Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  Files

Skip Navigation LinksFile

Mobiliteitsmanagement | Files
Snelle aanpak knelpunten

​Zorg met structurele maatregelen voor vermindering van de fileproblematiek in de Randstad. Volgens onderzoek van TNO nemen de files rondom Den Haag, Rotterdam en Amsterdam de komende jaren verder toe. Afgelopen jaar leidde de files tot een economische schade van 1,1 miljard euro. Vooral op de knelpunten in de Randstad moet zo snel mogelijk een antwoord worden gevonden. 
Oplossingen voor het fileprobleem zijn:

  • Zoeken naar slimme mobiliteitsoplossingen, zoals spitsmijden, thuiswerken en alternatieven voor de auto;
  • Verlengen van de Crisis- en herstelwet zodat duurzame en innovatieve projecten worden gestimuleerd;
  • ​Verbeteren van het openbaar vervoer, zodat meer forenzen kiezen voor het OV in plaats van de auto. Breid het lightrailnetwerk in de regio uit. 
 
Ik vind dit standpunt...
 

​​VNO-NCW West is in de Metropool Amsterdam, regio Rotterdam en regio Haaglanden betrokken bij initiatieven om de bereikbaarheid rondom de grote steden te verbeteren.

 

​​​​Meer informatie: Geordie Kooiman
Lobbynieuws
Werkgevers 'radicaal' in strijd tegen files

​Steeds meer werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam kiezen voor een nieuwe koers van hun mobiliteitsbeleid en maken gedurfde keuzes om medewerkers zonder vertraging en zo duurzaam mogelijk van en naar het werk te laten reizen.

lees meer
Donderdag 19 Juli 2018

Betalen voor je parkeerplek of alleen een leaseauto bij een minimum aantal zakelijke kilometers. Steeds meer werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam kiezen voor een nieuwe koers van hun mobiliteitsbeleid en maken gedurfde keuzes om medewerkers zonder vertraging en zo duurzaam mogelijk van en naar het werk te laten reizen. Dat blijkt uit een benchmark van BREIKERS.
​​
Breikers is een initiatief van werkgeversorganisaties VNO-NCW Metropool Amsterdam en ORAM, onder ruim 200 organisaties in de Metropoolregio Amsterdam. De inspanningen blijven niet zonder effect: de 204 bij BREIKERS aangesloten organisaties halen dagelijks in totaal ruim 9.500 reizigers uit de spits. Veelal in combinatie met alternatieven als flexibel werken, e-bikes en een mobiliteitsbudget, vormen de radicale maatregelen een nieuwe norm. Daarmee is de dominante positie van de auto op z’n retour. 

Henk Markerink, voorzitter BREIKERS en CEO Johan Cruijff Arena: “Nu al staan werkenden in de Metropoolregio Amsterdam gemiddeld twee weken per jaar in de file. Mede daarom ontwikkelen steeds meer organisaties een nieuw beleid gericht op het stimuleren van medewerkers om vertragingsvrij, maar ook zo duurzaam mogelijk van en naar het werk te reizen. Wij ondersteunen en faciliteren inmiddels ruim 200 organisaties daarbij.” Uit een benchmark onder de bij BREIKERS aangesloten organisaties blijkt dat de aangesloten organisaties met elkaar dagelijks ruim 9.500  ‘spitsmijdingen’ realiseren. Ruim de helft van de organisaties doet dat middels een geheel nieuw mobiliteitsbeleid waarvan uit zij radicale maatregelen treffen. Bijna driekwart (73%) van de organisaties met zo’n nieuwe koers, zoals ABN AMRO, Microsoft, en Elsevier voert een strenger leasebeleid waarbij medewerkers uitsluitend onder bepaalde voorwaarden, zoals een minimum aantal zakelijke kilometers, in aanmerking komen voor een leaseauto. Ruim de helft (53%) van de organisaties, waaronder diverse Amsterdamse ziekenhuizen, kiest ervoor om parkeren minder aantrekkelijk te maken, veelal door te snijden in het aantal parkeerplaatsen, parkeren in rekening te brengen of parkeerrechten van medewerkers te beperken.

Meer keuzevrijheid
De beperking van lease- en parkeermogelijkheden gaat vrijwel altijd gepaard met het bieden van meer keuzevrijheid aan werknemers, zoals ook bij Accenture gebeurt. Zo investeren organisaties in alternatieven als e-bikes (57%), flexibele werktijden (64%), de mogelijkheid om te werken waar en wanneer je wilt (73%) en een mobiliteitsbudget dat naar eigen inzicht kan worden besteed (31%). In veel gevallen kiezen organisaties bij een verhuizing voor een locatie die ook met het OV goed bereikbaar is. Henk Markerink: “De kunst is een optimale combinatie van maatregelen te vinden die echt niet allemaal aantrekkelijk hoeven te zijn. Zolang deze deel uitmaken van de gekozen koers, of die nu is gericht op aantrekkelijk werkgeverschap, bereikbaarheid of duurzaamheid, is de draagkracht voor de maatregelen én het effect ervan, optimaal.” 

Schoon mobiliteitsbeleid
Voor steeds meer bedrijven staat een ‘schoon’ of duurzaam mobiliteitsbeleid hoog op de agenda. Dit komt op verschillende manieren naar voren, zoals een relatief hoog aantal bedrijven (57%) dat kiest voor de e-bike die op afstanden tot 15 kilometer een zeer goed alternatief vormt voor de auto. Ook hanteert 67% van de bedrijven een ‘fietskilometervergoeding’ waarmee elke kilometer die wordt gemaakt op de fiets, net zo wordt vergoed als met de auto. 46% van de bedrijven kiest bovendien voor de inzet van – veelal elektrische -  pool- en deelauto’s waardoor de auto per saldo een stuk efficiënter en bewuster wordt gebruikt.

Infographic

Filesporten
In de strijd tegen de files zet een aantal bedrijven ook meer originele maatregelen in, zoals ‘filesporten’ waarbij medewerkers de mogelijkheid wordt geboden om tijdens de spits met korting of gratis te sporten. Zo heeft Liberty Global een gym, inclusief trainers, waar medewerkers tijdens de spits kunnen sporten.

VNO-NCW West zet zich in verschillende regio’s in om slimme mobiliteitsoplossingen te stimuleren.
Lees meer over de mobiliteitsnetwerken van VNO-NCW West​

 

Lobbynieuws
Halveren CO2-uitstoot in 2030

​De bedrijven van de Anders Reizen-coalitie willen de CO2-uitstoot van hun zakelijk verkeer in 2030 gehalveerd hebben. Hoe vermindert u uw CO2-uitstoot? De mobiliteitsnetwerken van VNO-NCW West hebben alle expertise in huis om u verder te helpen.​​

lees meer
Donderdag 31 Mei 2018

De bedrijven van de Anders Reizen-coalitie willen de CO2-uitstoot van hun zakelijk verkeer in 2030 gehalveerd hebben. Hoe vermindert u uw CO2-uitstoot? De mobiliteitsnetwerken van VNO-NCW West hebben alle expertise in huis om u verder te helpen. 


De maatregelen die zo'n veertig grote bedrijven, de Anders Reizen-coalitie, nemen om het zakelijk reizen te verduurzamen zijn effectief genoeg om hun CO2-uitstoot op het gebied van mobiliteit te halveren. Dat staat in een rapport van onderzoeksbureau CE Delft.

Onder de deelnemers zijn de Nederlandse Spoorwegen, Eneco en Arcadis.

De coalitie komt voort uit het Energieakkoord en de Klimaattop in Parijs in 2015. Initiatiefnemers naast VNO-NCW zijn Natuur en Milieu, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de NS.

Mobiliteitsnetwerken
Al geruime tijd zet VNO-NCW West zich in op het gebied van mobiliteit. Het Netwerk Mobiliteit is actief in drie regio's, Amsterdam, Haaglanden en Rotterdam. Samen met werkgevers en aanbieders van mobiliteitsproducten wordt gezocht naar slimme oplossingen om de files te verminderen.
Lees meer over de mobiliteitsnetwerken van VNO-NCW West

Lees wat VNO-NCW West voor u kan op het gebied van mobiliteit kan betekenen in Amsterdam.
Lees wat VNO-NCW West voor u kan op het gebied van mobiliteit kan betekenen in Rotterdam
Lees wat VNO-NCW West voor u kan op het gebied van mobiliteit kan betekenen in Den Haag​.

Effectiefste maatregelen
De circa veertig grote bedrijven die de coalitie vormen, zullen uiterlijk in 2030 jaarlijks een halve megaton CO2 minder uitstoten. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot door gasgebruik van bijna 175.000 huishoudens. De effectiefste maatregelen zijn volgens CE Delft het overstappen naar elektrische leaseauto’s, het stimuleren van OV-gebruik en het beperken van het vliegverkeer.
 
Hulp van overheid
De maatregelen van de bedrijven zijn volgens het onderzoeksbureau niet realiseerbaar zonder hulp van de overheid. Die moet onder meer zorgen voor meer capaciteit in het openbaar vervoer en uitbreiding van het fietsnetwerk.
Lobbynieuws
Pak de fiets!

​VNO-NCW West en haar leden roepen werknemers op met de fiets naar het werk te gaan.  In het kader van de campagne Ga3.0 van Bereikbaar Haaglanden wordt dit ‘groene’ vervoer gestimuleerd. Ook goed tegen de files.

lees meer
Vrijdag 21 April 2017
​Op de fiets werkt 3x beter
Duurzamer, slimmer en fitter

 
In Haaglanden is vandaag de actie Op de fiets werkt 3x beter gestart om het fietsen naar het werk te stimuleren. Fietsen naar het werk levert een belangrijke bijdrage aan een prettige leefomgeving, voorkomt files en draagt bij aan de vitaliteit van medewerkers. Zowel voor werkgevers als voor medewerkers zijn er de komende maanden leuke acties. MN is de eerste werkgever in Haaglanden waar Bereikbaar Haaglanden 3 e-bikes voor haar medewerkers heeft neergezet. Medewerkers kunnen deze e-bikes een week lang gebruiken als alternatief voor de auto en zo ervaren hoe het is om daarmee naar het werk te komen. Deze actie is onderdeel van Ga3.0, Op de fiets werkt 3x beter, een campagne van Bereikbaar Haaglanden.

Irene Mangnus, HR adviseur: “MN stimuleert al jaren groenere manieren van reizen en heeft vitaliteit hoog in het vaandel staan. Daarnaast hebben we redelijk wat collega’s die binnen een straal van 15 kilometer van kantoor wonen. Voor hen zou een e-bike interessant kunnen zijn. Daarom willen we deze medewerkers de mogelijkheid geven de e-bike op een laagdrempelige manier uit te proberen.”

E-bike week lenen
Roel Lenoir fietspromotor van Bereikbaar Haaglanden meldt: “Ook andere werkgevers kunnen contact opnemen wanneer zij fietsen naar het werk willen stimuleren. We beginnen dan met een check van je fietsbeleid. Op basis daarvan kunnen we de e-bikepool inzetten. Doet je werkgever niet mee met de actie dan kun je als automobilist altijd zelf een week lang een e-bike lenen bij een aangesloten fietshandelaar bij jou in de buurt. Op www.ga3punt0.nl kun je je aanmelden.”

Fietsen voor het goede doel
Iedereen die fietst wordt ook opgeroepen de Toury Fietsgame te downloaden, dan spaar je mee voor het goede doel. Dit jaar is dat het project Fietsen Alle Jaren. Fietsen alle deelnemers 1 miljoen kilometer bij elkaar, dan wordt een nieuwe fietsriksja aangeschaft. Hiermee kunnen mensen met een beperking of ouderen toch lekker met de fiets naar buiten. Met de app zie je bovendien hoeveel calorieën je verbrandt, hoeveel kilometer je fietst en hoe je het ervan afbrengt in vergelijking met anderen. Goed voor een gezonde competitie van medewerkers onderling!

Duim omhoog voor de fietser
Bereikbaar Haaglanden gaat de komende maanden verschillende keren fietsers in het zonnetje zetten met de actie 'Duim Omhoog'. Kijk op www.ga3punt0.nl​ waar de 'Duim Omhoog' actie plaatsvindt en fiets langs. Ook voor jou steken we graag onze duim omhoog!

Bereikbaar Haaglanden
De bereikbaarheid van de regio Haaglanden en Rijnland vergroten, dat is het doel van Bereikbaar Haaglanden. Dit initiatief is een samenwerking van VNO-NCW West, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Duurzaam Den Haag, TLN en evofenedex en maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten Haaglanden. Doel is een betere bereikbare regio door een efficiënter gebruik van wegen, het OV en het fietsnetwerk, in combinatie met het verbeteren van de voorzieningen en het inzetten van slimme beleids- en gedragsmaatregelen. Hierdoor wordt het werkgevers en medewerkers gemakkelijker gemaakt om op een andere manier en/of op andere tijden te reizen. Kijk ook op www.bereikbaarhaaglanden.nl​ en www.ga3punt0.nl voor meer informatie.

​Foto: Irene Mangus, MN, en Roel Lenoir, Fietspromotor Bereikbaar Haaglanden
 
Lobbypunten