Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  Infrastructuur

Skip Navigation Linksblankenburgtunnel

Infrastructuur | Blankenburgtunnel
Ontsluiting Tweede Maasvlakte

Leg op korte termijn de Blankenburgtunnel aan! Dit geeft een impuls aan de bereikbaarheid van de Rotterdamse Haven, de nieuwe Tweede Maasvlakte en de Greenport Westland-Oostla​nd.
De Blankenburgtunnel zorgt voor:

 • betere doorstroming in de Beneluxtunnel en minder filedruk rond Rotterdam,
 • betere bereikbaarheid Greenport Westland/Oostland,
 • Spijkenisse uit isolement,
 • betere bereikbaarheid Voorne-Putten bij calamiteiten,
 • minder filedruk op A15.​
 
Ik vind dit standpunt...
 

​In 2009 werd in het beleidsplan Rotterdam Vooruit vastgesteld dat een Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) noodzakelijk is om de Rotterdamse regio bereikbaar te houden. De tunnel verbindt de A15 met de A20. Twee mogelijkheden lagen op tafel, de Blankenburgtunnel en de Oranjetunnel. VNO-NCW West heeft gepleit voor een Blankenburgtunnel, want de tunnel is broodnodig voor de bereikbaarheid van de Rotterdamse Haven, de nieuwe Tweede Maasvlakte en de Greenport Westland-Oostland. In december 2011 heeft Minister Schultz uitgesproken de Blankenburgtunnel te willen aanleggen. Hierna is er nog veel weerstand van lokale politieke partijen, omwonenden en natuurinstanties geweest en is de Blankenbrugtunnel zelfs controversieel verklaard met het vallen van het kabinet Rutte in 2012. In het regeerakkoord van Rutte II hebben de PvdA en de VVD besloten de tunnel aan te leggen.
 
Meer informatie: Geordie Kooiman
 
Lobbypunten
Regionieuws
Lobbysucces tunnel

​De Blankenburgtunnel komt er! Daartoe heeft de Raad van State vandaag besloten. VNO-NCW West lobbyden jarenlang voor een goede verbinding tussen de A15 en A20.

lees meer
Woensdag 18 Juli 2018

VNO-NCW West is verheugd dat de Raad van State besloten heeft dat de Blankenburgtunnel mag worden gebouwd. Deze verbinding tussen de A15 en de A20 zal de congestie op op de Beneluxcorridor verminderen. Dat is broodnodig voor een optimale ontsluiting van het Rotterdamse haven- en industriecomplex en Greenport Westland.

De lobby voor de nieuwe oeverbinding kent een lange geschiedenis. In 2009 werd in het beleidsplan ‘Rotterdam Vooruit’ vastgesteld dat een Nieuwe Westelijke Oeververbinding noodzakelijk is om de Rotterdamse regio bereikbaar te houden. VNO-NCW West heeft sindsdien gepleit voor de oeververbinding en met name voor het traject Blankenburg. VNO-NCW West deed dit niet alleen, zij deed dit samen met haar leden en met partners uit het bedrijfsleven, zoals TLN, EVO en Deltalinqs.

Regionieuws
Geen verdere vertraging!

Het logistieke bedrijfsleven (evofenedex, TLN, VNO-NCW West en Deltalinqs) maakt zich zorgen over de vertraging die de realisatie van de Blankenburgtunnel oploopt. ​

lees meer
Donderdag 7 September 2017

Het logistieke bedrijfsleven (evofenedex, TLN, VNO-NCW West en Deltalinqs) maakt zich zorgen over de vertraging die de realisatie van de Blankenburgtunnel oploopt. 

Begin juni deed de Raad van State een voorlopige uitspraak over een bezwaar met betrekking tot de vraag of het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in lijn is met de Europese Habitatrichtlijn. Het Europees Hof is nu gevraagd uitleg te geven over de bepalingen in deze habitatrichtlijn. Het logistieke bedrijfsleven vreest voor vertraging die dit mogelijkerwijs oplevert in het proces dat wordt doorlopen voor de realisatie van de Blankenburgverbinding, zo schrijven zij aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Evofenedex, TLN, VNO-NCW West en Deltalinqs verzoeken de minister alles in het werk te stellen de realisatie van de Blankenburgverbinding zonder verdere vertraging te laten verlopen. 
Twee belangrijke redenen vertraging te voorkomen: 

 1. Economisch belang: 
  Een optimale onsluiting is een noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van het Rotterdamse haven- en industriecomplex. De Blankenburgtunnel vormt hierin een belangrijke schakel en is in die zin cruciaal voor de bereikbaarheid van het gebied. De in mei gepresenteerde Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) zien dat de nationale economische groei zal leiden tot grote druk op de robuustheid van de infrastrcutuurr rondomhet Rotterdamse havencomplex. De congestie die dit met zich mee brengt, leidt tot economische schade voor de, in en rond het gebied, gevestigde bedrijven en bedrijven die zorgen voor de aan- en afvoer van goederen in de Mainport Rotterdam. De internationale concurrentiepositie van Rotterdam komt daarmee onder druk te staan. Om die reden is het juist nu van dubbel belang versneld te investeren in ontbrekende infrastructuur, die de groeiende economie op adequate wijze kan faciliteren. 
 2. Veiligheid:
  Het haven- en industriecomplex kent op dit moment eigenlijk maar één 'vluchtroute': de A15. Indien zich op deze weg een calamiteit voordoet, is het in het kader van de robuustheid en de veiligheid cruciaal dat er rond de Mainport Rotterdam voldoende alternatieve routes beschikbaar zijn, ook in het geval van een calamiteit optimaal bereikbaar te blijven. In het kader van veiligheid biedt de Blankenburgverbinding een zeer belangrijke ontsluitingsroute naar de noordoever van de Nieuwe Waterweg. 
Lees hier​ meer over het standpunt van VNO-NCW West over de Blankenburgtunnel