Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  Infrastructuur

Skip Navigation Linksa15

Infrastructuur | A15
Verbreding en verbetering

Een verbetering en verbreding van de A15 is noodzakelijk, omdat het weggebruik tot 2020 met 12 tot 14 procent zal toenemen en er files zullen ontstaan. De A15 is dé cruciale verbinding tussen de Rotterdamse Haven en het grootstedelijk gebied  in Oost-Nederland, Duitsland en Centraal Europa.  
Een verbrede A15 zal leiden tot:

  • een betere ontwikkeling van de economisch activiteiten langs de A15,
  • verbetering van het economisch vestigingsklimaat,
  • behoud van bedrijvigheid in de regio's.
 
Ik vind dit standpunt...
 

​Om het belang van een goede doorstroming van de A15 bij de politiek onder de aandacht te brengen hebben VNO-NCW West, VNO-NCW Midden, MKB Nederland, en de vervoerdersorganisaties TLN en EVO de handen ineen geslagen. De A15 moet worden verbreed, want de maximale capaciteit van de weg is al benut. Rijkswaterstaat verwacht bovendien een groei van het weggebruik tot 2020. De A15 loopt van de Maasvlakte via Rotterdam, Gorinchem, Tiel en sluit bij Bemmel (tussen Arnhem en Nijmegen) aan op de A325. De verbinding is van belang voor het Europese goederenvervoer. Het is de verbinding tussen de Haven Rotterdam, de Maasvlakte, Rivierenland en Arnhem Nijmegen.

Op 31 maart is door Mireille Horden, voorzitter van VNO-NCW AV een brief met flyer aan gedeputeerde staten van Zuid-Holland aangeboden.

Op de flyer wordt in één oogopslag duidelijk waar de  knelpunten van de A15 zitten en welke economische belangen hiermee gemoeid zijn. Lees hier de brief.

Meer informatie: Petra Tiel

Lobbynieuws
Verbetering A15

​Het Rijk, de provincie en de regio Drechtsteden gaan investeren in verkeersmaatregelen om de doorstroming op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbeteren. VNO-NCW West is na een lange lobby blij dat deze maatregelen op de politieke agenda zijn gekomen.

lees meer
Vrijdag 16 Oktober 2015
Lobbynieuws
Boeiende bijeenkomst A15

​Op 30 juni vond de gezamenlijke bijeenkomst “A15: snelle verbinding met Europa of vertragingsroute?” plaats van VNO-NCW Midden en VNO-NCW West. Gastlocatie was MAN Trucks RosiervandenBosch in Schelluinen met als gastheer financial manager Erik van het Hooft.

lees meer
Vrijdag 17 Juli 2015

VNO-NCW West en VNO-NCW Midden hebben de handen ineen geslagen bij een gezamenlijk infraprobleem, nl. de A15. Rond deze snelweg zijn grote concentraties bedrijven gevestigd. Vertraging in verkeer en vervoer betekent schade aan de economische belangen van stad, regio en land en vooral financiële schade voor bedrijven. Als een van de drie modaliteiten (weg – water – spoor) van West naar Oost en viceversa ondervindt de A15 de meeste stremmingen en ongevallen. Het hoge percentage vrachtverkeer (meer dan 20%) vergroot het economisch belang van deze snelweg voor de Nederlandse economie.

Opening
Mireille Horden, voorzitter VNO-NCW Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, heet iedereen van harte welkom en opent de bijeenkomst. Herman Santen, oud-Statenlid en oud-verkeerswethouder van Gorinchem, leidt de deelnemers door de presentaties, de cijfers en de discussie.

Gastlocatie: MAN Trucks RosiervandenBosch
Hierna is het woord aan Erik Rosier, directeur MAN Trucks RosiervandenBosch, die via een korte presentatie een mooie inkijk in zijn bedrijf geeft. RosiervandenBosch is bedrijfswagendealer in Utrecht, Tiel en Schelluinen van MAN Trucks, maar ontplooit ook andere activiteiten, waaronder een eigen lak-spuiterij en schade-werkplaats. Op 21 juni jl. vierde MAN Trucks hun 100-jarig jubileum. Erik Rosier illustreert dit aan de hand van een film. Hij sluit af met een link naar het onderwerp van de bijeenkomst: ‘mijn klanten hebben ook last van de file op de A15, dus hoe sneller een oplossing des te beter’.

Provincie Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker
Vervolgens zet Jacques Vermaas namens de provincie Zuid-Holland enkele zaken op een rij met betrekking tot de A15. Allereerst is de vraag wat de provincie met een rijksweg van doen heeft. De provincie ziet de A15 als een belangrijke corridor. Het hoofdlijnen-akkoord 2015-2019 van de provincie Zuid-Holland staat in het teken van ‘slimmer, schoner en sterker’. De A15 moet zorgen voor ontsluiting van de haven en bedrijven langs de A15 met Duitsland. In het kader hiervan past ook het project om elektrisch rijden op de A15 te stimuleren. De vraag wordt gesteld op welke manier de provincie het Rijk onder druk zet om de verbinding via de A15 met Duitsland te verbeteren. Dit gebeurt op diverse manieren. In het jaarlijkse overleg met de minister worden hiervoor voorstellen gepresenteerd die met rijksgelden gefinancierd kunnen worden. Tevens is de vraag of er al ambtelijke contacten met de provincie Gelderland zijn. Deze contacten worden op de bijeenkomst van vandaag gerealiseerd. De gedeputeerden kennen elkaar goed. Klik hier voor zijn presentatie

EVO
Kamil Gorak van EVO Zuid-Holland bespreekt de onderliggende data en cijfers betreffende de A15. EVO heeft 13.000 leden en trekt veel samen op met TLN. De grootste gebruiker van de A15 uit de regio zijn de verschillende dienstverleners. De A15 is van belang voor de regionale en lokale economie dus van belang voor iedere inwoner. Presentatie

De vertegenwoordigers van EVO geven aan dat een doortrekking van de A15 naar Duitsland het knelpunt op de rest van de A15 nog groter zou maken. De file is in mei 2015 met 27% toegenomen ten opzichte van 2014. De A15 stond in 2010 met € 5,9 miljard economische schade op plaats 16 en is in 2014 met € 7 miljard schade naar plaats 9 gegaan. Een nieuwe ontwikkeling is dat door het uitbesteden van productie steeds meer stromen naar Centraal- en Oost-Europa gaan, die gebruikmaken van de A15.

VNO-NCW Rivierenland
Franklin Roodnat, van Van Oort Transport en tevens bestuurslid VNO-NCW Rivierenland, en Chrismar Huls, regiomanager VNO-NCW Rivierenland, presenteren de gegevens over de A15 in het Rivierenland. Met deze presentatie willen de werkgevers laten zien dat het knelpunt op de A15 in Rivierenland steeds meer toeneemt. Dit uit zich door het aantal files en ongelukken dat vrijwel dagelijks toeneemt waardoor de A15 een gevaarlijke weg wordt. Hierdoor ontstaat er ook veel economische schade op dit traject. Voor de toekomstige ontwikkeling van de regio is een goede doorstroming van belang. De minister heeft aangegeven dat er eind 2015 gestart wordt met het plaatsen van een filedetectiesysteem (helaas geen matrixborden), maar dat volledige afronding 5 jaar in beslag gaat nemen omdat het met onderhoudswerkzaamheden gecombineerd wordt.

De Verkeersonderneming
Gerard Eijkelenboom van de Verkeersonderneming geeft vanuit het Zuid-Hollandse zijn visie. Volgens hem moeten we ook denken aan andere oplossingen, niet alleen vanuit de 6 uur per dag dat de A15 intensief wordt gebruikt. De A15 moet beter benut worden en we moeten proberen de mensen uit de spits te halen.
25% van de files wordt veroorzaakt door incidenten. 80% van de incidenten wordt veroorzaakt door vrachtverkeer en 20% door personenvervoer. Ook zijn veel files te wijten aan rijgedrag en verkeerde bandenspanning. De vraag is dus wat je zelf kunt doen. Je moet jezelf afvragen: ”Kunnen medewerkers flexibel werken en/of reizen? Kan ik mijn logistiek anders organiseren? Hoe zit het met mijn rijgedrag?”
Klik hier voor de presentatie.

Boeiende discussie: gezamenlijk optrekken
Hierop volgt de discussie, geleid door Herman van Santen.
In de discussie komen de volgende punten aan de orde:
• Welke items zijn bij de A15 belangrijk om de versnelling te realiseren? Milieu: file veroorzaakt hogere CO2-uitstoot. Veiligheid en financiële kant: door ongevallen, ernstig letsel en doden wordt nu veel schade veroorzaakt en dit kost veel geld;
• Je kunt ook aan een prijsprikkel denken. Als in de spits leveren duurder wordt, gaan klanten anders denken;
• De politiek doet te weinig. Men moet niet wachten tot het probleem er is, maar het is beter om vooruit te denken;
• Invloedrijke ondernemers uit de regio contact laten opnemen met Den Haag;
• Draagvlak creëren in de Tweede Kamer;
• Gezamenlijk optrekken;
• Rekening houden met de werkwijze van bestuurders en ambtenaren.

Na de discussie sluit Mireille Horden de bijeenkomst af. We kunnen terugkijken op een geslaagde en boeiende bijeenkomst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mireille Horden.

Klik hier voor de lobbypagina van VNO-NCW West over de A15 .

Lobbynieuws
Lobby A15 intensiever

​VNO-NCW West en Midden hebben de handen ineen geslagen bij een stevige lobby voor verbreding van de A15 vanaf de Maasvlakte tot aan de Duitse grens. Een speciaal ontworpen flyer laat de economische activiteiten langs deze verkeersader zien.

lees meer
Woensdag 23 April 2014

VNO-NCW West en Midden hebben de handen ineen geslagen bij een stevige lobby voor verbreding van de A15 vanaf de Maasvlakte tot aan de Duitse grens. Een speciaal ontworpen flyer laat de economische activiteiten langs deze verkeersader zien.

Flyer A15.jpg

Klik hier voor de tekst van deze flyer voor uitgebreide informatie.

 
Lobbypunten