Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  Infrastructuur

Skip Navigation Linksrijnlandroute

 
Ik vind dit standpunt...
 

Bijna alle bezwaren tegen provinciale weg Rijnlandroute ongegrond​

De Rijnlandroute is de wegverbinding tussen Katwijk en de A4 bij Leiden. Om de economische mogelijkheden van de regio en de aangrenzende gemeenten (Wassenaar en Leidschendam-Voorburg) te optimaliseren is de komst van de Rijnlandroute hard nodig.​

VNO-NCW West heeft samen met andere ondernemersorganisaties jarenlang gelobbyd voor aanleg van de Rijnlandroute. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben het voorlopig ontwerp van de RijnlandRoute vastgesteld. Nu het tracé gekozen is en de financiering rond, zal de lobby zich richten op een snelle aanleg van de weg met een minimum aan overlast voor het verkeer.

Geschiedenis van de Rijnlandroute
Lobbynieuws
RijnlandRoute definitief

​De Raad van State maakte woensdag 22 juli 2016 bekend dat het Provinciaal Inpassingsplan voor de RijnlandRoute onherroepelijk is. Daarmee komt aan een lang proces eindelijk een einde. Het bedrijfsleven heeft jarenlang gepleit voor een ongefaseerde aanleg van deze nieuwe wegverbinding van Katwijk via de A44 naar de A4 bij Leiden.

lees meer
Maandag 25 Juli 2016

De schop kan de grond in!

De Raad van State maakte woensdag 22 juli 2016 bekend dat het Provinciaal Inpassingsplan voor de RijnlandRoute onherroepelijk is. Daarmee komt aan een lang proces eindelijk een einde. Het bedrijfsleven heeft jarenlang gepleit voor een ongefaseerde aanleg van deze nieuwe wegverbinding van Katwijk via de A44 naar de A4 bij Leiden.

De economische kansen van de Greenport Duin- en Bollenstreek en het Bio Science Park zijn enorm en daarvoor is een adequate bereikbaarheid onontbeerlijk, aldus Jan Versteegh, voorzitter VNO-NCW Rijnland en woordvoerder Bedrijfsleven Rijnland op dit dossier.
Versteegh: Het was een intensief proces waarbij elk inspreekmoment is aangegrepen om het economische belang onder de aandacht te brengen. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen en we zijn blij dat de realisatiefase nu ingaat.

Lees verder op de site van de provincie Zuid-Holland

Lobbynieuws
Schop kan de grond in

​Met de vaststelling is de RijnlandRoute in een nieuwe fase beland: de realisatiefase, aldus Jan Versteegh, voorzitter van VNO-NCW Rijnland. De schop kan de grond in en dat is goed nieuws.

lees meer
Vrijdag 19 December 2014

Met de vaststelling is de RijnlandRoute in een nieuwe fase beland: de realisatiefase, aldus Jan Versteegh, voorzitter van VNO-NCW Rijnland. De schop kan de grond in en dat is goed nieuws.

De nieuwe verbindingsweg tussen de A4, de A44 en de Duin- en Bollenstreek levert een grote verbetering op van de bereikbaarheid van deze economisch belangrijke regio. Wij waarderen de inzet van de provincie voor een goede inpassing, waardoor de omgevingskwaliteit voor bewoners en recreanten zoveel mogelijk gespaard blijft. We willen gedeputeerde De Bondt complimenteren en feliciteren met het behaalde succes.

Persbericht

Lobbynieuws
Goed plan voor Rijnlandroute

Het Ontwerp Inpassingsplan Rijnlandroute van de provincie Zuid-Holland bevestigt dat de verkeerskundige problemen tussen Katwijk en de A4 met de RijnlandRoute worden opgelost. Het is zaak dit plan vast te stellen, aldus Jan Versteegh, voorzitter VNO-NCW Rijnland, tijdens de hoorzitting gisteren.

lees meer
Donderdag 6 November 2014

​Het Ontwerp Inpassingsplan Rijnlandroute van de provincie Zuid-Holland bevestigt dat de verkeerskundige problemen tussen Katwijk en de A4 met de RijnlandRoute worden opgelost. Het is zaak dit plan vast te stellen, aldus Jan Versteegh, voorzitter VNO-NCW Rijnland, tijdens de hoorzitting gisteren.
Lees verder

 
Lobbypunten