Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  Infrastructuur

Skip Navigation LinksA12 corridor

Infrastructuur | A12-corridor
Een logistieke hotspot
Ontwikkel de A12-corridor tussen Den Haag en Gouda tot internationale, duurzame logistieke corridor. ​Het gebied rond de A12 heeft economische kwaliteiten die beter benut kunnen worden. De gebiedsontwikkeling komt voort uit samenwerking tussen bedrijfsleven, provincie Zuid-Holland, de wethouders en de gemeenten en zorgt voor economische groei en werkgelegenheid. 
Een A12 corridor leidt tot: 
  • een bereik van acht miljoen consumenten in de regio binnen het tijdsbestek van een uur,
  • samenwerking tussen de betrokken gemeenten in plaats van concurrentie,
  • een internationaal aantrekkelijke Randstad met een goede bereikbaarheid naar het Europese achterland. ​
 
Ik vind dit standpunt...
Lobbynieuws
Samen voor een sterke A12-corridor

​De A12-corridor steeg in 2018 van plek 14 naar 7 op de lijst met logistieke hotspots. “Dit is te danken aan het bedrijfsleven dat de lead nam om de koppen bij elkaar te steken”, zegt Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. “Nu gaan we samen doorpakken.”

lees meer
Donderdag 11 April 2019

​De A12-corridor steeg in 2018 van plek 14 naar 7 op de lijst met logistieke hotspots. “Dit is te danken aan het bedrijfsleven dat de lead nam om de koppen bij elkaar te steken”, zegt Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. “Nu gaan we samen doorpakken.”

Tekst: Pascale Warners, ComPas tekst en redactie

Op 4 maart 2019 zetten VNO-NCW, vier gemeenten, de provincie Zuid-Holland en zes bedrijven hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst voor de A12-corridor. Het was het resultaat van een proces dat Marc Houweling van VNO-NCW Oostland in 2015 al in gang zette. “We riepen gemeenten op om de krachten te bundelen en elkaar niet te beconcurreren met grondposities. Ook de provincie Zuid-Holland wilde het gebied op de kaart zetten. Tijdens een bijeenkomst met gemeenten, provincie en andere logistieke partijen spraken we af om de A12-corridor samen verder te ontwikkelen.”

Holland Rail Terminal
Alle partijen zijn op 9 april opnieuw vertegenwoordigd tijdens een bijeenkomst in The Greenery in Bleiswijk. Ruud Egas, kwartiermaker van de Holland Rail Terminal vertelt er over de status van zijn project. “Wij willen een groot deel van het wegtransport uit de vervoersketen knippen, door vrachtwagentrailers per trein te vervoeren van Bleizo naar Berlijn. Uit onderzoek door de provincie Zuid-Holland bleek dat Bleizo de beste vestigingslocatie is voor de Holland Rail Terminal. Hier moet de overslag van de trailers gaan plaatsvinden. Een businesscase en kosten-batenanalyse wijzen uit dat het project economisch haalbaar is. Voor iedere euro die we erin stoppen, behalen we anderhalve euro aan voordelen. Op dit moment worden de wagons ontwikkeld waar de trailers op kunnen. Naar verwachting kunnen we de Holland Rail Terminal tussen 2022 en 2024 realiseren.”
 
Samenwerken
“De samenwerking tussen gemeenten en provincie en de gunstige ligging langs de A12 en de Holland Rail Terminal, maken het voor bedrijven aantrekkelijk om zich hier te vestigen”, zegt Kathy Arends, wethouder Lansingerland. “Het is goed dat we met elkaar deze stap gezet hebben. Ik verwacht dat de A12-corridor nog verder opklimt in de lijst met logistieke hotspots.” Wel is de bereikbaarheid een aandachtspunt. Volgens gedeputeerde Floor Vermeulen is alleen extra asfalt aanleggen niet de oplossing. “Het gaat er ook om slimme mobiliteit te bevorderen.” Volgens gastspreker Dirk-Jan de Bruijn van het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat is technische innovatie niet de grootste uitdaging. “De belangrijkste hobbel is de manier waarop we het met elkaar organiseren.” Léon Groot van Scania vertelt over duurzame brandstoffen, elektra en de inzet van Scania op slimmer transport. “Wij hebben 360.000 connected voertuigen rondrijden, waarvan de data beschikbaar zijn.” “Nederland is heel goed in innovaties, maar niet in het opschalen ervan”, zegt Vermeulen tot slot. “Alleen samen kunnen we innovaties verder brengen en tot een standaard verheffen.”

Oproep! VNO-NCW roept ondernemers op zich aan te sluiten bij de community voor een sterke A12-corridor. Mail naar oostland@vno-ncwwest.nl!

​Fotoreportage

Lobbynieuws
Impuls voor A12-corridor

​Provincie, gemeenten en marktpartijen gaan van de A12-corridor een logistieke hotspot maken. Dat spraken zij af in een samenwerkingsovereenkomst. "Een commitment voor krachtige samenwerking in plaats van concurrentie bij de ontwikkeling van bedrijfsterreinen,” zegt Bert Mooren, directeur VNO-NCW West.

lees meer
Maandag 4 Maart 2019

​Provincie, gemeenten en marktpartijen gaan van de A12-corridor een logistieke hotspot maken. Dat spraken zij af in een samenwerkingsovereenkomst. "Overheden en bedrijfsleven geven commitment voor krachtige samenwerking in plaats van onderlinge concurrentie bij de ontwikkeling van bedrijfsterreinen,” zegt Bert Mooren, directeur VNO-NCW West.

Op 4 maart zetten de twaalf deelnemende partijen hun handtekening onder deze overeenkomst: gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland, wethouders van de gemeenten Lansingerland, Waddinxveen, Zoetermeer en Zuidplas, Bert Mooren, directeur VNO-NCW West en vertegenwoordigers van zes bedrijven. De samenwerking heeft als doel de A12-corridor tussen Gouda en Den Haag te versterken voor vestiging van logistieke bedrijven. Partijen werken samen om het vestigingsklimaat te verbeteren. Ze stellen grote kavels beschikbaar, willen de bereikbaarheid verbeteren, bedrijventerreinen verduurzamen en zorgen voor voldoende geschoolde arbeidskrachten. 


 
Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West, is blij met het resultaat: "Overheden en bedrijfsleven geven commitment voor krachtige samenwerking in plaats van onderlinge concurrentie bij de ontwikkeling van bedrijfsterreinen. De economische kansen voor een logistieke hotspot van nationaal en internationaal niveau zijn groot. De A12-corridor heeft binnen een uur een bereik van 8 miljoen consumenten. Investeren in duurzame en innovatieve logistieke bedrijven, een railterminal en een betere aansluiting van de bedrijfsterreinen op weg, water en spoor zal een belangrijke impuls geven aan de economie van Zuid-Holland."

 
Kracht van de A12
“Met deze brede samenwerking willen wij de logistieke bedrijvigheid in de regio duurzaam, toekomstbestendig en concurrerend maken,” vult Adri Bom-Lemstra gedeputeerde Ruimte en Economie, aan. “Zo waarborgen wij de effectieve bevoorrading van de regio. Maar dat niet alleen: we willen op nationaal niveau concurrerend worden met andere logistieke regio’s. Wij streven ernaar om over drie jaar te behoren tot de top-5 van logistieke vestigingsregio’s in Nederland.” 
“Wij geloven sterk in de kracht van de A12-corridor, stelt Hylcke Okkinga, directeur Montea Nederland. “De grote hoeveelheid klanten en het grote arbeidspotentieel in deze regio maken deze locatie uitermate geschikt voor logistieke bedrijven die zich richten op de distributie in en vanuit de Randstad. De samenwerking verbindt vier op zichzelf staande bedrijventerreinen tot één geheel. Hiermee is het draagvlak voor structuurversterkende investeringen gerealiseerd en kunnen we de A12-corridor als één logistieke hotspot positioneren.” 

 
Infra-agenda
Uit onderzoek van bureau Stec blijkt dat er behoefte bestaat om de A12-corridor te ontwikkelen tot een moderne hotspot voor logistiek. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst committeren de twaalf partijen – en hun aantal groeit nog steeds – zich om drie jaar lang financieel en organisatorisch bij te dragen aan het realiseren en positioneren van de A12-corridor. Zij werken concreet aan een infra-agenda met onder andere de vestiging van een Holland Railterminal en goede ontsluiting woon-werkverkeer en vrachtverkeer. Duurzaamheid krijgt veel aandacht met het realiseren van een energy-hub waarbij duurzame energie op grote schaal wordt opgewekt en uitgewisseld en waar nodig ook opgeslagen.  
Ook wordt met de gebruikers van de bedrijventerreinen een bedrijven-community opgericht, waarin zij samenwerken om knelpunten die zij ervaren op te helpen lossen, zoals op het gebied van arbeidsmarkt en ladingbundeling.   

 
Lobbynieuws
Intentie- verklaring A12 getekend

Twaalf partijen hebben op 20 september 2018 hun handtekening onder de Intentieverklaring Gouda/Oudenrijn gezet en verbinden zich hiermee aan een samenwerking om de verkeersproblematiek aan te pakken.

lees meer
Maandag 24 September 2018

“Er moet echt wat gebeuren; de A12 loopt op een groot aantal opritten muurvast,” constateert gedeputeerde Floor Vermeulen. Twaalf partijen zetten op 20 september 2018 hun handtekening onder de Intentieverklaring Gouda/Oudenrijn en verbinden zich hiermee aan een samenwerking om de verkeersproblematiek aan te pakken.

De aansluiting van de N11 op de A12 is berucht. De indirecte, gelijkvloerse toerit naar de A12 richting Den Haag wikkelt ook buiten de gewone spitstijden slecht af.  Inge Nieuwenhuizen is wethouder in Bodegraven: “Het verkeer staat dagelijks op verschillende plekken in en rond Bodegraven vast. Verkeer kan Bodegraven niet uit. Op de N11 vormt zich een kilometerslange file voor de afslagen in de richtingen Utrecht en Den Haag. Maar dit is niet het enige knelpunt. Het is hard nodig om de A12 in dit gebied aan te pakken.”

NMCA-knelpunten
De intentieverklaring identificeert knelpunten bij Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug, Woerden, Harmelen en De Meern. Op al deze punten is er sprake van stremmingen die over langere periode van de dag plaatsvinden en die effect hebben op het onderliggende wegennet. Tussen de toerit Gouda en toerit De Meern is er op het hele traject sprake van een verstoord verkeersbeeld in zowel oostelijke als westelijke richting. Beide richtingen staan afzonderlijk als grote knelpunten benoemd in de top 5 van de Nationale Makt- en Capaciteitsanalyse (NMCA 2017).

Economische schade
Floor Vermeulen is gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. “Het is goed dat de regiobestuurders de handen ineen slaan, ik ben ze daar erkentelijk voor. Daardoor geeft de minister een extra reden om nu snel geld vrij te maken.” De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Montfoort, Alphen aan den Rijn, Woerden, de samenwerkingsverbanden regio Midden-Holland en regio Holland Rijnland, de provincies Utrecht en Zuid-Holland en VNO-NCW-West en TLN onderschreven de doelstellingen van de intentieverklaring en spreken hiermee af om intensiever samen te werken. Op de vraag welke schade het bedrijfsleven ondervindt door de verkeersproblematiek op de A12 antwoordde Audrey Keukens, voorzitter VNO-NCW West: “Behalve de schade door bijvoorbeeld niet-gewerkte uren, zet je vooral je vestigingsplaatsvoorwaarden op het spel.” Dennis Straat, gedeputeerde provincie Utrecht vulde aan: “De A12 is een centrale as in het Hoofdverkeersnet. Wij zijn als Utrecht draaischijf van Nederland en vormen een verbinding tussen metropolen. Grenzen zijn niet zo relevant, samenwerking wel.”

Lobby
Om de verkeerproblematiek op dit gedeelte van de A12 aan te pakken, gaan de partijen in gesprek met de rijksoverheid. In de Intentieverklaring is afgesproken om meer samen op te trekken richting het Rijk. Vermeulen: “In het komende gesprek met de minister, het Bestuurlijk Overleg, oftewel BO MIRT, zal ik de hele reeks van knelpunten op de A12 onder de aandacht brengen. Juist door het in samenhang en op een hoger schaalniveau te bekijken, kom je tot effectieve maatregelen.”

 

​Meer informatie: Bert Mooren
 
Lobbypunten