Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  Infrastructuur

Skip Navigation LinksA12 corridor

Infrastructuur | A12-corridor
Een logistieke hotspot
Ontwikkel de A12-corridor tussen Den Haag en Gouda tot internationale, duurzame logistieke corridor. ​Het gebied rond de A12 heeft economische kwaliteiten die beter benut kunnen worden. De gebiedsontwikkeling komt voort uit samenwerking tussen bedrijfsleven, provincie Zuid-Holland, de wethouders en de gemeenten en zorgt voor economische groei en werkgelegenheid. 
Een A12 corridor leidt tot: 
  • een bereik van acht miljoen consumenten in de regio binnen het tijdsbestek van een uur,
  • samenwerking tussen de betrokken gemeenten in plaats van concurrentie,
  • een internationaal aantrekkelijke Randstad met een goede bereikbaarheid naar het Europese achterland. ​
 
Ik vind dit standpunt...
Lobbynieuws
Intentie- verklaring A12 getekend

Twaalf partijen hebben op 20 september 2018 hun handtekening onder de Intentieverklaring Gouda/Oudenrijn gezet en verbinden zich hiermee aan een samenwerking om de verkeersproblematiek aan te pakken.

lees meer
Maandag 24 September 2018

“Er moet echt wat gebeuren; de A12 loopt op een groot aantal opritten muurvast,” constateert gedeputeerde Floor Vermeulen. Twaalf partijen zetten op 20 september 2018 hun handtekening onder de Intentieverklaring Gouda/Oudenrijn en verbinden zich hiermee aan een samenwerking om de verkeersproblematiek aan te pakken.

De aansluiting van de N11 op de A12 is berucht. De indirecte, gelijkvloerse toerit naar de A12 richting Den Haag wikkelt ook buiten de gewone spitstijden slecht af.  Inge Nieuwenhuizen is wethouder in Bodegraven: “Het verkeer staat dagelijks op verschillende plekken in en rond Bodegraven vast. Verkeer kan Bodegraven niet uit. Op de N11 vormt zich een kilometerslange file voor de afslagen in de richtingen Utrecht en Den Haag. Maar dit is niet het enige knelpunt. Het is hard nodig om de A12 in dit gebied aan te pakken.”

NMCA-knelpunten
De intentieverklaring identificeert knelpunten bij Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug, Woerden, Harmelen en De Meern. Op al deze punten is er sprake van stremmingen die over langere periode van de dag plaatsvinden en die effect hebben op het onderliggende wegennet. Tussen de toerit Gouda en toerit De Meern is er op het hele traject sprake van een verstoord verkeersbeeld in zowel oostelijke als westelijke richting. Beide richtingen staan afzonderlijk als grote knelpunten benoemd in de top 5 van de Nationale Makt- en Capaciteitsanalyse (NMCA 2017).

Economische schade
Floor Vermeulen is gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. “Het is goed dat de regiobestuurders de handen ineen slaan, ik ben ze daar erkentelijk voor. Daardoor geeft de minister een extra reden om nu snel geld vrij te maken.” De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Montfoort, Alphen aan den Rijn, Woerden, de samenwerkingsverbanden regio Midden-Holland en regio Holland Rijnland, de provincies Utrecht en Zuid-Holland en VNO-NCW-West en TLN onderschreven de doelstellingen van de intentieverklaring en spreken hiermee af om intensiever samen te werken. Op de vraag welke schade het bedrijfsleven ondervindt door de verkeersproblematiek op de A12 antwoordde Audrey Keukens, voorzitter VNO-NCW West: “Behalve de schade door bijvoorbeeld niet-gewerkte uren, zet je vooral je vestigingsplaatsvoorwaarden op het spel.” Dennis Straat, gedeputeerde provincie Utrecht vulde aan: “De A12 is een centrale as in het Hoofdverkeersnet. Wij zijn als Utrecht draaischijf van Nederland en vormen een verbinding tussen metropolen. Grenzen zijn niet zo relevant, samenwerking wel.”

Lobby
Om de verkeerproblematiek op dit gedeelte van de A12 aan te pakken, gaan de partijen in gesprek met de rijksoverheid. In de Intentieverklaring is afgesproken om meer samen op te trekken richting het Rijk. Vermeulen: “In het komende gesprek met de minister, het Bestuurlijk Overleg, oftewel BO MIRT, zal ik de hele reeks van knelpunten op de A12 onder de aandacht brengen. Juist door het in samenhang en op een hoger schaalniveau te bekijken, kom je tot effectieve maatregelen.”

Lobbynieuws
Logistieke hotspot

​Ondernemers, gemeenten en Provincie Zuid-Holland slaan de handen ineen om de A12-corridor op de kaart te zetten.  Het streven is een plaats in de top-5 van logistieke hotspots.

lees meer
Vrijdag 10 Februari 2017

A12 op de kaart

“We hebben twee stippen aan de horizon”, zegt Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West. “We willen het gebied langs de A12 ontwikkelen tot internationale logistieke hotspot. Een goed bereikbare kwaliteitscorridor. En we zetten in op samenwerking; tussen ondernemers en met gemeenten en Provincie.”

Tekst: Pascale Warners, ComPas tekst en redactie

Alle partijen zijn op maandag 6 februari vertegenwoordigd tijdens een bijeenkomst in the Greenery in Bleiswijk. Initiatiefnemer is Mark Houweling, bestuurslid van VNO-NCW Oostland. Hij zag de potentie van de A12-corridor en kwam in 2015 met het plan dit gebied - van Den Haag tot en met Gouda - samen met ondernemers, betrokken gemeenten en de Provincie Zuid-Holland verder te ontwikkelen en op de kaart te zetten. “De intentie is er. De gemeenten en Provincie hebben toegezegd samen te werken. Nu hebben we de ondernemers nodig om een doel te stellen en dat samen te realiseren.”

Duurzaam bereikbaar
Dirk ’t Hooft en Jeannette Baljeu zijn de kartrekkers. “Samen met de ondernemers gaan we de economische bedrijvigheid in de A12-corridor versterken. De A12-corridor staat volgens het vakblad Logistiek op nummer 19 van een lijst met 28 meest aantrekkelijke logistieke hotspots in Nederland. Wij streven naar een plaats in de top-5. Bij de aantrekkingskracht spelen het gemak voor ondernemers en de multimodale bereikbaarheid een belangrijke rol. Hoe zorgen we voor duurzame bereikbaarheid en aansluiting op het Trans European Transport Network (TEN-T) van de Europese Unie? We zullen meer naar vervoer van trailers per trein moeten kijken. Daarvoor zijn er op dit moment al twee initiatieven; de Holland Rail Terminal in Lansingerland en het synchromodaal knooppunt in Alphen aan den Rijn. Het is belangrijk met elkaar te overleggen en te vragen wat de ondernemers willen.”

Bij een kwaliteitscorridor horen duurzame bedrijventerreinen en slimme samenwerkingen tussen bedrijven. ’t Hooft vraagt de ondernemers of zij de wil hebben samen te werken en groter te denken. Hij roept hen op zich op te geven voor workshops. Doel is mei 2017 al met een concreet plan van aanpak te komen.

Ondernemers aan zet
De ondernemers willen door met de ontwikkeling van het gebied. Henk Bakker van transportonderneming Van Uden noemt voorbeelden van bestaande samenwerkingen met ondernemers. “We halen nu al miljoenen containers van de weg door bijvoorbeeld slim gebruik te maken van vervoer per trein.” Marc van Buijtene, directeur van Van Vliet Containers roept op om de bedrijventerreinen op te zetten onder een koepelvisie. Daarbij zou er ruimte moeten zijn voor bedrijven met een intensieve milieubelasting.

Ook de bestaande logistiek komt aan de orde. Theo van Ravesteyn van MSC Nederland adviseert aan te sluiten op Rail Service Center Rotterdam. Hans Bussink van IVA Bleiswijk hekelt de bestaande logistiek en noemt de A12 gekscherend een karrespoor. Gedeputeerde Floor Vermeulen van de Provincie erkent het probleem. “Onze volgende investering is langs de A12. Nu moeten we met elkaar tot een voorstel te komen.” De ondernemers zijn aan zet. Zij zullen gemeenschappelijk een agenda moeten bepalen. Pas met een plan kunnen ze bij de overheid aankloppen.

​Fotoreportage

Lobbynieuws
A12-corridor moet in logistieke top-5

​Gisterenavond hebben bedrijfsleven, provincie en wethouders bekend gemaakt dat zij gezamenlijk het gebied rond de A12 willen ontwikkelen tot internationale, duurzame logistieke hotspot.

lees meer
Dinsdag 7 Februari 2017

​Gisterenavond hebben het regionale bedrijfsleven, de provincie Zuid-Holland en de wethouders van de betrokken gemeenten bekend gemaakt dat zij gezamenlijk het gebied rond de A12 willen ontwikkelen tot internationale, duurzame logistieke hotspot.  Het plan voor de gebiedsontwikkeling omvat de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen en Gouda.

Door Annemarie van Oorschot

Het gebied rond de A12 heeft economische kwaliteiten die beter benut kunnen worden. De A12 is een transportcorridor van het Trans European Transport Network (TEN-T) van de Europese Unie en verbindt West- met Noord- en Oost-Europa. Productiebedrijven en distributiecentra die zich langs de snelweg vestigen, hebben een goede verbinding naar het Europese achterland. Ook de Nederlandse markt is goed bereikbaar: vanuit het A12-gebied kunnen 8 miljoen consumenten binnen een uur van goederen worden voorzien. Het vakblad Logistiek heeft in mei 2016 de top Logistieke Hotspots Nederland bekend gemaakt. De A12-corridor staat op plaats 19. Provincie, gemeenten en bedrijfsleven streven naar een plek in de top 5.

Economische kansen
De gebiedsontwikkeling zal leiden tot economische groei en werkgelegenheid in de regio. Ruimte voor bedrijvigheid is er langs de snelweg voldoende. Daarbij wordt ingezet op duurzame en innovatieve logistieke concepten. Zo wordt onderzocht of intermodale terminals langs de snelweg haalbaar zijn. Hier zouden dan containers en trailers overgezet kunnen worden op de trein. Ook wordt gekeken of meer vervoer over water met wegtransport gecombineerd kan worden. Duurzaam en CO2-neutraal kunnen de nieuw te bouwen bedrijfspanden en distributiehallen zijn. Zo kunnen grote daken bijvoorbeeld voorzien worden van zonnepanelen, waarmee de bedrijfsgebouwen energieleverancier voor hun omgeving worden.
“De economische kansen zijn geweldig groot, maar kunnen uitsluitend worden gepakt als bedrijven en overheden daadwerkelijk samenwerken aan logistieke excellentie”, meent ondernemer Marc Houweling van Houweling International, een bedrijf in industriële verpakkingen in Bleiswijk. Hij heeft als bestuurslid van VNO-NCW Oostland het initiatief genomen tot dit gebiedsontwikkelingsplan. VNO-NCW West is een van de trekkers.

Agenda
De betrokken partijen hebben afgesproken om tot een marktgeoriënteerde agenda te komen waarin de toekomstige kansen voor de A12-corridor centraal staan. Er zijn inmiddels twee kwartiermakers aangesteld: Dirk t Hooft, oud-algemeen directeur van de Bloemenveiling Aalsmeer en oud-directeur van Nederland Distributieland en Jeannette Baljeu, algemeen directeur van het kennisinstituut in de bouw SBRCURnet en oud-wethouder van Rotterdam. Zij hebben moeten de agenda gaan vullen met concrete acties. Het streven is in mei 2017 een plan van aanpak gereed te hebben.​

 

​Meer informatie: Bert Mooren
 
Lobbypunten