ZZP

Zelfstandig professionals brengen Nederland creativiteit, flexibiliteit, productiviteit en ondernemerschap. Nieuwe wetgeving moet zorgen voor voorzieningen op het gebied van pensioen, arbeidsongeschiktheid en het krijgen van een hypotheek.

Zorg voor goede voorzieningen voor ZZP’ers. Het deel van de bevolking dat werkt als ZZP’er neemt sinds een jaar of tien sterk toe. ZZP’ers hebben als ondernemers toegevoegde waarde voor de economie.
ZZP’ers moeten:

  • pensioen kunnen opbouwen,
  • zich kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid,
  • een hypotheek kunnen afsluit

No Results found.