Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  Infrastructuur

Skip Navigation Linksrijngouwe

 
 

 

​Het ‘Unique Selling Point’ van de regio RijnGouwe is de centrale ligging van Gouda. Het is van belang dat de bereikbaarheid van, en binnen, Gouda optimaal is. VNO-NCW RijnGouwe lobbyt voor goede bereikbaarheid van de regio per auto, openbaar vervoer en schip.

Aandachtspunten: 

  • De entree van Gouda (via afrit A12 Goudse Poort) moet veel aantrekkelijker. Het onderhoud van openbaar groen en de bebording rondom de entree moet verbeterd worden. Hierdoor wordt de doorstroming van het verkeer bevorderd; 
  • Er is geen directe afslag meer vanaf de A12 richting Gouda met als gevolg dat de concurrentiepositie van Gouda als vestigingsplaats voor bedrijven verslechtert. Voor ondernemers op de Goudse Poort, een aantrekkelijk bedrijventerrein en kantoorlocatie in Gouda, is dit een zorgpunt; 
  • De informatievoorziening voor auto’s kan beter. Er bestaat veel onduidelijkheid over de parkeermogelijkheden in de regio. VNO-NCW RijnGouwe dringt aan op een goed werkend parkeerverwijssysteem en route-informatie via TomTom en andere routeplanners;
  • Er moet meer gedaan worden met de kansen voor het vervoer over water in de regio. In de buurt van Gouda ligt de mogelijkheid voor een overslagpunt. VNO-NCW RijnGouwe roept de gemeente op een actievere houding aan te nemen. Het marktinitiatief om te komen tot een containeroverslag moet door de gemeente gefaciliteerd worden; 
  • Betaald parkeren is een middel om de verkeersdoorstroming en capaciteit te reguleren, niet om de begroting te dekken. Parkeren moet betaalbaar blijven, dus geen verhoging van de parkeertarieven; De verbinding tussen centrum en bedrijven moet worden verbeterd. Wanneer bedrijventerreinen beter bereikbaar zijn per openbaar vervoer, is er
  • automatisch ook een betere verbinding met de binnenstad, waardoor medewerkers eerder de binnenstad bezoeken.

Meer informatie: Hilde Beekes - van der Boon​

Lobbypunten