Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  Infrastructuur

Skip Navigation Linksa13-a16

Infrastructuur | A13-A16
Minder files rond Rotterdam

De A13/A16 zorgt voor minder files op de wegen rond Rotterdam. De nieuwe weg verbindt de A13 (bij Rotterdam Airport) met de A16 (Terbregseplein).
De A13/A16 zorgt voor:

  • ​betere bereikbaarheid Rotterdam Centrum;
  • minder sluipverkeer, geluidhinder en luchtverontreiniging op het onderliggend netwerk rond A13 en A20;
  • betere ontsluiting Vinex wijken en bedrijventerreinen aan noordzijde - Rotterdam en Lansingerland;
  • ontlasting lokale en regionale wegen;
  • verdwijnen dagelijkse files op de A20;
  • tijdwinst voor vrachtverkeer van en naar veilingen in Oostland/Westland.
 
Ik vind dit standpunt...
 

​In de eerste helft van 2015 zal het ministerie van Infrastructuur en Milieu het ontwerp-tracébesluit (OTB) publiceren. In dit ontwerp worden alle aspecten, zoals inpassing in de omgeving, verkeer, lucht en geluid, beschreven. De gemeenten, stadsregio Rotterdam, omwonenden en andere belanghebbenden, zoals VNO-NCW West, zullen bij het ontwerp betrokken worden. Zodra het ontwerp gereed is, wordt het ter inzage gelegd en kan iedereen hierop reageren. In 2016 zal de minister een tracébesluit nemen. Pas dan is duidelijk hoe de weg er precies uit gaat zien. VNO-NCW West zal tijdens dit hele traject nauw betrokken zijn en alert zijn als vertragingen of wijzigingen in het ontwerp optreden. De aanleg van de weg start naar verwachting in 2017.

Meer informatie: Geordie Kooiman
Lobbynieuws
Leg A13-A16 snel aan

​VNO-NCW Rotterdam doet een dringende oproep aan de gemeenteraad van Rotterdam  om accoord te gaan met de aanleg van de A13/A16.

lees meer
Donderdag 10 September 2015

PERSBERICHT

10 september 2015

VNO-NCW Rotterdam: Met een Rotterdams “nee” tegen de A13/A16 is niemand gediend!

VNO-NCW Rotterdam doet een dringende oproep aan de gemeenteraad van Rotterdam om akkoord te gaan met de aanleg van de A13/A16. Voorzitter Diederik van Dommelen: “Rotterdam staat veel te hoog in de file top tien en stad en haven lijden daardoor economische schade. De A13/A16 is een broodnodige investering in de bereikbaarheid en de economie van Rotterdam. De A13/A16 zal de bereikbaarheid van de regio aanzienlijk verbeteren”. Concreet zal de A13/A16 de dagelijkse files op de A13 bij Overschie en de A20 tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein sterk verminderen. Met een rechtstreekse verbinding zal ook de leefbaarheid van de omwonenden rond de A13 en A20 verbeteren.

“Met een “Rotterdams nee” tegen de A13/A16 is niemand gediend. Verder constructief overleg met de minister van Infrastructuur is nu het beste”, aldus van Dommelen.

Voor meer informatie: Annemarie van Oorschot, Communicatiemanager VNO-NCW West, T. 070 349 08 14, T. 06 250 023 87, E: oorschot@vno-ncwwest.nl I: www.vno-ncwwest.nl

 
Lobbypunten