóór verdere ontwikkeling naar meer bestemmingen van Rotterdam-The Hague Airport is. Dit onderzoek moet worden meegenomen in de besluitvorming. Ondernemers uit de regio vragen al geruime tijd om meer vluchten naar Duitsland en Scandinavië . De luchthaven dient hiervoor een vergunning te krijgen van het Ministerie van Infastructuur en Milieu. 

Bekijk de onderzoeken, uitgevoerd door OnderzoeksbureauMeMo2, met daarin de meningen van inwoners en ondernemers over de uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport.
Klik hier voor omwonenden
Klik hier voor ondernemers

​​Meer informatie: Rogier Krabbendam
Lobbynieuws
Groei luchthaven onzeker

​VNO-NCW West is verontwaardigd over het standpunt van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Lansingerland, Schiedam over de ontwikkeling van Rotterdam-The Hague Airport. Het biedt geen duidelijkheid over het teruggeven van geluidwinst voor groei.

lees meer
Woensdag 17 Mei 2017

Drie gemeenten en provincie frustreren groei Rotterdam-The Hague Airport

VNO-NCW West is verontwaardigd over het standpunt van de bestuurlijke regiegroep Rotterdam-The Hague Airport (gemeenten Rotterdam, Lansingerland, Schiedam, provincie Zuid-Holland) over de ontwikkeling van Rotterdam-The Hague Airport. Dit advies laat de luchthaven onzeker over haar toekomst. Het biedt geen enkele duidelijkheid over het teruggeven van geluidwinst, waardoor de noodzakelijke groei met nieuwe zakelijke bestemmingen op losse schroeven komt te staan.

Het standpunt van de provincie en slechts 3 gemeenten frustreert volgens de ondernemersorganisatie de ontwikkeling van Rotterdam-The Hague Airport en is slecht voor het economisch vestigingsklimaat van Zuid-Holland. “Het besef dat bij een regio die internationaal wil meetellen, een internationale luchthaven de ruimte moet krijgen, is kennelijk achter de horizon verdwenen”, aldus Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West.

Het standpunt staat haaks op het advies van onafhankelijk ‘verkenner’ Joost Schrijnen, dat op verzoek van de overheden en na een zorgvuldige dialoog met de maatschappelijke omgeving is uitgebracht. Kernpunt van het advies van Schrijnen is dat de luchthaven zicht krijgt op groei binnen de huidige geluidruimte als het helikopterverkeer naar een andere locatie wordt verplaatst. De vier overheden houden daarentegen rekening met het terugdringen van het commercieel vliegverkeer als het verkeer van politie- en traumahelikopters op luchthaven Rotterdam-The Hague Airport blijft groeien.

“Het is bizar dat de vier overheden de luchthaven in totale onzekerheid laten over haar toekomst. Er is een prima mogelijkheid dat het helikopterverkeer wordt verplaatst naar een geschiktere uitvalsbasis. De luchthaven is zelfs bereid hierin te investeren. Dan ontstaat er geluidwinst en kan de luchthaven haar zakelijk profiel versterken met nieuwe bestemmingen. De gemeenten en provincie geven echter geen enkele duidelijkheid over het teruggeven van deze geluidwinst aan de luchthaven”, aldus Mooren. “Blijkbaar realiseren zij zich onvoldoende dat een belangrijk bedrijf als de luchthaven van groot belang is voor de regionale economie en werkgelegenheid.”

Schrijnen heeft zijn advies als ondeelbaar gepresenteerd, maar de provincie en de drie gemeenten hebben het in stukken gebroken. Daarmee nemen zij ook afstand van het collegeprogramma van de provincie Zuid-Holland. “Van de mooie woorden die de provincie wijdt aan het economische belang van de luchthaven is niets overgebleven”, aldus Mooren.

VNO-NCW West pleit voor verstandige groei van de luchthaven met een goede balans tussen economie en milieu. De resultaten van onderzoeken van MeMo2 en de gemeente Rotterdam geven aan dat de overgrote meerderheid van inwoners en ondernemers de luchthaven buitengewoon waardeert.

Lobbynieuws
Verplaats helikopter verkeer RTHA

Rotterdam-The Hague​ Airport kan groeien wanneer het helikopterverkeer van onder meer de politie en het Erasmus MC wordt verplaatst naar een alternatieve locatie. Momenteel gebruiken de helikopters 25 procent van de geluidsruimte van het vliegveld.

lees meer
Dinsdag 28 Februari 2017

Rotterdam-The Hague​ Airport kan groeien wanneer het helikopterverkeer van de politie en het Erasmus MC wordt verplaatst naar een alternatieve locatie. Momenteel gebruiken de helikopters 25 procent van de geluidsruimte.​ Dat wijst onderzoek van Joost Schrijnen uit, die op verzoek van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland het afgelopen half jaar de toekomstmogelijkheden voor de luchthaven heeft verkend. 

Draagvlak
VNO-NCW West is verheugd met de resultaten van Schrijnen. De werkgeversorganisatie zet al geruime tijd in op uitbreiding van het zakelijk profiel van Rotterdam-The Hague Airport. 
Volgens het onderzoek van Schrijnen geeft het meerendeel van de omwonenden aan dat ze niet willen dat de geluidsoverlast van de luchthaven, de zogenoemde geluidsruimte, verder toeneemt. Tegelijkertijd zien velen wel het economische voordeel van uitbreiding. Daarom kan het aantal vluchten alleen toenemen als daar binnen de huidige invulling van de geluidsruimte gelegenheid voor wordt gecreëerd. Schrijnen adviseert te kijken naar de helikopterhaven, die momenteel 25 % van de geluidsruimte gebruikt. Wanneer deze wordt verplaatst, ontstaat binnen de bestaande geluidsnormen ruimte voor ander luchtverkeer. 

Aanvullende voorwaarden
Het helikopterverkeer verplaatsen is niet genoeg, denkt Schrijnen. Ook zullen er meer arbeidsplaatsen moeten worden gerealiseerd en mogen nieuwe vluchten alleen naar zakelijk interessante bestemmingen. Londen en Milaan vallen daar wel onder, Antalya niet, aldus de verkenner. 
Daarnaast moet er een bemiddelaar komen die in gesprek gaat met de omwonenden die overlast ervaren en moet de kwaliteit van de leefomgeving verder omhoog worden gebracht door bijvoorbeeld een geluidswal te maken en beplating aan te leggen. 

Advies Den Haag
​De definitieve beslissing over RTHA wordt waarschijnlijk in 2018 genomen. De toekomstige staatssecretaris Milieu en Infrastructuur is daar verantwoordelijk voor. 
De provincie en de betrokken gemeenten moeten volgens Schrijnen erop aandringen dat wordt gekeken naar een alternatieve helikopterhaven. Die zou kunnen komen ten zuiden van de Nieuwe Maas of bij het Prins Clausplein bij Den Haag.

Lobbynieuws
Omwonenden en bedrijfsleven willen groei RTHA

​Ruim 70 procent van zowel omwonenden als het bedrijfsleven is vóór een verdere ontwikkeling naar meer bestemmingen van Rotterdam The Hague Airport.

lees meer
Vrijdag 14 Oktober 2016

Ruim 70 procent van zowel omwonenden als het bedrijfsleven is vóór een verdere ontwikkeling naar meer bestemmingen van Rotterdam The Hague Airport. Dat blijkt uit een sentimentonderzoek dat VNO NCW West heeft  laten uitvoeren door onafhankelijk onderzoeksbureau MeMo2. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag aangeboden aan Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu die verantwoordelijk is voor een nieuw Luchthavenbesluit.

Van de omwonenden in de nabije omgeving van de luchthaven (Schiedam-Hillegersberg-Schiebroek-Overschie-Lansingerland) is 70 procent voor uitbreiding van het vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport. Van alle inwoners in het ruimere gebied Dordrecht-Gouda-Den Haag-Rotterdam is 79 % voor uitbreiding. Aan het onderzoek is deelgenomen door 513 inwoners in de regio rond  Rotterdam The Hague Airport en door 105 ondernemers. Volgens MeMo2 is de respons ruim voldoende voor een representatief resultaat. De vraag luidde: ‘Mag volgens u het aantal vluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport worden uitgebreid?’ Daarbij werd de volgende toelichting gegeven: ‘Rotterdam The Hague Airport wil het huidige luchthavenbesluit uitbreiden door 10 tot 15 nieuwe bestemmingen toe te voegen aan het huidige aanbod. Wanneer het nieuwe Luchthavenbesluit doorgaat, zal dit vanaf 2017 van start gaan en zal het aantal vluchten/bestemmingen geleidelijk groeien tot 2025. De uitbreiding betekent meer vliegverkeer van en naar Rotterdam.’

‘Wij pleiten voor groei’
“VNO-NCW West vindt groei van de luchthaven erg belangrijk voor de economische ontwikkeling van de regio. Wij pleiten voor een verstandige en gefaseerde groei”, aldus Bert Mooren, directeur van VNO NCW West. “De resultaten van het sentimentonderzoek geven aan dat de overgrote meerderheid van zowel omwonenden als het bedrijfsleven  voorstander is van uitbreiding van de luchthaven met meer bestemmingen. Ondernemers waarderen de luchthaven buitengewoon met name vanwege de nabijheid, efficiency, de zakelijke bestemmingen en werkgelegenheid. Deze ronduit positieve mening van de regio moet zwaar tellen bij de verdere besluitvorming over de luchthaven.”

‘Grote behoefte aan meer bestemmingen’
“Er is vanuit de regio een grote behoefte aan meer bestemmingen wat resulteert in meer passagiers en meer vluchten. Rotterdam The Hague Airport zoekt ruimte om deze regionale vraag in te vullen”, aldus algemeen directeur Ron Louwerse van Rotterdam The Hague Airport. “Dit betekent dat er binnen een periode van 10 jaar geleidelijk tien tot vijftien lijndienstbestemmingen bij kunnen komen.”

Bekijk hier het onderzoek, uitgevoerd door OnderzoeksbureauMeMo2, met daarin de meningen van omwonenden over de uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport.

 
Lobbypunten