Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  Bereikbaarheid Dossier

Skip Navigation LinksBereikbaarheid

 
 

 

Foto intro Lobby Bereikbaarheid.jpg

 Mobiliteit Faciliteren

Efficiënt vervoer is een essentiële voorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een plezierige woon- en werkomgeving en een verantwoorde belasting van natuur en milieu. Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, dan kiezen buitenlandse ondernemers een ander Europees land uit als vestigingsplaats, laten werknemers een baan verder van huis lopen en vervuilen uitlaatgassen onze lucht. Dáárom is ‘mobiliteit en bereikbaarheid’ een van de vier hoofdthema’s in de lobby van VNO-NCW West.

Wegennet
Het Nederlandse wegennet vraagt om investeringen. Bestaande wegen moeten dringend worden vernieuwd en verbreed. Ook moeten nieuwe verbindingen tussen wegen worden aangelegd.
Toch richt VNO-NCW West zich niet eenzijdig op de aanleg van wegen. Zij is ervan overtuigd dat er meer nodig is om de files op te lossen: investeren in openbaarvervoer en mobiliteitsmanagement.