Deltaplan mobiliteit

Grote investeringen in mobiliteit zijn nodig om te voorkomen dat Nederland tot stilstand komt.

​Stel reiziger en vervoer van goederen centraal bij de herinrichting van mobiliteit in Nederland. In het Deltaplan 2030 van de Mobiliteitsalliantie worden concrete voorstellen gedaan om te voorkomen dat Nederland vastloopt. Dit vraagt om grote investeringen, maar levert jaarlijks tot 18 miljard maatschappelijke waarde op. VNO-NCW West zet zich al geruime tijd in om oplossingen te bieden voor de verkeersgroei en toenemende verstedelijking (o.m. met mobiliteitsnetwerken en -management in grote steden) en steunt daarom het Deltaplan.
De belangrijkste projecten in het werkge​bied van VNO-NCW West zijn:

  • hoogwaardige ov-verbinding Rotterdam-Zuid – Rotterdam-Noord,
  • railterminal goederenvervoer Bleiswijk,
  • nieuwe lightrailverbinding in regio Haaglanden,
  • opwaarderen spoorverbinding Den Haag-Rotterdam-Dordrecht,
  • doortrekken van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp,
  • aanleg verbindingsweg A8-A9,
  • sluiten metroring Sloterdijk- Amsterdam Centraal,
  • oplossen van bestaande knelpunten, waaronder stations Amsterdam Zuid, Schiphol en Amsterdam Centraal, de Duinpolderweg, de A1 en de Veilingroute in het Westland.​

No Results found.